Giải pháp Tính lương Tự động Hiệu quả-  Tiết kiệm Chi phí với Bisfast Payroll

Tự động hóa Quản lý lương, Tiết kiệm Thời gianTăng năng suất!


Liên hệ với chúng tôi

Quản lý Tiền lương Chính xác và Nhanh chóng

  • Phần Dashboard Cung cấp cái nhìn Tổng quan và chính xác về tình hình thanh toán lương của Công ty
  • Các thông tin quan trọng như tổng số nhân viên, tổng chi phí lương, bảng lương trung bình, số giờ làm việc trung bình của nhân viên và tỷ lệ phần trăm của chi phí lương so với doanh thu
  • Xem các thông báo liên quan đến thanh toán lương như ngày hết hạn, trạng thái của việc thực hiện thanh toán và thông tin về lương còn nợ của các nhân viên
dashboard-payroll
Dashboard Trực quan và Sinh động

Tạo và Quản lý Hợp đồng Lao động

Cho phép tạo các loại hợp đồng lao động khác nhau, theo dõi thông tin về hợp đồng như thời hạn, loại hợp đồng, vị trí công việc, lương và các thông tin khác

hop-dong-lao-dong

Tính lương chính xác và tự động

tinh-luong-chinh-xac
green plant on brown round coins
person using MacBook Pro

Bảo mật thông tin lương và Phân quyền

Cho phép tạo các loại hợp đồng lao động khác nhau, theo dõi thông tin về hợp đồng như thời hạn, loại hợp đồng, vị trí công việc, lương và các thông tin khác 


Phân quyền phạm vi thông tin lương theo các cấp độ: 

  • Phép quản trị viên kiểm soát phạm vi truy cập thông tin lương của các vai trò khác nha
  • Các nhân viên chỉ có quyền truy cập vào thông tin lương của chính họ


bang-luong

Kết nối với các ứng dụng phần mềm khác của Bisfast

app-nghi-phep

Nghỉ phép

Đăng ký và phê duyệt nghỉ phép, thống kê và báo cáo về nghỉ phép.


Khám phá ngay

app-cham-cong

Chấm công

Theo dõi giờ làm của nhân viên và tính lương tự động


Khám phá ngay

app-tuyen-dung

Tuyển dụng

Quản lý các ứng viên, lên kế hoạch phỏng vấn và quy trình tuyển dụng.


Khám phá ngay

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.