Đạt đến tầm cao mới

Bắt đầu khóa học trực tuyến của bạn ngay hôm nay!

Nâng cao kỹ năng và tạo tầm ảnh hưởng! Sự nghiệp kinh doanh của bạn bắt đầu từ đây.
Đã tới lúc bắt đầu một khóa học.

Bảng thành tích

Hiện chưa có bảng xếp hạng :(

Xem tất cả
Các khóa học phổ biến nhất

Kế toán tài chính trong Bisfast Odoo

Khoá học này dành cho nhân viên kế toán làm việc trong Odoo. Khoá học bao gồm các nghiệp vụ quan trọng trong Bisfast Odoo và có yêu cầu người dùng đã có hiểu biết sơ bộ về hệ thống và các khái niệm cơ bản trong Odoo cũng như đã có hiểu biết về Kế toán tài chính.

Bán hàng trong Bisfast Odoo
Bán hàng trong Bisfast Odoo

Khoá học này dành cho nhân viên bán hàng, trong khoá học trình bày về cách thiết lập và cách sử dụng phân hệ bán hàng trong Bisfast Odoo

Xem tất cả
Khóa học mới nhất

Bán hàng trong Bisfast Odoo
Bán hàng trong Bisfast Odoo

Khoá học này dành cho nhân viên bán hàng, trong khoá học trình bày về cách thiết lập và cách sử dụng phân hệ bán hàng trong Bisfast Odoo

Kế toán tài chính trong Bisfast Odoo

Khoá học này dành cho nhân viên kế toán làm việc trong Odoo. Khoá học bao gồm các nghiệp vụ quan trọng trong Bisfast Odoo và có yêu cầu người dùng đã có hiểu biết sơ bộ về hệ thống và các khái niệm cơ bản trong Odoo cũng như đã có hiểu biết về Kế toán tài chính.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.