Quản lý bán hàng với Bisfast


Bán hàng là một chức năng kinh doanh quan trọng và liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc bán sản phẩm và dịch vụ. Trong quá trình giao dịch kinh doanh, nhiều hoạt động và chức năng khác nhau cần phải đáp ứng quy trình bán hàng. Bạn cần phải lên kế hoạch chiến lược phù hợp, phân tích dữ liệu, tuyển dụng và sa thải nhân viên, dự báo, tối ưu quy trình bán hàng, quản lý đội ngũ bán hàng, quản lý khách hàng, chuyển báo giá thành đơn đặt hàng, quản lý đơn hàng bán hàng và nhiều khía cạnh khác.

Việc xử lý tất cả những nhiệm vụ khó khăn này bằng cách thủ công không phải là một công việc dễ dàng. Điều này sẽ luôn gây ra nhiều rắc rối, đau đầu và phức tạp. Đây là lý do tại sao Quản lý bán hàng là một mô-đun quan trọng và cung cấp cho bạn cái nhìn để quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng một cách dễ dàng.

Mô-đun Quản lý bán hàng của Bisfast là một nền tảng quản lý bán hàng đầy năng lượng, giúp bạn tạo, chạy, quản lý và phân loại các đơn đặt hàng một cách có hệ thống và có tổ chức. Điều này đảm bảo việc theo dõi và xử lý đầy đủ các đơn đặt hàng, giao hàng và hóa đơn.

Mô-đun Quản lý bán hàng của Bisfast có liên kết trực tiếp với nhiều mô-đun khác như CRM, Quản lý kho, Mua hàng, Liên hệ, Trang web và nhiều mô-đun khác trên nền tảng ERP của Bisfast. Mô-đun này có mối liên hệ chặt chẽ với mô-đun Quản lý kho vì tất cả các hoạt động bán hàng được thực hiện dựa trên tồn kho của công ty.

Tất cả các hoạt động bán hàng được thực hiện dựa trên một sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì vậy, sản phẩm là phần trung tâm hoặc cốt lõi của tất cả các hoạt động bán


Quản lý Khách hàng trên Bisfast


Dưới menu của khách hàng có sẵn trong Module bán hàng Bisfast, bạn có điều kiện lưu giữ tất cả thông tin chi tiết của từng khách hàng được xác định trong nền tảng và bạn cũng có thể tạo khách hàng mới bằng cách chọn tùy chọn tạo.

Bạn có thể truy cập trang khách hàng bằng cách lấy theo lộ trình Bán hàng -> Các hoạt động -> Khách hàng. Hình ảnh của cửa sổ khách hàng được mô tả bên dưới

Tại đây trong cửa sổ, bạn có thể xem tất cả các khách hàng đã tạo và có thể tạo khách hàng mới bằng cách chọn biểu tượng tạo có sẵn ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ. Nó cũng có sẵn với các tính năng mặc định và có thể tùy chỉnh như bộ lọc, nhóm theo, mục yêu thích, tìm kiếm yêu thích và nhiều tính năng khác. Cửa sổ có thể được xem ở cả dạng Kanban và dạng xem danh sách.

Tạo Khách hàng

Hình ảnh của cửa sổ được hiển thị bên dưới.

 

 Trong nền tảng Bisfast, bạn có quyền lựa chọn hai loại khách hàng

- Cá nhân

- Công ty.

Trong cửa sổ tạo khách hàng này, bạn có thể cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như tên khách hàng, địa chỉ công ty, mã số thuế, số điện thoại và di động, Email ID, Liên kết trang web, ngôn ngữ. Ngoài ra bạn có thể chọn và tạo từ khóa liên quan đến khách hàng để dễ quản lý, Vd: khách lẻ, khách hàng tiêu dùng ..

Trong tab Các liên lạc & địa chỉ , bạn có thể thêm địa chỉ liên hệ bằng cách điền vào cửa sổ bật lên sau. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn tùy chọn Thêm . Trường hợp này giành cho một khách hàng có nhiều địa chỉ và nhiều người liên hệ.


Có thể có một số tình huống khi khách hàng cần giao hàng với một địa chỉ mới. Vì vậy, cửa sổ này có thể được sử dụng để thêm một địa chỉ liên hệ mới. Bạn có thể tạo liên hệ bằng cách chọn các loại địa chỉ Địa chỉ hóa đơn, Địa chỉ giao hàng, Địa chỉ khác, Địa chỉ riêng. Địa chỉ Hóa đơn và Giao hàng được sử dụng trong các đơn đặt hàng. Địa chỉ riêng tư chỉ được hiển thị bởi người dùng được ủy quyền.

Trong tab Bán hàng và Mua hàng , bạn có thể cung cấp cho người dùng nội bộ phụ trách liên hệ làm nhân viên bán hàng và bạn có thể chọn phương thức giao hàng từ menu thả xuống, nơi bạn có ba tùy chọn như phí giao hàng thông thường, phí giao hàng miễn phí. Ngoài ra, bạn có thể phân bổ nhóm Bán hàng và nhóm này sẽ được sử dụng để bán hàng và các nhiệm vụ liên quan đến đối tác này. Hơn nữa, bạn có thể phân bổ các điều khoản Thanh toán cùng với Bảng giá. Các điều khoản thanh toán này sẽ được sử dụng thay vì điều khoản mặc định cho các đơn đặt hàng và hóa đơn của khách hàng. Bảng giá có thể được sử dụng thay vì bảng giá mặc định để bán cho đối tác hiện tại.

Sau đó, bạn có thể cung cấp các thông tin liên quan đến đơn đặt hàng như điều khoản thanh toán và phương thức thanh toán. Các điều khoản thanh toán sẽ được sử dụng thay vì điều khoản mặc định cho các đơn đặt hàng và hóa đơn của nhà cung cấp. Ngoài ra, bạn có thể bật lời nhắc Biên nhận để tự động gửi email xác nhận đến nhà cung cấp vài ngày trước ngày nhận dự kiến ​​bằng cách yêu cầu họ xác nhận ngày chính xác. Ngoài nó, bạn có thể phân bổ đơn vị tiền tệ của nhà cung cấp cùng với mã vạch. Ngoài các tùy chọn này, bạn cũng phải chỉ định vị trí tài chính và các chi tiết khác như tài liệu tham khảo, công ty, trang web, ngành cùng với thông tin hàng tồn kho như vị trí khách hàng và vị trí nhà cung cấp.

 

Trong tab kế toán , bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng và số tài khoản bằng cách chọn tùy chọn Thêm dòng.

 

Ngân hàng: Tại đây bạn có thể điền tên ngân hàng, nơi khách hàng giữ tài khoản.

Số tài khoản: Số tài khoản đã đăng ký của khách hàng.

Tài khoản Phải thu: Bạn có thể sử dụng tài khoản này thay vì tài khoản mặc định làm tài khoản phải thu.

Tài khoản Phải trả: Tài khoản này có thể được sử dụng thay vì tài khoản mặc định làm tài khoản phải trả cho đối tác hiện tại.

Nếu bạn đang nhấp vào menu Xem chi tiết tài khoản , bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ chi tiết tài khoản ngân hàng như hình dưới đây.


Và trong tab Ghi chú nội bộ: Đây là một tính năng chức năng cho phép bạn thêm nhận xét mà không làm phiền người theo dõi. Điều này giúp bạn thông báo cho một người bán cụ thể, thay vì làm phiền tất cả những người khác. Hơn nữa, bạn có thể chèn ghi chú nội bộ vào biểu mẫu khách hàng bằng cách sử dụng tính năng này.

 

Cho đến nay chúng ta đang thảo luận về cửa sổ Khách hàng và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về Báo giá bán hàng và các dữ kiện liên quan của nó.

Báo giá sản phẩm


Bạn có thể truy cập Báo giá từ menu đơn hàng có sẵn trong Module Bán hàng theo lộ trình : Bán hàng -> Báo giá -> Đơn đặt hàng.

Hình ảnh của cửa sổ báo giá trong nền tảng được mô tả bên dưới, nơi bạn có thể xem tất cả các báo giá được mô tả trong nền tảng cùng với các chi tiết về ngày tạo, khách hàng, nhân viên bán hàng, hoạt động tiếp theo, công ty, tổng số tiền và trạng thái.

 

Bạn cũng có tạo một báo giá mới bằng cách tùy chọn vào biểu tượng tạo có sẵn bên góc trái.  Hình ảnh sau khi chọn được mô tả như sau: 


 

Trong cửa sổ tạo báo giá này, bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết của khách hàng và sản phẩm. Trước hết, bạn có thể điền tên của khách hàng cùng với hóa đơn và địa chỉ giao hàng của anh ta. Ngoài ra, bạn có thể xác định mẫu báo giá, bảng giá và điều khoản thanh toán cùng với ngày hết hạn và ngày báo giá.

Trong menu Chi tiết đơn hàng, bạn có thể thêm mặt hàng sản phẩm bạn muốn bán bằng cách nhấp vào tùy chọn Thêm sản phẩm. Tên sản phẩm, mô tả, số lượng, đơn giá, thuế, chiết khấu, tổng phụ của tất cả mọi thứ có thể được chỉ định. Ngoài ra, bạn có thể thêm một phần và ghi chú bằng cách chọn menu tương ứng.

 

Trong tab Sản phẩm tùy chọn , bạn có thể thêm các sản phẩm tùy chọn nếu có bằng cách chọn tùy chọn Thêm sản phẩm.

Nếu bạn nhấp vào tab Thông tin khác, bạn có thể cung cấp thêm thông tin như nhân viên bán hàng, nhóm bán hàng, công ty, tham chiếu khách hàng và các thẻ. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt các tùy chọn chữ ký trực tuyến và thanh toán trực tuyến để yêu cầu chúng cho khách hàng nhằm xác nhận đơn đặt hàng tự động. Hơn nữa, bạn có tùy chọn Print Variant Grids và nếu bạn đang bật tùy chọn này, ma trận của các sản phẩm có thể định cấu hình theo ma trận sẽ được hiển thị trên báo cáo của đơn đặt hàng.


Các thông tin giao hàng như điều khoản, chính sách vận chuyển, ngày giao hàng có thể được phân bổ. Incoterms có nghĩa là các điều khoản thương mại quốc tế là một loạt các điều khoản thương mại được xác định trước được sử dụng trong các giao dịch quốc tế. Ngày giao hàng là ngày giao hàng đã hứa cho khách hàng và nếu bạn đang đặt ngày thì đơn đặt hàng giao hàng sẽ được lên lịch dựa trên ngày này thay vì thời gian giao sản phẩm. Ngoài ra, bạn có thể phân bổ vị trí tài chính được sử dụng để điều chỉnh thuế và tài khoản cho các khách hàng cụ thể hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn bán hàng. Giá trị mặc định đến từ khách hàng. Hơn nữa, bạn có thể cung cấp tài liệu tham khảo đã tạo ra yêu cầu đặt hàng bán hàng này làm tài liệu nguồn. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định cơ hội, chiến dịch, phương tiện và nguồn.

 

 


 Bây giờ bạn có thể lưu tất cả thông tin bằng cách chọn nút Lưu . Sau đó, bạn có thể nhấp vào nút Gửi bằng Email để gửi nó trong Email.


 

Lúc này trạng thái của báo giá sẽ chuyển từ báo giá sang báo giá đã gửi. Nếu đã đến lúc xác nhận báo giá, bạn có thể bấm vào nút Xác nhận và lúc này cửa sổ sẽ giống như hình dưới đây.

 

Sau khi xem bảng báo giá đã xác nhận, bạn có thể Tạo Hóa đơn bằng cách chọn nút tạo hóa đơn có sẵn ở góc trái cửa sổ này. Thao tác này sẽ dẫn bạn đến một cửa sổ bật lên như hình dưới đây.

 Từ cửa sổ này, bạn có thể chọn loại hóa đơn từ Hóa đơn thông thường, Tiền đặt cọc (phần trăm), Tiền đặt cọc (số tiền cố định). Sau đó, bạn có thể nhấp vào nút Tạo và Xem hóa đơn và bạn có thể xác nhận hóa đơn đã soạn thảo và bạn có điều kiện để xem và chỉnh sửa hóa đơn trước khi xác nhận.

 

Cửa sổ xác nhận được mô tả bên dưới, nơi bạn có thể xem các thay đổi trạng thái từ Bản nháp thành Đã vào sổ và cửa sổ được đánh dấu là THANH TOÁN trong một nhãn màu xanh lá cây


Trong cửa sổ, bạn có tùy chọn có tên In và nó sẽ giúp bạn in hóa đơn.

Bản xem trước của bản in được thực hiện cho Hóa đơn được mô tả bên dưới.


 

Cho đến nay chúng ta đã thảo luận chi tiết về Báo giá bán hàng và các hoạt động liên quan của nó và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về các Mẫu Báo giá

Sản phẩm tùy chọn


Trong nền tảng Bisfast, sản phẩm tùy chọn là một kỹ thuật bán hàng bán kèm nâng cao được sử dụng để khiến khách hàng chi tiêu nhiều hơn bằng cách mua một sản phẩm có liên quan đến những gì đang được mua. Mục đích của chiến lược tiếp thị có lợi nhuận không chỉ là thu được lợi nhuận mà còn cung cấp các sản phẩm hữu ích và kết nối với khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng mua một cây đàn Piano, các sản phẩm tùy chọn có thể được cung cấp như vỏ đàn piano, giá đỡ đàn piano, v.v.

Thêm các sản phẩm tùy chọn vào bảng báo giá của bạn

Trong Module Bán hàng của Bisfast, bạn có điều kiện thêm hoặc sửa đổi các sản phẩm tùy chọn trực tiếp trên bảng báo giá. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả bên dưới


Trong tab sản phẩm tùy chọn, bạn có thể phân bổ chi tiết của các sản phẩm tùy chọn và cũng như nếu khách hàng nhận được phiếu mua hàng qua email, họ có thể thêm các sản phẩm được cung cấp vào đơn đặt hàng của họ bằng cách sử dụng các giỏ hàng được liên kết.
Chương trình khuyến mãi


Các chương trình khuyến mãi là công cụ khuyến khích mua hàng tốt nhất được thiết lập sẵn tại phân hệ bán hàng Bisfast. Bằng cách triển khai các công cụ này, bạn sẽ có thể thu hút nhiều khách hàng hơn và Bisfast cho phép bạn quản lý họ một cách hiệu quả. Nó cũng hỗ trợ người dùng cuối tạo các chương trình khuyến mãi cho sản phẩm của họ theo yêu cầu của họ.

Bạn có thể kích hoạt khuyến mãi trong một vài bước. Đi tới Bán hàng> Cấu hình> Cài đặt. Kích hoạt Phiếu chiết khấu và Tùy chọn Khuyến mãi.

Chiết khấu

Chiết khấu cho các sản phẩm và dịch vụ của bạn là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của khách hàng và khiến họ yêu thích mua sắm. Trong nền tảng Bisfast, bạn có điều khoản để quản lý chiết khấu trên từng đơn hàng bán hàng.

Để truy cập tính năng giảm giá trong nền tảng, ban đầu, bạn nên kích hoạt nó từ cài đặt. Đối với điều đó, bạn có thể đi tới Bán hàng -> Cấu hình -> Cài đặt và kích hoạt tùy chọn Giảm giá có sẵn trong tab Giá . Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.

 

Để kích hoạt tùy chọn, bạn nên chọn hộp gần tùy chọn và nhấp vào nút Lưu để lưu thay đổi. Bây giờ tùy chọn sẽ hiển thị trong cửa sổ báo giá của bạn như hình dưới đây.

 

Cho đến nay chúng ta đang thảo luận về tính năng chiết khấu và bây giờ chúng ta hãy thảo luận về chương trình Khuyến mại trên nền tảng này.

Chương trình khuyến mãi

 

Bạn có thể tìm thấy Khuyến mại ở menu Sản phẩm -> chương trình khuyến mãi

Khi nhấp vào Khuyến mãi, bạn sẽ nhận được một cửa sổ mới

 

Bạn có thể tạo một chương trình khuyến mãi mới bằng cách nhấp vào nút Tạo

 

Bạn có thể tìm thấy các trường khác nhau cho các chương trình khuyến mãi trong Bisfast.

Tên chương trình: Nó cho biết tên của chương trình khuyến mãi

Ngày Xác nhận, thời gian chương trình, ngày bắt đầu ngày kết thúc.

Điều kiện: 

Dựa trên khách hàng:

1. Chương trình phiếu giảm giá này chỉ có thể được áp dụng cho một số khách hàng đã chọn.

2. Khách hàng có thể được lọc theo nhu cầu.

3. Tất cả các hồ sơ khách hàng sẽ được thực hiện

Theo mặc định

Dựa trên Sản phẩm:

1. Người mua sẽ nhận được phần thưởng khi mua các sản phẩm đã chọn này

2. Khi mua các sản phẩm đã chọn này, phần thưởng sẽ được trao.

3. Theo mặc định, tất cả các bản ghi sản phẩm có thể bán được sẽ được lấy.

Định lượng

- Tại đây chúng ta có thể đặt số lượng mua sản phẩm tối thiểu để nhận thưởng.

Mua tối thiểu

-  Điều này giúp đặt số tiền yêu cầu tối thiểu để nhận thưởng

Sử dụng mã khuyến mại

1. Mã được áp dụng tự động

- Không cần mã. Trong trường hợp này, phần thưởng sẽ tự động được áp dụng khi quy tắc được đáp ứng

2. Sử dụng mã

- Nếu quy tắc chương trình được đáp ứng, mã hợp lệ sẽ phải được thêm vào để thêm phần thưởng.

Phần thưởng

-  Áp dụng cho đơn hàng hiện tại (apply on current order ): CNTT cho phép tôi áp dụng phần thưởng cho đơn đặt hàng hiện tại.

-  Áp dụng cho đơn hàng tiếp theo (send a coupon): Tại đây, phiếu giảm giá sẽ được Tạo cho đơn hàng tiếp theo.

Phần thường có 3 cách: 

-  Chiết khấu

-  Đôi khi phần thưởng có thể được trao dưới dạng một sản phẩm miễn phí.

-  Miễn phí giao hàng

Phần thưởng chiết khấu

a) Áp dụng chiết khấu: Giảm giá có thể được thiết lập theo hai cách khác nhau.

-  Phần trăm: Phần trăm cố định của tổng số tiền

-  Giá trị cố định: Giảm giá số tiền cố định

b) Giảm giá Áp dụng cho

-  On Oder (Theo đơn đặt hàng) : Giảm giá có thể được áp dụng trên toàn bộ đơn hàng

-  On Cheapest Product (Trên sản phẩm rẻ nhất): Giảm giá có thể được áp dụng cho sản phẩm rẻ nhất trong đơn đặt hàng

- On Specific Products (Trên sản phẩm cụ thể):  Giảm giá sẽ được áp dụng cho một sản phẩm cụ thể

c) Số tiền chiết khấu tối đa

- Số tiền chiết khấu tối đa được cung cấp

Phần thưởng sản phẩm khuyến mãi


Phần thưởng miễn phí giao hàng

Chương trình Phiếu giảm giá

Để kích hoạt tính năng trong báo giá, hãy chuyển đến Bán hàng> Cấu hình> Cài đặt. Kích hoạt Phiếu giảm giá và Tùy chọn Khuyến mãi.

 

Vào chương trình phiếu giảm giá theo lộ trình : Bán hàng -> Sản phẩm -> Chương trình phiếu giảm giá.

Khi nhấp vào chương trình phiếu giảm giá, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một cửa sổ mới như bên dưới.

 

Để tạo phiếu giảm giá mới, bạn có thể nhấp vào nút TẠO

 

Phiếu giảm giá có thể được sử dụng để tạo ra giảm giá giới hạn. Phiếu giảm giá có thể được gọi là mã sử dụng một lần. Nó có thể tạo ra chiết khấu cho khách hàng.

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện là tính năng giúp duy trì mối quan hệ tuyệt vời giữa các đối tác. Tương tự như vậy, việc thêm các điều khoản và điều kiện vào báo giá sẽ giúp tổ chức mối quan hệ giữa khách hàng và nhà kinh doanh. Người bán có trách nhiệm khai báo tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm và chính sách của công ty cho khách hàng, để khách hàng có thể tiếp tục giao dịch sau khi nghiên cứu tất cả các điều kiện.

Bisfast cung cấp một nền tảng để đặt các điều khoản và điều kiện mặc định trên mỗi báo giá, đơn đặt hàng và biên nhận. Điều này sẽ giúp kích hoạt hoạt động,

Điều này có thể được thực hiện bằng cách Đi tới SALES ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Điều khoản & Điều kiện Mặc định.

Bên dưới hộp, người dùng có thể bao gồm các điều khoản và điều kiện mặc định. Các điều khoản và điều kiện sau đó sẽ được hiển thị trên mỗi báo giá, đơn đặt hàng và biên nhận.Hóa đơn bán hàng


Hóa đơn là chứng từ thương mại do người bán sản phẩm và dịch vụ gửi cho khách hàng. Nói một cách dễ hiểu, đó là văn bản thỏa thuận giữa người bán và người mua. Người bán có thể gửi hóa đơn cho khách hàng sau khi xác nhận đơn đặt hàng. Các hóa đơn bao gồm tất cả các thông tin về giao dịch bán hàng như chi tiết sản phẩm, số lượng, giá cả, điều khoản thanh toán và nhiều thông tin khác.

Nếu bạn nhấp vào nút Tạo hóa đơn, bạn sẽ được chuyển đến một cửa sổ mới như hình dưới đây.

 

Tại đây trong cửa sổ này, bạn có thể xem các tùy chọn khác nhau để tạo hóa đơn như:

- Hóa đơn thông thường

- Trả trước (Phần trăm)

- Trả trước (Số tiền cố định)

Khi bạn đang chọn tùy chọn thanh toán trước, bạn sẽ có sẵn hai tùy chọn. Đó là một số tiền cố định và tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền cho phép khách hàng trả một phần trăm số tiền trong khi đặt hàng với thỏa thuận rằng số tiền còn lại sẽ thanh toán sau. Trường tiếp theo Số tiền thanh toán trước có nghĩa là tỷ lệ phần trăm của số tiền được lập hóa đơn trước, không bao gồm thuế. Sau đó, bạn có thể phân bổ tài khoản Thu nhập từ menu thả xuống và đó là tài khoản được sử dụng để gửi tiền. Hơn nữa, bạn có thể chỉ định các loại thuế được sử dụng cho các khoản tiền gửi trong trường Thuế khách hàng.

Sau khi cung cấp tất cả các thông tin cần thiết, bạn có thể chọn nút Tạo và xem hóa đơn có sẵn ở dưới cùng bên trái của cửa sổ. Hành động này sẽ dẫn bạn đến cửa sổ mới như được mô tả bên dưới.

 

Đây là hóa đơn mà chúng tôi đã tạo cho khoản thanh toán trước và bây giờ nó ở trạng thái Dự thảo . Tại đây, bạn có điều kiện để thực hiện các thay đổi cần thiết trong hóa đơn bằng cách chọn nút Chỉnh sửa có sẵn.

Bạn cũng có thể xem giao diện trang web của hóa đơn bằng cách nhấp vào nút Xem trước . Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.

 

Để xác nhận hóa đơn, bạn có thể nhấp vào nút Xác nhận . Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.

 

Tại đây trong cửa sổ, bạn sẽ thấy nút Gửi & In có sẵn ở góc trên cùng bên trái của cửa sổ. Bằng cách chọn nút này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Gửi hóa đơn, nơi bạn sẽ nhận được một mẫu email mặc định như hình dưới đây có thể được chỉnh sửa.

 

Bây giờ bạn có thể Ghi nhận thanh toán của mình bằng cách chọn nút Đăng ký thanh toán có sẵn. Nếu bạn nhấp vào nút này, bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên như thể hiện trong hình ảnh dưới đây, nơi bạn có thể đăng ký thanh toán.

 

Trong cửa sổ này, bạn có thể phân bổ Nhật ký cùng với Tài khoản Ngân hàng Người nhận. Hơn nữa, bạn có thể phân bổ Số tiền, Ngày thanh toán và Bản ghi nhớ. Sau khi điền vào tất cả các trường bắt buộc, hãy nhấp vào nút Xác thực . Hành động này sẽ dẫn bạn đến cửa sổ Hóa đơn hiển thị rằng hóa đơn đã được THANH TOÁN.


 

Tùy chọn Hoàn lại tiền cũng có sẵn trong Module. Hãy để chúng tôi thảo luận chi tiết về tùy chọn.

Hoàn tiền

Nền tảng Bisfast cho phép bạn hoàn lại hóa đơn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách chọn nút Thêm Ghi chú Tín dụng có sẵn.

 

Khi bạn nhấp vào nút Add Credit Note, bạn sẽ nhận được một cửa sổ bật lên như hình dưới đây.

Tại đây trong cửa sổ này, bạn có thể cung cấp đầy đủ thông tin như Phương thức tín dụng, Lý do hoàn tiền, Ngày đảo ngược, Nhật ký sử dụng cụ thể, Ngày hoàn trả. sau khi phân bổ tất cả các chi tiết, bạn có thể chọn nút Đảo ngược. Lưu ý rằng giấy báo có được tạo trong bản nháp và có thể được chỉnh sửa trước khi được phát hành.


Tạo mới nhà cung cấp


Nếu bạn muốn tạo nhà cung cấp mới, bạn có thể truy cập nút Tạo có sẵn ở góc trên bên trái của cửa sổ Nhà cung cấp. Một lần nhấp vào nút này sẽ đưa bạn đến mẫu tạo Nhà cung cấp. Hình ảnh của mẫu tạo Nhà cung cấp được miêu tả bên dưới.

Trong Biểu mẫu Tạo Nhà Cung Cấp, bạn có thể mô tả Tên của Nhà Cung Cấp và xác định đó là Cá nhân hay Công ty. Sau đó, bạn cung cấp Địa chỉ chi tiết của nhà cung cấp cùng với Số điện thoại, Số di động, Địa chỉ Email. Thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể được cung cấp trong không gian được cung cấp. Nếu liên hệ này phải chịu thuế của chính phủ, thì số nhận dạng thuế phải được cung cấp. Liên kết trang web có thể được cung cấp trong không gian được cung cấp. Sau đó, bạn có một tùy chọn Ngôn ngữ. Tất cả các email và tài liệu được gửi cho liên hệ này sẽ được dịch sang ngôn ngữ đã chọn. Bạn có thể phân loại các Nhãn để dễ dàng nhận ra Nhà Cung Cấp của mình. Bạn có thể cung cấp hình ảnh liên quan đến nhà cung cấp trong không gian được cung cấp. Nếu nhà cung cấp là một công ty, bạn có thể cung cấp logo của công ty hoặc nếu đó là một cá nhân, bạn có thể cung cấp ảnh của nhà cung cấp. Bây giờ bạn có rất nhiều tab để cung cấp chi tiết. 

Thêm liên hệ và địa chỉ

Dưới tab Liên hệ & Địa chỉ, bạn có thể tạo liên hệ bằng cách nhấp vào menu THÊM có sẵn. Khi bạn nhấp vào nút THÊM, một menu pop-up sẽ xuất hiện như được mô tả bên dưới. Ở đó, bạn có thể tạo một bản ghi.


Trong menu pop-up, bạn có thể lựa chọn các địa chỉ khác nhau và điền thông tin tương ứng.

Trong Bisfast, Nhà cung cấp và Khách hàng được xem như là các liên hệ cùng một tài khoản. Vì vậy, nếu bạn tạo một nhà cung cấp, không cần phải cung cấp các trường liên quan đến bán hàng.

Thông tin Bán hàng và Mua hàng

Dưới tab Bán hàng & Mua hàng có sẵn trong cửa sổ tạo Nhà cung cấp, bạn có thể cung cấp các chi tiết khác nhau:

Thông tin Bán hàng

 • Người bán hàng: người dùng trong công ty chịu trách nhiệm với liên hệ nhà cung cấp này
 • Điều kiện thanh toán: các điều kiện thanh toán này có thể được sử dụng thay vì điều kiện mặc định cho đơn hàng bán và hóa đơn khách hàng
 • Danh sách giá: danh sách giá này cũng sẽ được sử dụng thay vì danh sách giá mặc định để tạo bán hàng cho nhà cung cấp cụ thể này
 • Phương thức giao hàng: có thể chọn từ menu thả xuống
 • Barcode: mã vạch này được sử dụng để nhận dạng liên hệ nhà cung cấp
 • Điểm thưởng đối với Khách hàng thân thiết: có thể nhập vào

Thông tin Mua hàng

 • Điều kiện thanh toán: các điều kiện thanh toán này sẽ được sử dụng thay vì điều kiện mặc định cho đơn đặt hàng và hóa đơn nhà cung cấp
 • Phương thức thanh toán: có thể chọn từ menu thả xuống
 • Lời nhắc nhận thanh toán: kích hoạt tùy chọn này để tự động gửi email xác nhận cho nhà cung cấp. Bạn có thể chỉ định số ngày trước ngày hứa nhận để gửi email nhắc nhở. Tùy chọn này rất hữu ích để xác nhận ngày chính xác.
 • Tiền tệ Nhà cung cấp: cấp phát cùng với Vị trí tài chính.


Ở đây trong Bisfast, Hồ sơ Nhà cung cấp và Khách hàng được xử lý như là các liên hệ cùng một chủ sở hữu. Do đó, nếu bạn tạo một nhà cung cấp thì không cần phải cung cấp các trường liên quan đến Bán hàng.

Kế toán

Tiếp theo, chúng ta sẽ đi đến tab Lên hoá đơn (hoặc bạn có thể thấy menu là Kế toán tuỳ thuộc vào module kế toán có được cài đặt không) được cung cấp trong biểu mẫu tạo Nhà cung cấp. Dưới tab này, bạn sẽ cung cấp chi tiết tài khoản Ngân hàng. Bạn có thể đề cập đến Tên ngân hàng và Số tài khoản bằng cách chọn tùy chọn Thêm dòng. 

Chi tiết các Bút toán kế toán cũng có thể được cung cấp. Trường Tài khoản phải thu được sử dụng khi tạo hóa đơn khách hàng và Trường Tài khoản phải trả được sử dụng khi tạo hóa đơn nhà cung cấp. Mặc định khi bạn đã cài đặt hệ thống tài khoản rồi thì 2 trường dữ liệu này thường đã được điền tự động, bạn có thể thay đổi nó nhưng lời khuyên chung là không cần thiết.


Ghi chú nội bộ

Dưới tab Ghi chú nội bộ, bạn có thể bao gồm các ghi chú nội bộ nếu có và Cảnh báo trên Đơn đặt hàng.


Gán đối tác

Trong trường hợp bạn cài đặt chức năng quản lý thành viên


 

bạn sẽ thấy tab Gán đối tác / Partner Assignment.

Dưới tab Gán đối tác, bạn có thể bao gồm Vị trí địa lý. Dữ liệu Kích hoạt đối tác như Cấp đối tác, Kế hoạch hoa hồng, Kích hoạt và Trọng số cấp đối tác. Sau đó trong Đánh giá đối tác, bạn có thể thêm Đánh giá đối tác mới nhất, Đánh giá đối tác tiếp theo và Ngày đối tác. 

Quản lý thành viên

Tab cuối cùng có sẵn trong biểu mẫu tạo Nhà cung cấp là tab Thành viên, cho phép bạn thêm thông tin thành viên. 


Ở đây bạn có tùy chọn Thành viên Miễn phí. Bạn có thể kích hoạt tùy chọn này nếu muốn cung cấp thành viên miễn phí cho nhà cung cấp này. Trạng thái thành viên hiện tại có thể được xem. Thành viên không định nghĩa một đối tác không nộp đơn xin thành viên.

 • Thành viên bị hủy: Một thành viên đã hủy bỏ thành viên của mình
 • Thành viên cũ: một thành viên với ngày hết hạn thành viên đã hết hạn
 • Thành viên đang chờ: một thành viên đã nộp đơn xin thành viên và hóa đơn của họ đang được tạo.
 • Thành viên đã lập hóa đơn: một thành viên mà hóa đơn của họ đã được tạo
 • Thành viên đã thanh toán: một thành viên đã thanh toán phí thành viên.

Khi hoàn tất tất cả các bước trên, bạn có thể lưu thông tin của nhà cung cấp mới bằng cách nhấn nút LƯU (biểu tượng đám mây) hoặc bạn có thể mở qua menu khác thì hệ thống tự động lưu. Bây giờ bạn có thể xem nhà cung cấp đã được tạo trong cửa sổ Nhà cung cấp.


Quản lý nhiều nhóm bán hàng


Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Nhóm bán hàng .

Tạo một Nhóm bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng mới , hãy chuyển đến Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng .

Ở đó, bạn có thể đặt bí danh email cho nó. Mỗi tin nhắn được gửi đến địa chỉ email đó sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội.


 

Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Bạn có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào; bằng cách đó những thành viên đó sẽ thấy cấu trúc đường ống của kênh bán hàng khi mở nó. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho họ sẽ liên kết đến kênh bán hàng. Do đó, bạn chỉ có thể là thành viên của một kênh.


Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.

Nếu bây giờ bạn lọc đội ngũ bán hàng cụ thể này trong quy trình của mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả các cơ hội của kênh đó.


 

Bảng điều khiển nhóm bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ kênh bán hàng nào, người quản lý bán hàng cũng có quyền truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Nó được chia sẻ với toàn bộ hệ sinh thái nên mọi dòng doanh thu đều được bao gồm trong đó: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v.


Nhập dòng đơn bán từ excel


Cung cấp tính năng nhập nhiều dòng lệnh bán của đơn bán hàng từ excel.


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Nhập dòng đơn bán" . Tích vào module Nhập dòng đơn bán được  tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng  Nhập dòng đơn bán từ excel.


Cách thức sử dụng

Mở đơn bán cần nhập nhiều dòng. Bấm vào "Click here to download" để tải bản mẫu import bằng excel về máy. Sau khi chỉnh sửa file import, bấm nút "TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN", chọn đến file cần nhập. Nhấn Nhập dữ liệu để hoàn thành.


Mẫu nhập dòng đơn bán bằng excel

 • Mã sản phẩm: đây là mã của sản phẩm cần nhập. Nếu nhập sai mã trên cột này khi nhập sẽ không thành công và xuất hiện cảnh báo "Không thể tìm thấy sản phẩm có mã ....
 • Số lượng: Số lượng của sản phẩm cần nhập lên dòng đơn bán
 • Giá bán: Giá của sản phẩm muốn bán
Tổng giảm giá đơn bán


Mô-đun này cho phép bạn đề cập đến chiết khấu trên Tổng số đơn đặt hàng và Tổng số hóa đơn của khách hàng dưới dạng phần trăm hoặc số tiền.


Thiết lập

Truy câp menu T tìm kiếm với từ khóa "Tổng giảm giá đơn bán" . Tích vào module Tổng giảm giá đơn bán được  tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng quản lý Tổng giảm giá đơn bán.

Cách thức sử dụng

Chọn 'Phần trăm' từ Loại giảm giá và đưa ra tỷ lệ phần trăm chiết khấu là Tỷ lệ chiết khấu.
Chọn 'Số tiền' từ Loại chiết khấu và đặt số tiền chiết khấu làm Tỷ lệ chiết khấu.
Hệ thống sẽ cập nhật giá trị Chiết khấu và Tổng cộng.

Trên Đơn bán​Trên Hóa đơn


Mô-đun này cũng cho phép bạn đặt giới hạn cho tổng chiết khấu theo tỷ lệ phần trăm. Vượt quá giới hạn này sẽ yêu cầu phê duyệt.Tạo đơn mua từ đơn hàng bán


Cho phép người dùng tạo Đơn mua hàng từ Đơn bán hàng.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "Tạo đơn mua từ đơn hàng bán". Tích vào mô-đun Tạo đơn mua từ đơn hàng bán được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.


Cách thức sử dụng


Khi tạo đơn bán hàng nút "Tạo đơn mua" sẽ xuất hiện.

Khi bấm vào nút "Tạo đơn mua" sẽ hiển thị pop up cho phép chúng ta chọn Nhà cung cấp, các dòng đơn bán hàng sẽ được tự động điền trên pop up. Đây là các dòng ta cần tạo trên đơn mua

Cấu hình phương thức vận chuyển


Trong phần mềm Bisfast Phương thức giao hàng được sử dụng để mô tả giá cả và phương thức giao sản phẩm cho khách hàng đã được họ đặt hàng. Nó có thể là bất kỳ hình thức vận chuyển hoặc vận chuyển các đơn đặt hàng từ nhà sản xuất đến khách hàng. Bisfast cho phép bạn tạo các phương thức giao hàng khác nhau và quản lý các phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển, theo dõi lô hàng một cách đơn giản.

Bạn có thể truy cập các tùy chọn Phương thức vận chuyển bằng cách lấy tuyến Bán hàng -> Cấu hình -> Phương thức giao hàng (Shipping Methods).

Hình ảnh của cửa sổ được mô tả dưới đây.

 

Trong cửa sổ, bạn có thể xem tất cả các phương thức vận chuyển đã tạo cùng với nhà cung cấp. Bạn có thể đặt phương thức giao hàng theo nhiều cách khác nhau như Phí giao hàng miễn phí, Phí giao hàng thông thường và bạn có thể chỉ định đó là đường bưu điện hay đường bộ, v.v. Bạn cũng có thể tạo phương thức vận chuyển mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo . Hình ảnh của cửa sổ tạo phương thức vận chuyển được mô tả bên dưới.

Trong biểu mẫu tạo này, bạn có thể cung cấp tên của phương thức vận chuyển, phân bổ nhà cung cấp từ menu thả xuống. Có thể là Giá cố định hoặc Dựa trên Quy tắc. Nếu bạn chọn tùy chọn giá cố định, chi phí vận chuyển sẽ vẫn cố định tại thời điểm giao hàng.

Trong trường hợp Dựa trên Quy tắc, điểm chi phí vận chuyển sẽ dựa trên Quy tắc.

Bây giờ, quy tắc giá mới có thể được tạo bằng cách chọn tùy chọn Thêm dòng có sẵn trong tab định giá. Hình ảnh của cửa sổ được hiển thị bên dưới.

 Tạo báo giá từ cơ hội


Khi bạn đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Bisfast.

Tạo một bảng báo giá mới

Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ thấy nút Báo giá mới , nút này sẽ đưa bạn vào menu mới, nơi bạn có thể quản lý báo giá của mình.


Bạn sẽ tìm thấy tất cả các báo giá của mình cho cơ hội cụ thể đó trong menu Báo giá trên trang đó.

Đánh dấu Thành công/ Thất bại

Bây giờ bạn sẽ cần đánh dấu cơ hội của mình là Thành công hay thất bại để tiếp tục tiến trình.

Nếu bạn đánh dấu chúng là đã thắng, chúng sẽ chuyển đến cột Thành công trong chế độ xem Kanban của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng là Thất bại, chúng sẽ được lưu trữ.Hoạt động nhóm bán hàng đa cấp


Tổ chức lực lượng bán hàng với hệ thống phân cấp đội ngũ bán hàng.
Đơn giản hóa việc kiểm soát quyền truy cập vào Khách hàng tiềm năng/Cơ hội, Báo giá/Đơn đặt hàng, dựa trên nhóm Bán hàng.

Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa Hoạt động nhóm bán hàng đa cấp, tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.Hướng dẫn sử dụng

Các tính năng chính

- Kiểm soát truy cập vào Khách hàng tiềm năng / Cơ hội: Đội trưởng với  quyền Đội trưởng: Tài liệu của đội có thể thấy các khách hàng tiềm năng/cơ hội của nhóm mình và các khách hàng tiềm năng/cơ hội của các nhóm cấp dưới.

- Quản lý tổ chức bán hàng lớn với nhiều nhóm bán hàng theo nhiều cấp độ.

- Kiểm soát truy cập vào Báo giá / Đơn đặt hàng: Đội trưởng với  quyền Đội trưởng: Tài liệu của đội có thể xem đơn bán hàng của nhóm mình và đơn bán hàng của của nhóm cấp dưới

Phân quyền

Bổ sung thêm quyền Bán hàng: Đội trưởng: Tài liệu của đội. Quyền này có thể  truy cập vào tất cả các tài liệu (bao gồm: khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng) của bất kỳ nhóm nào mà anh ấy / cô ấy là thành viên và của tất cả các nhóm cấp dưới.Lưu ý : Một nhóm có thể có nhiều Trưởng nhóm và một thành viên có thể là thành viên của nhiều nhóm.


Nhóm bán hàng

Bổ sung Đội cha trong nhóm bán hàng với cấp bậc không giới hạnVới thiết lập như trên, Người dùng Mitchell Admin sẽ xem được toàn bộ các đơn hàng bán, tiềm năng, cơ hội của chính mình và của người dùng Marc Demo.


Chặn xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng


Tính Năng

Dựa trên chức năng giới hạn tín dụng bán hàng của Odoo, chặn người dùng xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng của họ.

Thiết lập

Tại Thiết Lập --> Kế toán, tìm Hạn mức tín dụng bán hàng và tích vào checkbox để kích hoạt chức năng Hạn mức tín dụng bán hàng.


Sau khi tích vào checkbox, hệ thống sẽ hiển thì Hạn mức tín dụng mặc định mà bạn có thể điền vào, số tiền bạn điền vào đây sễ áp dụng mặc định trên toàn bộ Khách Hàng. Bạn có thể điền Hạn mức tín dụng bán hàng trên từng khách hàng cụ thể sau trên phân hệ Liên Hệ.

Nhấp vào nút Lưu để kích hoạt chức năng.

Thiết lập Giới hạn Tín dụng Bán hàng trên Khách Hàng


Ở menu Bán hàng --> Đơn hàng, nhấp vào Khách hàng

Chọn một Khách hàng để đặt Hạn mức tín dụng bán hàng.

Tại giao diện biểu mẫu của Khách hàng, nhấp vào tab Kế Toán, ở tab này, tích vào checkbox Hạn mức tín dụng cho đối tác.

Sau khi tích vào checkbox Hạn mức tín dụng cho đối tác, hệ thống hiển thị Hạn mức tín dụng mặc định, mặc định bằng với số lượng đã được điền ở phần thiết lập

Nhấp vào được đóng khung đỏ ở hình trên để lưu lại thủ công hoặc bạn chỉ cần chuyển sang giao diện khác thì hệ thống sẽ tự động lưu lại cho bạn.


Cách dùng​

Tại giao diện danh sách của Báo giá, nhấp vào nút Tạo.

Trên giao diện biểu mẫu của Báo giá, điền vào toàn bộ những trường cần thiết, và nếu tổng số tiền của báo phí vượt quá Hạn mức tín dụng bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo.

Nhấp vào nút XÁC NHẬN.

Hệ thống sẽ ngăn chăn bạn xác nhân báo phí nếu khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng và cảnh báo bạn bằng cửa sổ bật lên như hình.


Duyệt phân cấp báo giá


Cài đặt

Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập

Tại giao diện chính của Thiết lập, chuyển sang thiết lập cho Bán hàng, Tìm mục Xác thực cấp độ, tích vào checkbox Xác thực cập độ bán hàng

Sau khi tích vào checkbox Xác thực cấp độ bán hàng, nhấp vào nút LƯU để tiến hành kích hoạt Xác thực cấp độ bán hàng


Thiết lập


Thiết lập duyệt báo giá theo thiết lập định nghĩa duyệt cấp, ở hướng dẫn sử dụng này tạo 2 cấp duyệt cho đơn báo giá theo thứ tự lần lượt là Trường nhóm kinh doanh duyệt sau đó đến Trường phòng kinh doan

 

Thao tác


Tại giao diện home menu, nhấp vào Bán hàng

Tại giao diện Báo giá, chọn một Báo giá cần thao tác.


Tại giao diện biểu mẫu của Báo giá, nhấp vào nút Yêu Cầu Duyệt để tiến hành yêu cầu duyệt cấp.

Yêu cầu duyệt cấp sẽ được thông báo đến những người dùng có quyền duyệt cấp để những người dùng đó tiến hành duyệt, người dùng có thể nhấp vào nút KHỞI ĐỘNG LẠI QUY TRÌNH DUYỆT ĐỂ huỷ bỏ yêu cầu duyệt cấp đối với báo giá hiện tại.

Lưu ý: trong quá trình duyệt cấp, người dùng sẽ không thể sửa bất kỳ thông tin nào tại biểu mẫu, người dùng mong muốn sửa thông tin phải nhấp vào nút KHỞI ĐỘNG LẠI QUY TRÌNH DUYỆT, khi nhấp vào nút này thì toàn bộ quá trình duyệt cấp sẽ bị huỷ bỏ bao gồm cả các cấp duyệt đã được thông qua, và người dùng sẽ phải yêu cầu duyệt và duyệt lại từ đầu.

Trưởng nhóm kinh doanh


Trên thanh thông báo, trưởng nhóm kinh doanh kiểm tra những yều cầu duyệt cấp được giao cho mình, nhấp chuột vào thông báo tương ứng để chuyển đến giao diện tiếp theo

Tại giao diện danh sách, nhấp vào báo giá cần để xem xét.

Sau khi xem xét báo giá, nếu báo giá ổn, trưởng nhóm kinh doanh nhấp vào nút Duyệt  để đồng ý, hoặc ngược lại thì nhấp vào nút Tu.

Trường hợp Duyệt


/

Sau khi nhấp vào nút Duyệt, điền vào ghi chú, sau đó nhấp vào nút CHÚ THÍCH


Hê thống thông báo đến người có trách duyệt cấp ở cấp duyệt tiếp theo, và tại bảng lịch sử duyệt cấp ghi lại thời gian duyệt, trạng thái duyệt, cũng như là được duyệt cụ thể bởi người dùng nào.

Trưởng phòng kinh doanh

Thực hiện các thao tác tương tự như trưởng nhóm kinh doanh


Sau khi Trưởng nhóm kinh doanh duyệt và thông qua báo giá, hệ thống sẽ thông báo Bản ghi đã được thông qua!

Nhân viên kinh doanh


Nhân viên kinh doanh nhấp vào nút XÁC NHẬN để chuyển báo giá thành ĐƠN BÁN HÀNG

Kết thúc quy trình duyệt cấp

Trường hợp Từ chối

Điền vào nguyên nhân từ chối, sau đó nhấp vào nút CHÚ THÍCH


Hệ thống sẽ thông báo là Bản ghi đã bị từ chối, nhân viên kinh doanh phải khởi động lại quy trình duyệt cấp để điều chỉnh lại báo giá sau đó yêu cầu duyệt cấp lại từ đầu.

Gửi báo giá


Sử dụng mẫu báo giá

Bằng cách tạo các mẫu báo giá tùy chỉnh, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thật vậy, với việc sử dụng các mẫu, bạn sẽ có thể gửi các báo giá hoàn chỉnh với tốc độ nhanh.

Cấu hình

Để bật tính năng này, hãy đi tới Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Mẫu báo giá .

Để thuận tiện hơn nữa, bạn cũng nên thêm tính năng Trình tạo báo giá sẽ giúp bạn thiết kế các mẫu báo giá của mình rất dễ dàng. Tùy chọn này sẽ tự động cài đặt Ứng dụng trang web Odoo.

Tạo mẫu đầu tiên của bạn

Các mẫu báo giá nằm trong Bán hàng ‣ Cấu hình .

Bạn có thể tạo mẫu mới hoặc chỉnh sửa mẫu hiện có. Sau khi được đặt tên, bạn sẽ có thể chọn sản phẩm và số lượng cũng như thời gian hết hạn của báo giá.

Thiết kế mẫu của bạn

Bạn sẽ có khả năng thiết kế mẫu của mình và chỉnh sửa giao diện khách hàng để quản lý những gì khách hàng sẽ thấy trước khi chấp nhận và thanh toán báo giá. Ví dụ: bạn sẽ có thể mô tả công ty, dịch vụ và sản phẩm của mình. Để làm như vậy, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa và bạn sẽ được đưa đến trình tạo báo giá.

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung của mẫu bằng cách kéo và thả các khối xây dựng khác nhau để sắp xếp báo giá của mình. Ví dụ: bạn có thể thêm khối nội dung để mô tả sản phẩm của mình.

Sử dụng mẫu báo giá

Khi tạo báo giá, bạn có thể chọn một mẫu cụ thể.

 Mẹo

Bạn có thể chọn bất kỳ mẫu nào bạn chọn và đề xuất mẫu đó làm mẫu mặc định trong cài đặt Bán hàng .

Xác nhận báo giá

Các mẫu tạo thuận lợi cho quá trình xác nhận bằng cách cho phép khách hàng ký điện tử hoặc thanh toán trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hai tùy chọn này trực tiếp trong chính mẫu báo giá.
Phân quyền người dùng nâng cao


 Hướng dẫn phân quyền người dùng

 Thiết lập Module và giải thích các trường thông tin


Sau khi cài đặt mô-đun này, Bạn cần kích hoạt nhóm người dùng có tên 'Quản lý truy cập' cho người dùng mà bạn muốn cho phép chạy ứng dụng này.

 • Trước tiên, hãy truy cập > Cài đặt > Người dùng > sau đó chọn hộp kiểm Quản lý quyền truy cập .
Bây giờ bạn có quyền truy cập vào studio truy cập . bạn có thể thấy studio truy cập ứng dụng trong cửa sổ ứng dụng odoo của mình.

 Tạo quản lý truy cập mới

Truy cập Studio -> Tạo 

Màn hình quyền quản lý truy cập mới sẽ hiện ra như sau: 


Các thông số liên quan:


 • Người dùng : Chọn người dùng mà bạn muốn áp dụng quy tắc truy cập.

 • Chỉ đọc : Người dùng chỉ đọc được nội dung không thay đổi được các thông tin trên hệ thống

 • Ẩn cuộc trò chuyện : Hộp kiểm này dùng để ẩn cuộc trò chuyện đối với bất kỳ người dùng nào. sau khi kiểm tra trường này, những người dùng được chọn sẽ không thể xem cửa sổ trò chuyện trong mọi chế độ xem của mô hình.

 • Công ty : Quy tắc này cũng được áp dụng trong nhiều công ty , Vì vậy, tại đây bạn có thể đặt các công ty mà bạn phải áp dụng quy tắc này.

 • Được tạo bở : Người tạo quyền 

 • Last Updated by : Người cập nhập lần cuối

 • Các trường này hiển thị chi tiết về ngày tạo của quy tắc này, Được tạo vào ngày nào?, Cập nhật lần cuối bởi và Ngày giờ cập nhật lần cuối.

 • : Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập được tạo

 • : Các quy tắc được tạo


 Phân quyền theo trường thông tin

Để phân quyền theo các trường thông tin trên hệ thống, cần vào Tab Truy cập trường

 • Ở Trường model chọn tên trường thông tin cần phân quyền: Ví dụ ở đây menu biến thể sản phẩm

 • Cần phân quyền nhìn thấy giá vốn của biến thể: Chon trường giá vốn

 • Chọn các phân quyền cần thiết cho người dùng

 • Invisible: Ẩn không nhìn thấy giá vốn

 • Chỉ đọc: Có thể đọc nhưng không sửa, không xuất thông tin được

 • Bắt buộc: Có thể sửa

 • Xóa liên kết ngoài: Có thể xuất, hoặc không xuất thông tin ra bên ngoài.

 Phân quyền truy cập đối tượng

Cách thiết lập quyền truy cập của Mô hình.

Ở đây chúng tôi đã giải thích một số ví dụ từng bước. Ở ví dụ cuối cùng được giải thích bằng video.


Trước hết, bạn sẽ cần biết tất cả về Quyền truy cập mô hình để đưa ra các quy tắc phù hợp cho người dùng.


Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ hạn chế việc tạo, xóa, chỉnh sửa, hành động, báo cáo và chế độ xem đơn đặt hàng đối với nhân viên Test của người dùng.

 • Trong tab Ẩn báo cáo: Ẩn báo giá đối với người dùng


Ở đây chúng tôi đã tạo mô hình quy tắc đặt hàng bán cho Nhân viên Test.


Trong quy tắc này, chúng tôi đã hạn chế (1) In báo cáo báo giá, (2) Hành động tạo thanh toán, (3) Để xem chế độ xem trục, biểu đồ, lưới (4) Ẩn các nút tạo, chỉnh sửa, xóa (5) Để tạo bản ghi trùng lặp và xuất dữ liệu của đơn đặt hàng.
Sau khi áp dụng quy tắc trên, hãy xem kết quả bị ảnh hưởng được hiển thị trong hình bên dưới.


Bây giờ bạn có thể thấy rằng quyền truy cập tạo, chỉnh sửa và xóa đơn đặt hàng đã bị hạn chế.


 • Nhân viên Test không thể xem chế độ xem Pivot, chế độ xem Biểu đồ và chế độ xem Lưới.

 • Nhân viên Test không thể tạo thanh toán cho báo giá.

 • Nhân viên Test không thể xuất bản ghi và tạo bản ghi trùng lặp bằng hành động.

 • Nhân viên Test cũng không thể tạo đơn hàng bán.


 Cách thiết lập quyền truy cập của nút truy cập

Ở đây chúng tôi đã giải thích một số ví dụ từng bước.


Trước hết, bạn sẽ cần biết tất cả về Quyền truy cập Nút/Tab để đưa ra các quy tắc phù hợp cho người dùng.


Vì vậy, ở đây chúng tôi đã giải thích tất cả các tính năng quyền truy cập Nút/Tab trong hình ảnh bên dưới.

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ hạn chế các Nút, Tab, liên kết Kanban của các loại Chọn mô hình điều chuyển cho người dùng Nhân viên Test.


Hình ảnh bên dưới cho thấy rằng Nhân viên Test có tất cả các quyền truy cập của các loại Chọn mẫu (stock.picking.types) và Chuyển (stock.picking).Chúng tôi ẩn nút một số quyền liên quan đến Điều chuyển hàng : ẩn đánh dấu cần làm, xác nhận, hoạt động chi tiết .. Thiết lập như ví dụ dưới : Sau đó áp dụng quy tắc: Quyền nhân viên test sẽ thay đổi như sau.


 • Trước khi áp dụng quy tắc

 • Sau khi áp dụng quy tắc

Nhập sản phẩm/biến thể hàng loạt bằng file excel


Cài đặt

Tại giao diện Home, nhấp vào Ứng Dụng

Trên thanh tìm kiếm, tìm Mô đun có tên là "Import Product", sau đó nhấp vào nút Kích Hoạt để cài đặt.

Vận hành

Tại giao diện Home, nhấp vào Tồn kho

Tại giao diện chính của Tồn kho, nhấp vào menu Cấu hình -> Nhập sản phẩm


Hệ thống sẽ hiển thị Trình nhập sản phẩm


Nhấp vào file ví dụ với định dạng hợp lệ được cung cấp trong Trình nhập sản phẩm, file excel nhất thiết phải tuân thủ quy tắc về định dạng được hướng dẫn trong file này.

Đây là file excel mẫu để thực hiện, trong file ở một số cột có hướng dẫn định dạng hợp lệ giá trị của cột đó ở tiêu đề cột dưới dạng Comment, đặc biệt lưu ý đối với cột Biến thể cần phải xem kỹ hướng dẫn về định dạng ở phần comment và quan sát file ví dụ, các cột:

 • Thứ tự: thứ tự của sản phẩm
 • Mã cũ: trường thông tin bắt buộc, tương đương với trường Mã cũ ở hệ thống Odoo, là mã sản phẩm trên hệ thống cũ,
 • Mã cũ tham chiếu: là trường thông tin bắt buộc đối với các dòng biến thể của sản phẩm, giá trị tại cột này ở dòng biển thể là giá trị của cột mã cũ ở dòng sản phẩm của biến thể đó.
 • Nhóm sản phẩm: tương đương với trường Nhóm sản phẩm của Sản phấm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Danh mục thương mại điện tử: tương đương với trường Danh mục thương mại điện tử của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo
 • Tên sản phẩm: tương đương với trường Tên sản phẩm của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo
 • Loại sản phẩm: tương đương với trường Loại sản phẩm của Sản phấm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo, cột này chỉ nhận 3 giá trị lần lượt là: Tiêu dùng, Dịch vụ, Sản phẩm lưu kho
 • Theo vết: tương đương với trường Theo vết của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo, cột này có 2 giá trị: Theo lô, Theo số sê-ri
 • Đơn vị: tương đương với trường Đơn vị của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo.
 • Giá vốn: tương đương với trường Giá vốn của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo.
 • Giá bán: tương đương với trường Giá bán của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo.
 • Chênh Lệch giá: tương đương với trường Giá cộng thêm của Giá trị Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Thuế bán hàng: tương đương với trường Thuê bán hàng của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Thuế nhà cung cấp: tương đương với trường Thuế nhà cung cấp của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Biến thể: trường thông tin bắt buộc đối với cả dòng sản phẩm và biến thể, ở dòng sản phẩm, dùng để xác định các thuộc tính của biến thể của sản phẩm đó, ở dòng biến thể, dùng để xác định biến thể cụ thể qua các thuộc tính của biến thể, chi tiết định dạng giá trị cụ thể:
  • # Cột thuộc tính có dạng sau, các cặp thuộc tính và giá trị ngăn cách với nhau bởi dấu ';' 
   # Thuộc tính 1: giá trị 1, giá trị 2; 
   # Thuộc tính 2: giá trị 1, giá trị 2
 • Mô tả: tương đương với trường Ghi chú nội bộ ở Sản phẩm/Biến thể
 • Trạng thái: trường bắt buộc, giá trị hợp lệ là activated.

Cấu trúc của các dòng trong file excel được sắp xếp theo thứ tự lần lượt là dòng sản phẩm và theo sau lần lượt là các biến thế của sản phẩm đó. Khi hệ thống khởi tạo sản phẩm sẽ đồng thời khởi tạo tất cả các biến thể của sản phẩm dựa vào giá trị được cung cấp ở cột Biến thể của dòng sản phẩm, các dòng biến thể của sản phẩm tiếp theo đó sẽ chỉnh sửa lại các giá trị của biến thể được cung cấp tại các cột trong file excel.


Nếu tích vào checkbox "Lưu trữ biến thể không được liệt kê ở tập tin excel" thì đối với những biến thể của sản phẩm không được liệt kê ở trong file excel hệ thống sẽ tự động lưu trữ sau khi sinh ra biến thể đó

Lưu ý: Ngoài chức năng nhập sản phẩm, thì người dùng có thể sự dụng Trình nhập sản phẩm để cập nhật thông tin của sản phẩm và biến thể, do đó việc sự dụng chức năng "Lưu trữ biến thể không được liệt kê ở tập tin excel" để tạo sản phẩm/biến thể, sau đó nếu không sử dụng chức năng "Lưu trữ biến thể không được liệt kê ở tập tin excel" sẽ làm cho các biến thể đã được lưu trữ trước đó hoạt động trở lại.


Điều khoản thanh toánĐiều khoản thanh toán xác định tất cả các điều kiện thanh toán bán hàng để giúp đảm bảo khách hàng thanh toán hóa đơn của họ một cách chính xác và đúng hạn.

Các điều khoản thanh toán thường được xác định trên các tài liệu như đơn đặt hàng, hóa đơn của khách hàng và hóa đơn của nhà cung cấp. Điều khoản thanh toán bao gồm:

 • (Các) ngày đáo hạn

 • Chiết khấu thanh toán sớm

 • Bất kỳ điều kiện nào khác về thanh toán

Gói trả góp cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn theo từng phần, với số tiền và ngày thanh toán do người bán xác định trước.


 Ví dụ

Thanh toán ngay

Toàn bộ số tiền phải thanh toán vào ngày phát hành hóa đơn.

15 ngày (hoặc Net 15)

Thanh toán đầy đủ là do 15 ngày sau ngày hóa đơn.

21 tổ chức tài chính vi mô

Toàn bộ khoản thanh toán phải đến hạn vào ngày 21 của tháng sau ngày lập hóa đơn.

Trả trước 30% vào cuối tháng tiếp theo

30% phải trả vào ngày phát hành hóa đơn. Số còn lại thanh toán vào cuối tháng tiếp theo.

2% 10, 30 EOM ròngGiảm giá tiền mặt 2% nếu thanh toán được nhận trong vòng mười ngày. Nếu không, toàn bộ khoản thanh toán sẽ đến hạn vào cuối tháng sau ngày lập hóa đơn.

 Ghi chú

 • Điều khoản thanh toán không được nhầm lẫn với hóa đơn thanh toán xuống . Nếu, đối với một đơn đặt hàng cụ thể, bạn phát hành nhiều hóa đơn cho khách hàng của mình, thì đó không phải là điều khoản thanh toán hay gói trả góp mà là chính sách lập hóa đơn.

 • Trang này nói về tính năng điều khoản thanh toán , không phải điều khoản & điều kiện , có thể được sử dụng để tuyên bố các nghĩa vụ theo hợp đồng liên quan đến việc sử dụng nội dung, chính sách hoàn trả và các chính sách khác xung quanh việc bán hàng hóa và dịch vụ.

 Xem thêm

Cấu hình

Để tạo điều khoản thanh toán mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Điều khoản thanh toán và nhấp vào Mới 


 1. Nhập tên vào trường Điều khoản thanh toán . Trường này là tên được hiển thị trong cơ sở dữ liệu và không dành cho khách hàng.

 2. Nhập văn bản sẽ được hiển thị trên tài liệu (đơn đặt hàng, hóa đơn, v.v.) trong trường Mô tả trên Hóa đơn .

 3. Đánh dấu vào hộp kiểm Hiển thị điều khoản trên hóa đơn để hiển thị bảng phân tích từng khoản thanh toán và ngày đến hạn trên báo cáo hóa đơn, nếu muốn.

 4. Trong phần Điều khoản , hãy thêm một bộ quy tắc (điều khoản) để xác định những gì cần phải thanh toán và (các) ngày đến hạn. Việc xác định các điều khoản sẽ tự động tính toán (các) ngày đến hạn của khoản thanh toán. Điều này đặc biệt hữu ích cho việc quản lý các gói trả góp ( thời hạn thanh toán có nhiều kỳ hạn ).

  Để thêm một điều khoản, hãy nhấp vào Thêm một dòng , xác định Loại và Giá trị đến hạn của nó , đồng thời điền vào các trường thích hợp để xác định thời điểm đến hạn của điều khoản, bao gồm mọi khoản giảm giá . Ngày đến hạn được tính bằng cách lấy hóa đơn/ngày lập hóa đơn, trước tiên thêm Tháng , sau đó thêm Ngày . Nếu nút chuyển đổi Cuối tháng được bật, thì ngày đến hạn sẽ là cuối tháng đó, cộng với bất kỳ Ngày nào sau Cuối tháng .

 Mẹo

Thay vào đó, để chỉ định một số ngày trước khi kết thúc tháng , hãy sử dụng giá trị âm trong trường Số ngày sau khi kết thúc tháng .

Để kiểm tra xem các điều khoản thanh toán của bạn có được định cấu hình chính xác hay không, hãy nhập số tiền và ngày lập hóa đơn trong phần Ví dụ để tạo các khoản thanh toán sẽ đến hạn và ngày đến hạn của chúng bằng cách sử dụng các điều khoản thanh toán này.

 Quan trọng

 • Các điều khoản được tính toán theo thứ tự ngày đến hạn của chúng.

 • Số  phải luôn được sử dụng cho dòng cuối cùng.

 Ví dụ

Trong ví dụ sau, 30% đến hạn vào ngày phát hành và số dư đến hạn vào cuối tháng tiếp theo.

Sử dụng điều khoản thanh toán

Điều khoản thanh toán có thể được xác định bằng cách sử dụng trường Điều khoản thanh toán trên:

 • Danh bạ: Để tự động đặt các điều khoản thanh toán mặc định cho các đơn đặt hàng, hóa đơn và hóa đơn mới của một liên hệ. Điều này có thể được sửa đổi trong biểu mẫu liên hệ, trong tab Bán hàng & Mua hàng .

 • Báo giá/Đơn đặt hàng: Để tự động đặt các điều khoản thanh toán cụ thể trên tất cả các hóa đơn được tạo từ báo giá hoặc đơn đặt hàng.

Điều khoản thanh toán có thể được xác định bằng trường Ngày đến hạn , với danh sách thả xuống Điều khoản trên:

 • Hóa đơn của khách hàng: Để đặt các điều khoản thanh toán cụ thể trên hóa đơn.

 • Hóa đơn nhà cung cấp: Để đặt các điều khoản thanh toán cụ thể trên hóa đơn.

 Mẹo

Đặt điều khoản thanh toán trên hóa đơn của nhà cung cấp hầu hết hữu ích để quản lý các điều khoản của nhà cung cấp với nhiều lần trả góp hoặc chiết khấu tiền mặt. Mặt khác, đặt ngày đến hạn theo cách thủ công là đủ. Nếu điều khoản thanh toán đã được xác định, hãy để trống trường này để chọn ngày.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.