Tất cả các khóa

Kế toán tài chính trong Bisfast Odoo

Khoá học này dành cho nhân viên kế toán làm việc trong Odoo. Khoá học bao gồm các nghiệp vụ quan trọng trong Bisfast Odoo và có yêu cầu người dùng đã có hiểu biết sơ bộ về hệ thống và các khái niệm cơ bản trong Odoo cũng như đã có hiểu biết về Kế toán tài chính.

Bán hàng trong Bisfast Odoo
Bán hàng trong Bisfast Odoo

Khoá học này dành cho nhân viên bán hàng, trong khoá học trình bày về cách thiết lập và cách sử dụng phân hệ bán hàng trong Bisfast Odoo

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.