Trường tùy chỉnh động


Cho phép người dùng thêm trường tự động trên tất cả các model của hệ thống.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Trường tùy chỉnh động". Tích vào module được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt moduleCách thức sử dụng


​Để sử dụng tính năng Trường tùy chỉnh động, truy cập menu Thiết lập/Tạo trường tùy chỉnh.


Khi bấm vào menu Tạo trường tùy chỉnh sẽ hiển thị lên pop up để thiết lập trường cần thêm. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ cần thêm 1 trường mã khách hàng vào vị trí phía sau của Mã số thuế trên liên hệ.

Các thông tin ở cột THÔNG TIN TRƯỜNG:

 • Tên trường: Tên kỹ thuật của trường cần thêm, luôn bắt đầu bằng tiền tố x_
 • Nhãn trường: Nhãn hiển thị của trường cần thêm.
 • Model: Bảng mô hình cần thêm trường. Ở đây chúng ta chọn Contact là bảng cần thêm trường.
 • View ID: XML ID của model cần kế thừa để thêm trường. 
 • Loại trường: Lựa chọn loại trường cần thêm.
 • Bắt buộc: Trường cần thêm có bắt buộc nhập hay không.

Các thông tin ở cột VỊ TRÍ:

 • Tên trường: Trường sử dụng để kế thừa khi thêm trường. Ở đây chúng ta chọn trường Tax ID
 • Vị trí: Vị trí của trường muốn thêm nằm ở phía trước hoặc phía sau của trường kế thừa.

Các thông tin cột THUỘC TÍNH BỔ SUNG:

 • Chỉ đọc: Trường cần thêm cho sửa hay không
 • Được lưu trữ: Trường cần thân có lưu trữ trong cơ sở dữ liệu không.
 • Được lập chỉ mục: Trường cần thêm có được đánh chỉ mục hay không.
 • Sao chép: Trường cần thêm có cho phép copy khi nhân bản bản ghi hay không
 • Chú giải trường: Giải thích của trường cần thêm.


Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin trên pop up Tạo trường tùy chỉnh. Nhấn nút TẠO TRƯỜNG để tạo trường mới. Truy cập Liên hệ để kiểm tra kết quả.


Để kiểm tra các trường đã thêm bằng tính năng Trường tùy chỉnh động, truy cập menu Thiết lập/Kĩ t huật/Fields lọc với bộ lọc Dynamic Fields.
Quản lý phân quyền người dùng Bisfast nâng cao


Yêu cầu: Để làm theo hướng dẫn này, bạn cần cài đặt phần mềm Bisfast.

Phần mềm Bisfast là một phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể với nhiều ứng dụng, tính năng hỗ trợ người dùng thực hiện các nghiệp vụ trong doanh nghiệp. Vì vậy, người dùng cần được phân quyền để có thể truy cập vào ứng dụng và có quyền thao tác (đọc, ghi/sửa, tạo mới hay xóa các bản ghi) phù hợp với chức vụ của mình.

Quản lý các nhóm phân quyền

Để quản lý phân quyền người dùng, bạn cần kích hoạt chế độ nhà phát triển (Debug mode) để có thể thấy các menu bị ẩn đi.

Xem thêm


Truy cập Quản lý Nhóm quyền Bisfast

Tại giao diện chính của phần mềm Bisfast, truy cập Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Nhóm.

Chọn quyền truy cập bạn muốn chỉnh sửa

Sau khi vào giao diện danh sách các Nhóm quyền, hãy chọn một nhóm quyền mà bạn muốn kiểm tra quyền truy cập.


Quyền truy cập của nhóm quyền trong Bisfast

Khi đã vào được giao diện Nhóm của quyền truy cập, chọn tab Quyền truy cập. Ở đây, bạn sẽ thấy một bảng thống kê các đối tượng có thể truy cập và mức độ thao tác mà nhóm quyền đó có thể thực hiện được.

Giải thích

TênNgữ nghĩa
Tên Tên kỹ thuật của quyền truy cập
Đối tượngCác đối tượng có thể truy cập bằng nhóm quyền hiện tại. Bạn cần phân biệt rõ các đối tượng này khi phân quyền.
Truy cập ĐọcLà quyền nhìn thấy và truy cập vào nội dung của bản ghi. Nếu không có quyền này, người dùng sẽ không nhìn thấy và cũng không truy cập được vào bản ghi dưới bất kỳ hình thức nào.
4 cột tiếp theolà các quyền thao tác, chi tiết ở phần sau

Các quyền thao tác với đối tượng của Bisfast

Trong Bisfast, các quyền thao tác đối với các đối tượng được quản lý thông qua bốn cột tiếp theo

Quyền thao tácMiêu tả
Quyền xemQuyền xem và truy cập nội dung bản ghi. Nếu không có quyền này, người dùng sẽ không xem được bản ghi.
Quyền Ghi/SửaQuyền thêm hoặc sửa nội dung trên bản ghi hiện tại. Người dùng không có quyền tạo bản ghi mới.
Quyền TạoQuyền tạo bản ghi mới hoặc nhân bản bản ghi có sẵn.
Quyền XóaQuyền xóa bản ghi của đối tượng.

Phân biệt quyền thao tác với từng đối tượng trong nhóm quyền

Ví dụ, với nhóm quyền Biên tập Hạn chế của ứng dụng Website, người dùng chỉ có thể xem và tạo mới các menu trên website của hệ thống, nhưng không được phép sửa hoặc xóa menu đã có. Tuy nhiên, người dùng vẫn có toàn quyền thao tác với các bài blog, do đối tượng Bài Blog không bị hạn chế trong nhóm quyền này.

Không nên thay đổi quyền mặc định vì chúng sẽ được làm mới về trạng thái ban đầu khi hệ thống cập nhật tự động. Nếu bạn muốn thay đổi quyền, hãy liên hệ với Bisfast.

Thêm người dùng vào nhóm quyền trên Bisfast

Bước 1: Truy cập vào mục Người dùng & Công ty

Truy cập vào Giao diện chính ‣ Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Nhóm để bắt đầu quá trình thêm người dùng vào nhóm quyền.


Bước 2: Chọn nhóm quyền và truy cập tab Người dùng

Chọn nhóm quyền cần thêm người dùng và truy cập vào tab Người dùng.


Bước 3: Thêm người dùng mới vào nhóm quyền

Nhấn nút Sửa trên bản ghi của nhóm quyền. Để thêm người dùng mới, nhấn nút Thêm một dòng 

và chọn người dùng trong cửa sổ hiện ra. Bạn có thể chọn nhiều người dùng cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và chọn tất cả các người dùng cần thêm vào nhóm quyền. Sau đó, nhấn nút Chọn để phân người dùng vào nhóm quyền.


Bước 4: Xóa người dùng khỏi nhóm quyền (nếu cần)

Nếu muốn xóa người dùng khỏi nhóm quyền, nhấn vào biểu tượng X ở ngoài cùng bên phải của dòng bản ghi.

Bước 5: Lưu các thay đổi

Sau khi thêm hoặc xóa người dùng khỏi nhóm quyền, hãy nhấn nút Lưu để xác nhận các thay đổi hoặc không cần vì Bisfast sẽ tự lưu lại

Chú ý: Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý và phân quyền người dùng trên Bisfast một cách dễ dàng và hiệu quả.


Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao


Quản lý truy cập liên hệ theo thẻ phân quyền


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao. Tích vào module Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năn


Cách thức sử dụng


Truy cập menu Liên hệ/Cấu hình/Thẻ phân quyền liên hệ tạo mới thẻ để sử dụng.


Truy cập Liên hệ chọn liên hệ cần phân quyền. Gắn thẻ vừa tạo vào trường Thẻ phân quyền.


Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng chọn người dùng cần phân quyền nhìn thấy liên hệ Khách hàng test. Chỉ những người dùng được gắn thẻ phân quyền giống với thẻ  phân quyền đã gắn trên liên hệ Khách hàng test, hoặc được phân quyền Truy cập vào tất cả Liên hệ mới có thể nhìn thấy liên hệ Khách hàng test.
Quản lý nhiều nhóm bán hàng


Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Nhóm bán hàng .

Tạo một Nhóm bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng mới , hãy chuyển đến Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng .

Ở đó, bạn có thể đặt bí danh email cho nó. Mỗi tin nhắn được gửi đến địa chỉ email đó sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội.


 

Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Bạn có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào; bằng cách đó những thành viên đó sẽ thấy cấu trúc đường ống của kênh bán hàng khi mở nó. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho họ sẽ liên kết đến kênh bán hàng. Do đó, bạn chỉ có thể là thành viên của một kênh.


Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.

Nếu bây giờ bạn lọc đội ngũ bán hàng cụ thể này trong quy trình của mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả các cơ hội của kênh đó.


 

Bảng điều khiển nhóm bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ kênh bán hàng nào, người quản lý bán hàng cũng có quyền truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Nó được chia sẻ với toàn bộ hệ sinh thái nên mọi dòng doanh thu đều được bao gồm trong đó: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v.


Mẫu báo cáo chuyên nghiệp


Mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh dễ dàng cho Báo giá/SO/Bán hàng, Hóa đơn, Lấy hàng/Đơn hàng giao hàng, RFQ/PO/Mua hàng


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Mẫu báo cáo chuyên nghiệp". Tích vào module dược tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module.


Cách thức sử dụng


Module này cho phép chúng ta tùy chỉnh các mẫu in mặc định có sẵn đẹp hơn. Để sử dụng tính năng này ta cần thiết lập mẫu cho từng loại trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty.Chúng ta thử nghiệm với mẫu in Bán hàng. Trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty chọn công ty cần sửa mẫu in. Thử nghiệm lần lượt với từng loại mẫu in: Hàng rào, Cổ điển, Hiện đại, Tiêu chuẩn.

Mẫu in Bán hàng với thiết lập Bán hàng - Hàng rào


Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập Bán hàng - Cổ điển

Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập Bán hàng - Hiện đại


Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập Bán hàng - Tiêu chuẩn


Tương tự chúng ta có thể thay đổi mẫu in của các bản in Mua hàng, Kế toán, Kho trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty


Cấu hình phương thức vận chuyển


Trong phần mềm Bisfast Phương thức giao hàng được sử dụng để mô tả giá cả và phương thức giao sản phẩm cho khách hàng đã được họ đặt hàng. Nó có thể là bất kỳ hình thức vận chuyển hoặc vận chuyển các đơn đặt hàng từ nhà sản xuất đến khách hàng. Bisfast cho phép bạn tạo các phương thức giao hàng khác nhau và quản lý các phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển, theo dõi lô hàng một cách đơn giản.

Bạn có thể truy cập các tùy chọn Phương thức vận chuyển bằng cách lấy tuyến Bán hàng -> Cấu hình -> Phương thức giao hàng (Shipping Methods).

Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.

 

Trong cửa sổ, bạn có thể xem tất cả các phương thức vận chuyển đã tạo cùng với nhà cung cấp. Bạn có thể đặt phương thức giao hàng theo nhiều cách khác nhau như Phí giao hàng miễn phí, Phí giao hàng thông thường và bạn có thể chỉ định đó là đường bưu điện hay đường bộ, v.v. Bạn cũng có thể tạo phương thức vận chuyển mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo . Hình ảnh của cửa sổ tạo phương thức vận chuyển được mô tả bên dưới.

Trong biểu mẫu tạo này, bạn có thể cung cấp tên của phương thức vận chuyển, phân bổ nhà cung cấp từ menu thả xuống. Có thể là Giá cố định hoặc Dựa trên Quy tắc. Nếu bạn chọn tùy chọn giá cố định, chi phí vận chuyển sẽ vẫn cố định tại thời điểm giao hàng.

Trong trường hợp Dựa trên Quy tắc, điểm chi phí vận chuyển sẽ dựa trên Quy tắc.

Bây giờ, quy tắc giá mới có thể được tạo bằng cách chọn tùy chọn Thêm dòng có sẵn trong tab định giá. Hình ảnh của cửa sổ được hiển thị bên dưới.

 


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.