Thay đổi định dạng số tiền và đơn vị tính của sản phẩm trong Odoo Bisfast


Thông thường khi mới thiết lập hệ thống nhiều khi chúng ta có nhu cầu thay đổi định dạng số thập phân trong đơn vị tính của sản phẩm và số thập phân của tiền tệ, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi định dạng số trong Odoo Bisfast. 

Ví dụ như bạn thấy trong đơn hàng có các con số đang có độ chính xác là 2 số sau dấu phẩy.


Sau đây là cách thay đổi độ chính xác số thập phân trong các định dạng số nói trên 

Bật chế độ phát triển

Menu: Thiết lập > cuộn xuống cuối cùng > nhấn vào Kích hoạt chế độ phát triển


Hệ thống sẽ load lại và bạn sẽ thấy một biểu tượng con bọ trên thanh menu chính 

Lưu ý: 

Nếu muốn tắt chế độ phát triển có thể nhấn vào con bọ và chọn Thoát chế độ phát triển ở menu thả xuống, tuy nhiên ta cần bật chế độ này để vào các thiết lập kỹ thuật của hệ thống.

Sau khi bật chế độ phát triển bạn sẽ thấy có menu mới: Thiết lập > Kỹ thuật 

Thiết lập độ chính xác thập phân cho các con số

Bạn tìm tới menu nhỏ: Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc cơ sở dữ liệu > Độ chính xác thập phân


để ý các độ chính xác thập phân của các dữ liệu số mặc định đang là 2. 

Bạn có thể sửa nó, bạn có thể thấy các cảnh báo tương ứng.

Lưu ý: 

Việc thay đổi không cập nhật các dữ liệu đã có trong hệ thống mà chỉ có giá trị kể từ khi thay đổi thiết lập.Nhấn đồng ý trong thông báo để tắt đi, trong odoo 16 trở lên bạn không cần phải nhấn lưu, nhưng với odoo phiên bản từ 15 trở xuống bạn  nhấn lưu để lưu lại thiết lập. 

Vào lại tài liệu bất kỳ để kiểm tra thành quả. 

Thiết lập độ chính xác thập phân của tiền tệ

menu: Kế toán > Cấu hình > Tiền tệ 


Màn hình chi tiết cấu hình của từng loại tiền tệ: 


lưu ý chỗ Hệ số làm tròn, hệ số làm tròn này quyết định số chữ số lẻ sau đấu thập phân đối với tiền tệ này, Mặc định VNĐ là 1 nghĩa là làm tròn tới 1 đồng, có nghĩa 1.4 đồng = 1 đồng, tức là không có số nào sau dấu phảy.

Tương tự, mặc định USD được làm tròn ở mức 0.01 nghĩa là có 2 số sau dấu phảy. 

Lưu ý: Mỗi công ty sẽ có đồng tiền chính có tỷ giá = 1, tỷ giá của toàn bộ các đồng tiền khác được quy đổi sang đồng tiền này.Đơn giản hóa quản lý truy cập


Ứng dụng Quản lý truy cập tất cả trong một để đặt quyền truy cập chính xác (Ẩn/Bỏ ẩn/Chỉ đọc) trên các trường, mô hình, menu, bản ghi, bộ lọc, nhóm, nút/tab, chế độ xem, hành động, báo cáo, trò chuyện cho bất kỳ mô-đun nào, bất kỳ người dùng nào, bất kỳ công ty nào từ một nơi mà không có nhiều kiến ​​thức kỹ thuật và các quy tắc phức tạp!


Thiết lập


​Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm từ khóa "Đơn giản hóa quản lý truy cập". Tích vào module được tìm thấy, lưu lại để cài đặt tính năng


Cách thức sử dụng


Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/ Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền Quản lý truy cập. Tích vào quyền Quản lý truy cập. Chỉ những người dùng có quyền Quản lý truy cập có thể sử dụng tính năng này.

Người dùng có quyền Quản lý truy cập được nhìn thấy ứng dụng "Truy cập Studio". Truy cập ứng dụng này để tạo phân quyền.


 • Người dùng: Chọn người dùng cần áp dụng quy tắc truy cập.
 • Chỉ đọc: Người dùng đã chọn chỉ có thể đọc ở tất cả các bản ghi mà người dùng được phép truy cập. Ví dụ chúng ta phân quyền chỉ đọc cho người dùng Marc Demo. Truy cập tài khoản Marc Demo sẽ thấy người dùng này chỉ có thể xem các bản ghi họ có thể truy cập. Không có quyền Tạo, Sửa, Xóa bản ghi • Ẩn Chatter: Hộp kiểm này dùng để ẩn cuộc trò chuyện đối với bất kỳ người dùng nào. Sau khi tích trường này, những người dùng được chọn sẽ không thể xem cửa sổ trò chuyện trong mọi chế độ xem của m.


 • Tắt Chế độ nhà phát triển (Debug): Hộp kiểm này để tắt chế độ nhà phát triển cho những người dùng được chỉ định.


 • Công ty: Quy tắc này cũng được áp dụng ở nhiều công ty , Vì vậy, tại đây bạn có thể đặt các công ty mà bạn phải áp dụng quy tắc này.
 • Tab (Truy cập menu, Truy cập model, Truy cập trường, Truy cập miền, Truy cập nút/Tab): Tất cả các tab đều có các tính năng riêng cho quyền truy cập, Bạn có thể xác định quyền truy cập thực trong mỗi tab/trang.
  • Ẩn Menu: ​Ví dụ với quyền Bán hàng, người dùng Marc Demo có thể thấy menu Bán hàng. Khi thêm menu Bán hàng vào tab Ẩn menu. Truy cập tài khoản Marc Demo sẽ không thấy ứng dụng bán hàng.
  • Truy cập đối tượng: Ở đây chúng ta lấy ứng dụng Bán hàng đề làm ví dụ
   • Model: Chọn model cần phân quyền, ví dụ chọn Đơn bán hàng.
   • Ẩn báo cáo: ví dụ chọn ẩn "Quotation/ Order". Truy cập tài khoản Marc Demo >> Bán hàng >> mở 1 bản ghi Báo giá lên. Chúng ta sẽ không thấy nut In >> Báo giá/ Đơn hàng.
   • Ẩn Hành động: ví dụ chọn "Share". Truy cập tài khoản Marc Demo >> Bán hàng >> Báo giá >> Thực hiện >> Chúng ta không còn thấy lựa chọn Chia sẻ.
   • Ẩn chế độ xem: ví dụ chọn Calendar. Truy cập tài khoản Marc Demo >> Bán hàng >> Báo giá. Chúng ta không còn thấy kiểu xem Calendar.
   • Ẩn Tạo, Ẩn Xóa, Ẩn Chỉnh sửa, Ẩn Lưu trữ/Hủy lưu trữ, Ẩn chatter, Ẩn Nhân bản, Ẩn xuất: Khi tích vào các lựa chọn này, các tính năng cơ bản tương ứng sẽ bị ấn đi  • Truy cập Trường: Cho phép phân quyền đến từng trường của từng model theo từng người dùng. Ví dụ phân quyền người dùng Marc Demo chỉ đọc trường "Mẫu báo giá" trên đơn hàng. Các người dùng có quyền bán hàng đều có thể sửa trường Mẫu báo giá, chỉ riêng người dùng Marc Demo sẽ không được phép sửa trường Mẫu báo giá. Tương tự chúng ta có thể tích chọn Không hiển thị, Bắt buộc, Xóa liên kết ngoài.
  • Miền truy cập: Phân quyền người dùng đến từng bản ghi của model. Ví dụ chúng ta phân quyền người dùng Marc Demo chỉ có thể đọc các bản ghi Đơn bán hàng ở trạng thái Báo giá, không có quyền sửa, xóa, tạo. Các bản ghi ở trạng thái khác Báo giá thì người dùng này không nhìn thấy  • Nút/Thẻ truy cập: Ẩn Nút, Tab/Trang, liên kết Kanban theo người dùng. Ví dụ Ẩn nút Xác nhận và Tab Sản phẩm tùy chọn trên Đơn bán hàng với người dùng Marc Demo
  • Ẩn Bộ lọc/Nhóm theo: Cho phép ẩn Bộ lọc/nhóm theo theo người dùng. Ví dụ ẩn bộ lọc Báo giá và Nhóm theo Nhân viên bán hàng trên Đơn bán hàng với người dùng Marc Demo.


Hạn chế truy cập theo IP


Người dùng chỉ có thể truy cập tài khoản của mình từ địa chỉ IP được chỉ định


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Hạn chế truy cập theo IP". Tích vào module "Hạn chế truy cập theo IP" được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Hạn chế truy cập theo IP

Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng. Truy cập người dùng cần thiết lập IP đăng nhập. nhập IP được phép truy cập vào hệ thống.


Cách thức sử dụng

Khi người dùng truy cập từ địa chỉ IP không thuộc danh sách IP được phép truy cập đã thiết lập trên hệ thống, sẽ có cảnh báo tới người dùng và không đăng nhập được
Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC


Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC

Hạn chế truy cập theo địa chỉ MAC, hạn chế đăng nhập


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC". Tích vào module Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC


Cách thức sử dụng

Để sử dụng tính năng Xác thực đăng nhập địa chỉ MAC cần truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần thiết lập xác thực đăng nhập địa chỉ MAC. Bấm nút Kích hoạt Xác thực đăng nhập để mở khóa tính năng xác thực. Thêm địa chỉ MAC được phép truy cập ở tab Địa chỉ MAC được phép.


Khi Người dùng truy cập không đúng địa chỉ MAC đã được thiết lập, Cảnh báo Not allowed to login from this Device sẽ hiển thị và không đăng nhập được vào hệ thống.

Xác thực đăng nhập bằng tài khoản Google


Xác thực đăng nhập bằng Google là một chức năng hữu ích cho phép người dùng Bisfast đăng nhập vào cơ sở dữ liệu bằng tài khoản Google của họ.

Điều này đặc biệt hữu ích nếu tổ chức sử dụng Google Workspace và muốn nhân viên trong tổ chức kết nối với Bisfast bằng Tài khoản Google của họ.

Cấu hình

Việc tích hợp chức năng đăng nhập Google yêu cầu cấu hình cả trên Google  Bisfast.

Trang tổng quan API của Google

 1. Đi tới Trang tổng quan API của Google .

 2. Hãy chắc chắn rằng dự án phù hợp được mở. Nếu chưa có dự án nào, hãy nhấp vào Tạo dự án , điền tên dự án và các chi tiết khác của công ty và nhấp vào Tạo .

   

Mẹo
 • Chọn tên công ty từ menu thả xuống.


Màn hình đồng ý OAuth

 1. Ở menu bên trái, nhấp vào màn hình đồng ý OAuth .

 2. Chọn một trong các tùy chọn ( Nội bộ / Bên ngoài ) và nhấp vào Tạo .

 3. Cảnh báo
  • Tài khoản Gmail cá nhân chỉ được phép là Loại người dùng bên ngoài , có nghĩa là Google có thể yêu cầu phê duyệt hoặc thêm Phạm vi vào. Tuy nhiên, việc sử dụng tài khoản Google WorkSpace cho phép sử dụng Loại người dùng nội bộ .
  • Ngoài ra, hãy lưu ý rằng mặc dù kết nối API ở chế độ Thử nghiệm bên ngoài nhưng không cần có sự phê duyệt từ Google. Giới hạn người dùng trong chế độ thử nghiệm này được đặt thành 100 người dùng.
 4. Điền các thông tin chi tiết và tên miền được yêu cầu, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục .

 5. Trên trang Phạm vi , để nguyên tất cả các trường và nhấp vào Lưu và Tiếp tục .

 6. Tiếp theo, nếu tiếp tục ở chế độ thử nghiệm ( Bên ngoài ), hãy thêm các địa chỉ email đang được định cấu hình trong bước Kiểm tra người dùng bằng cách nhấp vào Thêm người dùng , sau đó nhấp vào nút Lưu và tiếp tục . Một bản tóm tắt đăng ký ứng dụng xuất hiện.

 7. Cuối cùng, cuộn xuống phía dưới và nhấp vào Quay lại Bảng điều khiển .

Thông tin xác thực

 1. Trên menu bên trái, nhấp vào Thông tin xác thực .

 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực và chọn ID khách hàng OAuth .

 3. Chọn Ứng dụng web làm Loại ứng dụng . Bây giờ, hãy định cấu hình các trang được phép mà Odoo Bisfast sẽ được chuyển hướng đến.

  Để đạt được điều này, trong trường URI chuyển hướng được ủy quyền , hãy nhập miền của cơ sở dữ liệu ngay sau /auth_oauth/signin. Ví dụ: https://mydomain.bisfast.com/auth_oauth/signin, sau đó nhấn vào Create .

 4. Bây giờ client OAuth đã được tạo, một màn hình sẽ xuất hiện với Client ID và Client Secret . Sao chép ID khách hàng để sử dụng sau vì nó sẽ cần thiết cho việc cấu hình trong Odoo Bisfast, việc này sẽ được đề cập trong các bước sau.

Xác thực Google trên Odoo Bisfast

Truy xuất ID khách hàng

Khi các bước trước đó hoàn tất, hai khóa sẽ được tạo trên Trang tổng quan API của Google: ID khách hàng và Bí mật khách hàng . Sao chép ID khách hàng .

Kích hoạt Odoo Bisfast

 1. Đi tới Cài đặt chung của Bisfast ‣ Tích hợp và kích hoạt Xác thực OAuth .

 2. Ghi chú
  • Bisfast có thể nhắc người dùng đăng nhập lại sau bước này.
  • Quay lại Cài đặt chung ‣ Tích hợp ‣ Xác thực OAuth , kích hoạt lựa chọn và Lưu . Tiếp theo, quay lại Cài đặt chung ‣ Tích hợp ‣ Xác thực Google và kích hoạt lựa chọn. Sau đó điền ID khách hàng bằng khóa từ Trang tổng quan API của Google và Lưu .  


Ghi chú
 • Cấu hình Google OAuth2 cũng có thể được truy cập bằng cách nhấp vào Nhà cung cấp OAuth trong tiêu đề Xác thực OAuth trong Tích hợp .

Đăng nhập vào Odoo Bisfast bằng Google

Để liên kết tài khoản Google với hồ sơ Odoo Bisfast, hãy nhấp vào Đăng nhập bằng Google khi đăng nhập vào Odoo Bisfast lần đầu.

Người dùng hiện tại phải đặt lại mật khẩu để truy cập trang Đặt lại mật khẩu , trong khi người dùng mới có thể nhấp trực tiếp vào Đăng nhập bằng Google , thay vì chọn mật khẩu mới.


Chi tiết người dùng đăng nhập


Module này ghi lại thông tin đăng nhập của người dùng


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Chi tiết người dùng đăng nhập" . Tích vào module Chi tiết người dùng đăng nhập được  tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng quản lý Chi tiết người dùng đăng nhập.


​Cách thức sử dụng

Sau khi người dùng đăng nhập, mỗi lần đăng nhập 1 bản ghi lịch sử đăng nhập có các thông tin: Người dùng đăng nhập, thời gian đăng nhập, IP đăng nhập sẽ được lưu tại Thiết lập/Người dùng & Công ty/Chi tiết đăng nhập.Vai trò người dùng


Quản lý vai trò người dùng

Module này cho phép tạo các nhóm người dùng với các quyền thiết lập sẵn. 


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm theo từ khóa "Vai trò người dùng". Tích  vào module Vai trò người dùng được tìm thấy và lưu lại để cài đặt tính năng.

Cách thức sử dụng

Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Vai trò tạo nhóm quyền cần thiết lập sẵn. Thêm các quyền mà nhóm này được phép ở tab Các nhóm


Thêm các user thuộc nhóm quyền này ở tab Người dùng. Các người dùng được thêm ở đây đều có các quyền đã thiết lập ở tab Các nhóm.Tìm kiếm tổng thể


Dễ dàng tìm kiếm tài liệu trong các bản ghi của Khách hàng, Sản phẩm, Bán, Mua, Hàng tồn kho và Kế toán.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Tìm kiếm tổng thể". Tích vào module Tìm kiếm tổng thể được tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt và sử dụng tinh năng Tìm kiếm tổng thể.


Cách thức sử dụng


Để sử dụng được tính năng "Tìm kiếm tổng thể " người dùng cần được kích hoạt quyền. Truy cập menu Thiết lập/ Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền, tích vào Global Search để có thể sử dụng.


Truy cập Ứng dụng "Tìm kiếm" đẻ sử dụng tính năng Tìm kiếm tổng thể.


Trên giao diện của ứng dụng Tìm kiếm ta nhập từ khóa cần tìm kiếm rồi nhấn vào biểu tượng tìm kiếm.

Ví dụ ta nhập từ khóa "007" vào ô Tìm kiếm. Chúng ta có thể Tìm kiếm theo từng thể loại:

- Tất cả: Tất cả bản ghi cả Hiệu lực và Không hiệu lực
- Hiệu lực: Các bản ghi có Hiệu lực
- Không hiệu lực: Các bản ghi không hiệu lực(đã được lưu trữ)
- Bất kỳ: Các bản ghi thuộc bất kỳ các mục Khách hàng, Sản phẩm, Bán hàng, Mua hàng, Kho, Kế toán
- Khách hàng: Các bản ghi thuộc mục Khách hàng.
- Sản phẩm: Các bản ghi thuộc Sản phẩm.
- Bán hàng: Các bản ghi thuộc Bán hàng.
- Mua hàng: Các bản ghi thuộc Mua hàng.
- Kho: Các bản ghi thuộc về Kho.
- Kế toán: Các bản ghi thuộc về Kế toán.


 

Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao


Quản lý truy cập liên hệ theo thẻ phân quyền


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao. Tích vào module Kiểm soát truy cập Liên hệ nâng cao được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năn


Cách thức sử dụng


Truy cập menu Liên hệ/Cấu hình/Thẻ phân quyền liên hệ tạo mới thẻ để sử dụng.


Truy cập Liên hệ chọn liên hệ cần phân quyền. Gắn thẻ vừa tạo vào trường Thẻ phân quyền.


Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng chọn người dùng cần phân quyền nhìn thấy liên hệ Khách hàng test. Chỉ những người dùng được gắn thẻ phân quyền giống với thẻ  phân quyền đã gắn trên liên hệ Khách hàng test, hoặc được phân quyền Truy cập vào tất cả Liên hệ mới có thể nhìn thấy liên hệ Khách hàng test.
Hỗ trợ trực tuyến


Module này cung cấp hướng dẫn sử dụng (video/tài liệu) cho người dùng trong hệ thống. Cho phép gắn link tài liệu lên từng trường, từng model.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "Hỗ trợ trực tuyến". Tích vào module được tìm thấy, lưu lại để cài đặt tính năng.Cách thức sử dụng


Để có thể gắn link video, link tài liệu lên model, gắn link tài liệu lên trường, người dùng cần được phân quyền Quản lý hỗ trợ trực tuyến. Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền. Tích vào lựa chọn Quản lý hỗ trợ trực tuyến.
Hỗ trợ model

Để gắn link lên model, người dùng có quyền Quản lý hỗ trợ trực tuyến bấm vào dấu "?" xuất hiện trên các view: list, form, kanban, ... Khi bấm vào dấu hỏi chấm sẽ hiển thị pop up. Nếu model chưa được gắn link video, link tài liệu thì pop up sẽ hiển thị nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ MODEL. Bấm vào nút đó hiển thị pop up khác cho phép điền link video và link tài liệu hỗ trợ. Bấm cập nhật để hoàn thành gắn link vào model.Với các Model đã được gắn link, khi người dùng có quyền bấm vào dấu "?" (trên các view: list, form, kanban, ...) sẽ hiển thị pop up cho phép xem video hỗ trợ hoặc có thể mở link tài liệu hỗ trợ trên pop up . Muốn cập nhật link tài liệu, link video khác thì bấm nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ MODEL rồi làm tương tự như bước trên. Nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ MODEL chỉ hiển thị với những user có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến.Lưu ý: Với người dùng không có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến, nếu model chưa được gắn link hỗ trợ thì sẽ không nhìn thấy dấu "?" trên các view.


Hỗ trợ trên trường

Để gắn link hỗ trợ lên trường người dùng cần quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến. Người dùng chỉ cần click lên nhãn trường để hiển thị pop up liên kết tới trường tương ứng.
Ví dụ chúng ta cần gắn link hướng dẫn lên trường Mẫu báo giá trên Đơn bán hàng. Chúng ta click lên nhãn trường Mẫu báo giá của Đơn bán, nếu trường Mẫu báo giá chưa được gắn link hỗ trợ, xuất hiện pop up cho phép cập nhật liên kết hỗ trợ trường. Bấm nút cập nhật để gắn link hỗ trợ lên trường.Sau khi gắn link hỗ trợ lên trường, khi ngươi dùng click lên nhãn trường sẽ hiển thị pop up có video và link tài liệu hỗ trợ. Muốn cập nhật link hỗ trợ thì bấm nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ TRƯỜNG. Người dùng không có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến sẽ không thấy nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ TRƯỜNGLưu ý: Với người dùng không có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến, khi click vào những trường chưa được gắn link sẽ không có hành động gì xảy ra.


Mở hộp thoại gửi mail


Module này cho phép mở một trình soạn thảo đầy đủ khi bấm nút 'Gửi tin nhắn' trên chatter.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "Mở hộp thoại gửi mail", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năngCách thức sử dụng


Khi bấm 'Gửi tin' trên hộp thoại chatter sẽ mở ra hộp thoại gửi mail với đầy đủ tính năng soạn thảo mail.
Tìm kiếm liên hệ nâng cao


Hiển thị tên + điện thoại + email của khách hàng trong các trường quan hệ khi người dùng nhập liệu hoặc tìm kiếm.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Tìm kiếm liên hệ nâng cao", tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.Cách thức sử dụng


Trên thanh công cụ tìm kiếm của module Liên hệ, khi nhập thông tin tìm kiếm sẽ hiển thị Tên + Số điện thoại + Email của liên hệ. Hoặc trên các trường quan hệ tới liên hệ, khi nhập thông tin cũng hiển thị Tên + Số điện thoại + Email.


Email tập san


Email thông báo là ảnh chụp nhanh định kỳ được gửi đến tổ chức của bạn qua email bao gồm thông tin cấp cao về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn.

Điều hướng đến Digest Emails bằng cách đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Thống kê , sau đó kích hoạt tính năng Digest Emails và nhấp vào lưu.

Bạn có thể kiểm soát nhiều cài đặt cho Email thông báo của mình, chẳng hạn như:

 • KPI nào được chia sẻ trong Thông báo

 • tần suất Digest Email được gửi

 • ai trong tổ chức của bạn nhận được Email thông báo

 • tạo các mẫu Email thông báo tùy chỉnh

 • thêm KPI bổ sung (Yêu cầu Studio)

 Ghi chú

Theo mặc định, Email thông báo được bật và Thông báo định kỳ Odoo của bạn đóng vai trò là mẫu chính, bao gồm tất cả các phép đo KPI trên cơ sở dữ liệu Odoo của bạn và được gửi hàng ngày cho quản trị viên.

Tùy chỉnh thông báo định kỳ Odoo của bạn

Để tùy chỉnh Email thông báo mặc định ( Thông báo định kỳ Odoo của bạn ), hãy đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Thống kê ‣ Email thông báo , chọn Thông báo định kỳ Odoo của bạn và nhấp vào liên kết bên ngoài bên cạnh lựa chọn thả xuống.

Một cửa sổ bật lên xuất hiện và hiển thị nhiều cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

 • Tiêu đề Thông báo - bạn muốn đặt tên cho Email Thông báo của mình như thế nào

 • Tính định kỳ - kiểm soát chế độ theo tần suất Email thông báo được gửi

 • KPI - kiểm tra/bỏ chọn từng KPI được tính toán xuất hiện trong Email thông báo

 • Người nhận - thêm/xóa người dùng nhận Email thông báo của bạn

 • Tùy chỉnh - thêm KPI của riêng bạn (Yêu cầu có Studio)

Email thông báo tùy chỉnh

Để làm như vậy, hãy nhấp vào Định cấu hình email thông báo và sau đó nhấp vào Tạo .

Từ đó, hãy đặt tiêu đề cho Email thông báo của bạn, chỉ định chu kỳ và chọn các trường KPI và người nhận mong muốn nếu cần.

Sau khi bạn nhấp vào Lưu , Email Thông báo tùy chỉnh mới của bạn sẽ có sẵn dưới dạng một lựa chọn trong menu thả xuống Cài đặt chung .

Hướng dẫn cấu hình Gmail để gửi và nhận email trong Odoo


Tạo tài khoản Gmail để gửi mail

Đăng ký 1 tài khoản gmail miễn phí: https://mail.google.com/

Để tài khoản có thể sử dụng để gửi email chúng ta cần thực hiện các bước sau:

1. Bật IMAP Forwarding trên Gmail

Từ Gmail => Vào phần quản lý cài đặt (Setting)

=> Chọn Tab [ Forwarding and POP/IMAP ] => Mục IMAP access, chọn “Enable IMAP” => bấm [ Save changes ] để lưu thông tin lại


2. Bật xác thực 2 bước trong gmail và sử dụng app password

Mục tiêu của mình là tạo 1 cái app password để sử dụng vì Google hiện nay không chấp nhận đăng nhập trực tiếp bằng mật khẩu từ các ứng dụng, do đó cần tạo ra app password

để làm được việc đó thì cần làm 2 bước.

- Bước 1 là bật xác thực hai bước,

- Bước 2 là tạo app password

Lưu ý: nếu không làm bước 1 thì không tiến hành bước 2 được. 

Chi tiết vui lòng xem hướng dẫn của google tại đây 
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=vi

sau khi có app password ta vào odoo và tiếp tục

Cấu hình máy chủ nhận và gửi email trong odoo

Cấu hình máy chủ nhận email

Bạn vào thiết lập

Trên màn hình thiết lập thao tác như sau:

1. Tick chọn vào External Email server 

2. Nhấn lưu

3. Nhấn Máy chủ nhận emailNhấn tạo mới để tạo mới một email server

Đối với tài khoản Gmail thì lưu ý:

- Tên máy chủ: imap.gmail.com

- Riêng chỗ mật khẩu là app password đã nói tới ở trên.

các thông tin khác như trên hình

Nhấn kiểm thử & xác nhận, nếu thành công thì trạng thái sẽ chuyển thành đã được xác nhận

 


Cấu hình máy chủ gửi email

Tương tự, vẫn vào màn hình thiết lập


Trên màn hình thiết lập thao tác như sau:

1. Tick chọn vào External Email server 

2. Nhấn lưu

3. Nhấn Máy chủ gửi email

Tạo mới và điền thông tin vào như sau:


Nhập thông tin SMTP Server và tài khoản Gmail của bạn vào:

 • Description: Miêu tả ngắn
 • SMTP Server: smtp.gmail.com
 • SMTP Port: 465
 • Connection Security: SSL/TLS
 • Username: Tên tài khoản Gmail
 • Password: Mật khẩu tài khoản Gmail

Bấm [ Kiểm thử kết nối ] để kiểm tra kết nối.

Có thông báo như hình dưới là kết nối thành công. Chú ý là thông báo “Odoo Server Error” chỉ là tiêu đề popup của Odoo, thực tế chúng ta đã cấu hình gửi mail trên Odoo thành công.


Bấm [ OK ] để tắt thông báo và bấm [ Save ] để lưu lại cấu hình

Bạn có thể tạo nhiều, SMTP Server. Nó sẽ gửi mail theo thứ tự ưu tiên “Priority” mà ta thiết lập. 

 


Chặn xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng


Tính Năng

Dựa trên chức năng giới hạn tín dụng bán hàng của Odoo, chặn người dùng xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng của họ.

Thiết lập

Tại Thiết Lập --> Kế toán, tìm Hạn mức tín dụng bán hàng và tích vào checkbox để kích hoạt chức năng Hạn mức tín dụng bán hàng.


Sau khi tích vào checkbox, hệ thống sẽ hiển thì Hạn mức tín dụng mặc định mà bạn có thể điền vào, số tiền bạn điền vào đây sễ áp dụng mặc định trên toàn bộ Khách Hàng. Bạn có thể điền Hạn mức tín dụng bán hàng trên từng khách hàng cụ thể sau trên phân hệ Liên Hệ.

Nhấp vào nút Lưu để kích hoạt chức năng.

Thiết lập Giới hạn Tín dụng Bán hàng trên Khách Hàng


Ở menu Bán hàng --> Đơn hàng, nhấp vào Khách hàng

Chọn một Khách hàng để đặt Hạn mức tín dụng bán hàng.

Tại giao diện biểu mẫu của Khách hàng, nhấp vào tab Kế Toán, ở tab này, tích vào checkbox Hạn mức tín dụng cho đối tác.

Sau khi tích vào checkbox Hạn mức tín dụng cho đối tác, hệ thống hiển thị Hạn mức tín dụng mặc định, mặc định bằng với số lượng đã được điền ở phần thiết lập

Nhấp vào được đóng khung đỏ ở hình trên để lưu lại thủ công hoặc bạn chỉ cần chuyển sang giao diện khác thì hệ thống sẽ tự động lưu lại cho bạn.


Cách dùng​

Tại giao diện danh sách của Báo giá, nhấp vào nút Tạo.

Trên giao diện biểu mẫu của Báo giá, điền vào toàn bộ những trường cần thiết, và nếu tổng số tiền của báo phí vượt quá Hạn mức tín dụng bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo.

Nhấp vào nút XÁC NHẬN.

Hệ thống sẽ ngăn chăn bạn xác nhân báo phí nếu khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng và cảnh báo bạn bằng cửa sổ bật lên như hình.


Duyệt phân cấp báo giá


Cài đặt

Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập

Tại giao diện chính của Thiết lập, chuyển sang thiết lập cho Bán hàng, Tìm mục Xác thực cấp độ, tích vào checkbox Xác thực cập độ bán hàng

Sau khi tích vào checkbox Xác thực cấp độ bán hàng, nhấp vào nút LƯU để tiến hành kích hoạt Xác thực cấp độ bán hàng


Thiết lập


Thiết lập duyệt báo giá theo thiết lập định nghĩa duyệt cấp, ở hướng dẫn sử dụng này tạo 2 cấp duyệt cho đơn báo giá theo thứ tự lần lượt là Trường nhóm kinh doanh duyệt sau đó đến Trường phòng kinh doan

 

Thao tác


Tại giao diện home menu, nhấp vào Bán hàng

Tại giao diện Báo giá, chọn một Báo giá cần thao tác.


Tại giao diện biểu mẫu của Báo giá, nhấp vào nút Yêu Cầu Duyệt để tiến hành yêu cầu duyệt cấp.

Yêu cầu duyệt cấp sẽ được thông báo đến những người dùng có quyền duyệt cấp để những người dùng đó tiến hành duyệt, người dùng có thể nhấp vào nút KHỞI ĐỘNG LẠI QUY TRÌNH DUYỆT ĐỂ huỷ bỏ yêu cầu duyệt cấp đối với báo giá hiện tại.

Lưu ý: trong quá trình duyệt cấp, người dùng sẽ không thể sửa bất kỳ thông tin nào tại biểu mẫu, người dùng mong muốn sửa thông tin phải nhấp vào nút KHỞI ĐỘNG LẠI QUY TRÌNH DUYỆT, khi nhấp vào nút này thì toàn bộ quá trình duyệt cấp sẽ bị huỷ bỏ bao gồm cả các cấp duyệt đã được thông qua, và người dùng sẽ phải yêu cầu duyệt và duyệt lại từ đầu.

Trưởng nhóm kinh doanh


Trên thanh thông báo, trưởng nhóm kinh doanh kiểm tra những yều cầu duyệt cấp được giao cho mình, nhấp chuột vào thông báo tương ứng để chuyển đến giao diện tiếp theo

Tại giao diện danh sách, nhấp vào báo giá cần để xem xét.

Sau khi xem xét báo giá, nếu báo giá ổn, trưởng nhóm kinh doanh nhấp vào nút Duyệt  để đồng ý, hoặc ngược lại thì nhấp vào nút Tu.

Trường hợp Duyệt


/

Sau khi nhấp vào nút Duyệt, điền vào ghi chú, sau đó nhấp vào nút CHÚ THÍCH


Hê thống thông báo đến người có trách duyệt cấp ở cấp duyệt tiếp theo, và tại bảng lịch sử duyệt cấp ghi lại thời gian duyệt, trạng thái duyệt, cũng như là được duyệt cụ thể bởi người dùng nào.

Trưởng phòng kinh doanh

Thực hiện các thao tác tương tự như trưởng nhóm kinh doanh


Sau khi Trưởng nhóm kinh doanh duyệt và thông qua báo giá, hệ thống sẽ thông báo Bản ghi đã được thông qua!

Nhân viên kinh doanh


Nhân viên kinh doanh nhấp vào nút XÁC NHẬN để chuyển báo giá thành ĐƠN BÁN HÀNG

Kết thúc quy trình duyệt cấp

Trường hợp Từ chối

Điền vào nguyên nhân từ chối, sau đó nhấp vào nút CHÚ THÍCH


Hệ thống sẽ thông báo là Bản ghi đã bị từ chối, nhân viên kinh doanh phải khởi động lại quy trình duyệt cấp để điều chỉnh lại báo giá sau đó yêu cầu duyệt cấp lại từ đầu.

Thiết lập định nghĩa cấp duyệt
Tại giao diện Home Menu, nhấp vào Thiết Lập.

Tại giao diện chính của Thiết lập, nhấp vào Kỹ thuật → Các cấp duyệt →Định nghĩa duyệt cấp

Tại giao diện danh sách của Định nghĩa duyệt cấp, nhấp vào nút MỚI để khởi tạo.


Các trường thông tin:

 • Tên: tên của Tier Definition.

 • Mô hình được tham chiếu: mô hình sẽ được áp dụng duyệt cấp

 • Được duyệt bỏi:

  • Người dùng xác định: chỉ định người dùng sẽ thực hiện duyệt

  • Bất kỳ người dùng nào ở trong một nhóm xác định: chỉ định nhóm người dùng sẽ thực hiện duyệt, toàn bộ người dùng thuộc nhóm được chỉ định đều có thể thực hiện duyệt.

  • Trường trong bản ghi liên quan: chỉ định trường thông tin là người dùng có thể thực hiện duyệt.

  • Biểu thức Python: viết mã bằng ngôn ngữ Python để chỉ định người dùng duyệt cấp.

 • Người duyệt/Nhóm người duyệt/Trường người duyệt: tùy vào lựa chọn ở trường Validated by mà sẽ xuất hiện trường tương ứng, định nghĩa User, Group User, hoặc trường thông tin User trên model có thể thực hiện duyệt.

 • Biểu thức duyệt: chứa mã Python dùng để xác định người duyệt cấp

 • Thứ tự: Thứ tự duyệt, được sử dụng trong trường hợp duyệt nhiều cấp theo thứ tự

  • Lưu ý: Thứ tự càng lớn thì càng có độ ưu tiên duyệt cao

   • Ví dụ:

    • Định nghĩa duyệt cấp 1 - Sequence 30

    • Định nghĩa duyệt cấp 2 - Sequence 20

    • Định nghĩa duyệt cấp 3 - Sequence 10

    • Thứ tự duyệt sẽ là: Định nghĩa duyệt cấp 1 → Định nghĩa duyệt cấp 2 → Định nghĩa duyệt cấp 3.

 • Duyệt theo thứ tự: nếu tích vào checkbox này thì sẽ bật chức năng duyệt phân cấp.

 •  Tab Áp dụng trên:

  • Định nghĩa: định nghĩa cách mà Định Nghĩa Duyệt Cấp sẽ áp dụng trên các bản ghi thuộc Mô Hình Được Tham Chiếu như thế nào

  • Định nghĩa miền: định nghĩa các Bản ghi sẽ được áp dụng Định Nghĩa Duyệt Cấp lên trên bản ghi đó.

 • Tab Nhiều Lựa Chọn:

  • Thông báo cho người duyệt khi khởi tạo: gửi thông báo đến với những người được chỉ định duyệt khi có yêu cầu duyệt cấp.

  • Chú thích: Trong quá trình duyệt cấp, khi người dùng được chỉ định duyệt cấp thông qua hoặc từ chối thì đều phải ghi lý do thông qua hay từ chối.


Sau khi điền vào các trường thông tin thì nhấp vào nút LƯU để khởi tạo.

Trong trường hợp duyệt phân cấp thì khởi tạo các cấp duyệt tương tự như trên, cùng các điều kiện áp dụng đối các cấp duyệt đó. 


Hướng dẫn cấu hình Gmail để gửi và nhận email trong Odoo


Tạo tài khoản Gmail để gửi mail

Đăng ký 1 tài khoản gmail miễn phí: https://mail.google.com/

Để tài khoản có thể sử dụng để gửi email chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Bật IMAP Forwarding trên Gmail

Từ Gmail => Vào phần quản lý cài đặt (Setting)

=> Chọn Tab [ Forwarding and POP/IMAP ] => Mục IMAP access, chọn “Enable IMAP” => bấm [ Save changes ] để lưu thông tin lại


Bật xác thực 2 bước trong gmail và sử dụng app password

Mục tiêu của mình là tạo 1 cái app password để sử dụng vì Google hiện nay không chấp nhận đăng nhập trực tiếp bằng mật khẩu từ các ứng dụng, do đó cần tạo ra app password

để làm được việc đó thì cần làm 2 bước.

- Bước 1 là bật xác thực hai bước,

- Bước 2 là tạo app password

Lưu ý: nếu không làm bước 1 thì không tiến hành bước 2 được. 

Chi tiết vui lòng xem hướng dẫn của google tại đây 
https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=vi

sau khi có app password ta vào odoo và tiếp tục

Cấu hình máy chủ nhận và gửi email trong odoo

Cấu hình máy chủ nhận email

Bạn vào thiết lậpTrên màn hình thiết lập thao tác như sau:

1. Tick chọn vào External Email server 

2. Nhấn lưu

3. Nhấn Máy chủ nhận emailNhấn tạo mới để tạo mới một email server

Đối với tài khoản Gmail thì lưu ý:

- Tên máy chủ: imap.gmail.com

- Riêng chỗ mật khẩu là app password đã nói tới ở trên.

các thông tin khác như trên hình

Nhấn kiểm thử & xác nhận, nếu thành công thì trạng thái sẽ chuyển thành đã được xác nhận

 


Cấu hình máy chủ gửi email

Tương tự, vẫn vào màn hình thiết lậpTrên màn hình thiết lập thao tác như sau:

1. Tick chọn vào External Email server 

2. Nhấn lưu

3. Nhấn Máy chủ gửi email

Tạo mới và điền thông tin vào như sau:


Nhập thông tin SMTP Server và tài khoản Gmail của bạn vào:

 • Description: Miêu tả ngắn
 • SMTP Server: smtp.gmail.com
 • SMTP Port: 465
 • Connection Security: SSL/TLS
 • Username: Tên tài khoản Gmail
 • Password: Mật khẩu tài khoản Gmail

Bấm [ Kiểm thử kết nối ] để kiểm tra kết nối.

Có thông báo như hình dưới là kết nối thành công. Chú ý là thông báo “Odoo Server Error” chỉ là tiêu đề popup của Odoo, thực tế chúng ta đã cấu hình gửi mail trên Odoo thành công.


Bấm [ OK ] để tắt thông báo và bấm [ Save ] để lưu lại cấu hình

Bạn có thể tạo nhiều, SMTP Server. Nó sẽ gửi mail theo thứ tự ưu tiên “Priority” mà ta thiết lập. Nhập sản phẩm/biến thể hàng loạt bằng file excel


Cài đặt

Tại giao diện Home, nhấp vào Ứng Dụng

Trên thanh tìm kiếm, tìm Mô đun có tên là "Import Product", sau đó nhấp vào nút Kích Hoạt để cài đặt.

Vận hành

Tại giao diện Home, nhấp vào Tồn kho

Tại giao diện chính của Tồn kho, nhấp vào menu Cấu hình -> Nhập sản phẩm


Hệ thống sẽ hiển thị Trình nhập sản phẩm


Nhấp vào file ví dụ với định dạng hợp lệ được cung cấp trong Trình nhập sản phẩm, file excel nhất thiết phải tuân thủ quy tắc về định dạng được hướng dẫn trong file này.

Đây là file excel mẫu để thực hiện, trong file ở một số cột có hướng dẫn định dạng hợp lệ giá trị của cột đó ở tiêu đề cột dưới dạng Comment, đặc biệt lưu ý đối với cột Biến thể cần phải xem kỹ hướng dẫn về định dạng ở phần comment và quan sát file ví dụ, các cột:

 • Thứ tự: thứ tự của sản phẩm
 • Mã cũ: trường thông tin bắt buộc, tương đương với trường Mã cũ ở hệ thống Odoo, là mã sản phẩm trên hệ thống cũ,
 • Mã cũ tham chiếu: là trường thông tin bắt buộc đối với các dòng biến thể của sản phẩm, giá trị tại cột này ở dòng biển thể là giá trị của cột mã cũ ở dòng sản phẩm của biến thể đó.
 • Nhóm sản phẩm: tương đương với trường Nhóm sản phẩm của Sản phấm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Danh mục thương mại điện tử: tương đương với trường Danh mục thương mại điện tử của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo
 • Tên sản phẩm: tương đương với trường Tên sản phẩm của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo
 • Loại sản phẩm: tương đương với trường Loại sản phẩm của Sản phấm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo, cột này chỉ nhận 3 giá trị lần lượt là: Tiêu dùng, Dịch vụ, Sản phẩm lưu kho
 • Theo vết: tương đương với trường Theo vết của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo, cột này có 2 giá trị: Theo lô, Theo số sê-ri
 • Đơn vị: tương đương với trường Đơn vị của Sản phấm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo.
 • Giá vốn: tương đương với trường Giá vốn của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo.
 • Giá bán: tương đương với trường Giá bán của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm  ở hệ thống Odoo.
 • Chênh Lệch giá: tương đương với trường Giá cộng thêm của Giá trị Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Thuế bán hàng: tương đương với trường Thuê bán hàng của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Thuế nhà cung cấp: tương đương với trường Thuế nhà cung cấp của Sản phẩm/Biến thể sản phẩm ở hệ thống Odoo.
 • Biến thể: trường thông tin bắt buộc đối với cả dòng sản phẩm và biến thể, ở dòng sản phẩm, dùng để xác định các thuộc tính của biến thể của sản phẩm đó, ở dòng biến thể, dùng để xác định biến thể cụ thể qua các thuộc tính của biến thể, chi tiết định dạng giá trị cụ thể:
  • # Cột thuộc tính có dạng sau, các cặp thuộc tính và giá trị ngăn cách với nhau bởi dấu ';' 
   # Thuộc tính 1: giá trị 1, giá trị 2; 
   # Thuộc tính 2: giá trị 1, giá trị 2
 • Mô tả: tương đương với trường Ghi chú nội bộ ở Sản phẩm/Biến thể
 • Trạng thái: trường bắt buộc, giá trị hợp lệ là activated.

Cấu trúc của các dòng trong file excel được sắp xếp theo thứ tự lần lượt là dòng sản phẩm và theo sau lần lượt là các biến thế của sản phẩm đó. Khi hệ thống khởi tạo sản phẩm sẽ đồng thời khởi tạo tất cả các biến thể của sản phẩm dựa vào giá trị được cung cấp ở cột Biến thể của dòng sản phẩm, các dòng biến thể của sản phẩm tiếp theo đó sẽ chỉnh sửa lại các giá trị của biến thể được cung cấp tại các cột trong file excel.


Nếu tích vào checkbox "Lưu trữ biến thể không được liệt kê ở tập tin excel" thì đối với những biến thể của sản phẩm không được liệt kê ở trong file excel hệ thống sẽ tự động lưu trữ sau khi sinh ra biến thể đó

Lưu ý: Ngoài chức năng nhập sản phẩm, thì người dùng có thể sự dụng Trình nhập sản phẩm để cập nhật thông tin của sản phẩm và biến thể, do đó việc sự dụng chức năng "Lưu trữ biến thể không được liệt kê ở tập tin excel" để tạo sản phẩm/biến thể, sau đó nếu không sử dụng chức năng "Lưu trữ biến thể không được liệt kê ở tập tin excel" sẽ làm cho các biến thể đã được lưu trữ trước đó hoạt động trở lại.


Thiết lập widget trên field html để sử dụng các snippet từ module website


Cài đặt

[16.0][field_html_powerbox_enhance]Tại giao diện, nhấp vào Ứng Dụng

Nhập vào thanh tìm kiếm field_html_powerbox_enhance, sau đó ở ô Field Html: Powerbox Enhancement, chọn KÍCH HOẠT

Thiết Lập

Lưu ý: chức năng mở rộng powerbox này chỉ hoạt động trên các trường được định nghĩa như là trường Html
Khi muốn thêm các snippets từ website, thì ở trên form view cần thêm vào thuộc tính widget=powerbox_enhance_html" ở trường Html

Đối với các trường Html đã có sẳn muốn mở rộng thì thực hiện kế thừa và thêm thuộc tính widget với giá trị là powerbox_enhance_html, sau đó upgrade module chứa file xml sử dụng để kế thừa và mở rộng tính năng trường, như ví dụ ở trên là mở rộng tính năng powerbox ở trường description ở model Project Task.
Những snippets ở module Website được thêm vào powerbox sau khi thiết lập thuộc tính widget là powerbox_enhance_html

Mẫu báo cáo chuyên nghiệp


Mẫu báo cáo có thể tùy chỉnh dễ dàng cho Báo giá/SO/Bán hàng, Hóa đơn, Lấy hàng/Đơn hàng giao hàng, RFQ/PO/Mua hàng


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Mẫu báo cáo chuyên nghiệp". Tích vào module dược tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt module.


Cách thức sử dụng


Module này cho phép chúng ta tùy chỉnh các mẫu in mặc định có sẵn đẹp hơn. Để sử dụng tính năng này ta cần thiết lập mẫu cho từng loại trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty.Chúng ta thử nghiệm với mẫu in Bán hàng. Trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty chọn công ty cần sửa mẫu in. Thử nghiệm lần lượt với từng loại mẫu in: Hàng rào, Cổ điển, Hiện đại, Tiêu chuẩn.

Mẫu in Bán hàng với thiết lập Bán hàng - Hàng rào


Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập Bán hàng - Cổ điển

Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập Bán hàng - Hiện đại


Mẫu in Đơn bán hàng với thiết lập Bán hàng - Tiêu chuẩn


Tương tự chúng ta có thể thay đổi mẫu in của các bản in Mua hàng, Kế toán, Kho trong menu Thiết lập/Người dùng và Công ty/ Công ty


Quản lý nhóm sản phẩm


Để quản lý sản phẩm trong quy trình chuỗi cung ứng, bạn có thể phân loại và chia nhóm sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau như đặc tính sản phẩm, tính chất và cơ cấu sản phẩm, cách định khoản hạch toán kế toán của các sản phẩm. Trong Bisfast, bạn có thể cấu hình nhóm sản phẩm để quản lý sản phẩm dễ dàng hơn.

Để truy cập cấu hình nhóm sản phẩm, bạn truy cập Kho vận ‣ Cấu hình ‣ Nhóm sản phẩm.

Mẹo: Bạn có thể tạo danh mục sản phẩm/nhóm sản phẩm từ nhiều phân hệ trong Bisfast như Kho vận, Mua hàng, Kế toán, v.v..

Tạo mới nhóm sản phẩm

Bước 1: Bạn ấn Tạo để tạo mới và thiết lập các thông tin trên nhóm sản phẩm.


Bước 2: Bạn cần nhập các thông tin sau:

 • Danh mục: đặt tên ngắn gọn, dễ hiểu và dễ phân biệt cho người dùng.

 • Nhóm cha: nếu nhóm tạo mới này được đặt là nhóm con của một nhóm khác.

 • Tuyến hậu cần: tuyến hàng hóa được áp dụng mặc định cho nhóm này để xuất hàng hoá. Nếu không áp dụng có thể bỏ trống.

 • Định giá tồn kho:

  • Phương pháp giá vốn: tất cả các sản phẩm của nhóm sẽ được lấy theo phương pháp giá vốn này.

  • Giá tiêu chuẩn: khi chọn phương pháp này, tất cả các hàng hóa trong nhóm sẽ được ghi nhận theo giá vốn được thiết lập thủ công trên giao diện chi tiết sản phẩm.

  • Nhập trước xuất trước (FIFO): giá trị hàng hóa được ghi nhận dựa theo quy tắc sản phẩm nhập trước sẽ được xuất trước và giá trị của sản phẩm cũng được xuất tương ứng.

  • Giá trung bình (AVCO): giá trị hàng hóa xuất kho được tính bằng giá trị hàng tồn kho của từng sản phẩm / tổng số lượng hàng tồn kho.

Bước 3: Sau khi hoàn thành, bạn ấn Lưu để lưu thông tin và tạo mới nhóm sản phẩm.

Bước 4: Bạn có thể quay lại danh sách nhóm sản phẩm để xem, sửa hoặc xóa nhóm sản phẩm.

Định giá tồn kho trong kế toán

Trong kế toán, định giá hàng tồn kho là một quá trình quan trọng để xác định giá trị của hàng hóa đang tồn đọng trong kho của doanh nghiệp. Việc định giá này có thể được thực hiện thủ công hoặc tự động thông qua hệ thống kế toán.

Nếu sử dụng phương pháp định giá tự động, hệ thống sẽ tự động tạo các bút toán kế toán kho khi phát sinh các hoạt động nhập, xuất hàng hoặc luân chuyển hàng hóa. Đối với mỗi sản phẩm, người dùng có thể thiết lập các thuộc tính tài khoản, bao gồm tài khoản doanh thu, tài khoản hoàn tiền doanh thu (nếu có), tài khoản chi phí và tài khoản hoàn tiền chi phí (nếu có).

Thiết lập kế toàn tài chính với hàng hoá loại dịch vụ

Đối với sản phẩm kiểu dịch vụ, ta có thể thiết lập tài khoản chi phí là 642, 641, 621, 622 hoặc 627. Đối với sản phẩm kiểu hàng hóa, ta có thể sử dụng tài khoản trung gian như tài khoản 151 để ghi nhận hàng hóa chờ nhập kho. Khi nhập kho, giá trị hàng hóa tồn kho sẽ được đưa vào tài khoản định giá tồn kho như tài khoản 152, 153, 155, 156 hoặc 157.

Ngoài ra, để quản lý các hoạt động nhập, xuất hàng và luân chuyển hàng hóa, ta cần thiết lập các tài khoản nhập kho và xuất kho. Tài khoản nhập kho thường trùng với tài khoản chi phí, ví dụ như tài khoản 151. Tài khoản xuất kho sẽ được sử dụng để ghi nhận giá vốn hàng bán, ví dụ như tài khoản 632.

Hình dưới, ví dụ về ghi nhận danh mục hàng hoá dạng Dịch vụ và định giá tồn kho thủ công (vì dịch vụ thì không có vấn đề lưu kho)


Cuối cùng, để quản lý các bút toán kho, ta có thể sử dụng sổ nhật ký kho để ghi nhận các hoạt động liên quan đến hàng tồn kho. 

Để hoàn tất thiết lập nhóm sản phẩm, người dùng có thể nhấn nút "Sản phẩm" để xem hoặc tạo thêm sản phẩm cho nhóm.

Thiết lập tài khoản kế toán tài chính đối với nhóm sản phẩm là hàng bán có lưu kho

Hình dưới, ví dụ về ghi nhận tài khoản cho hàng hoá có lưu khoThiết lập tài khoản kế toán tài chính đối với nhóm sản phẩm là hàng bán dạng nguyên vật liệu

Hạch toán tài khoản kế toán tài chính đối với nguyên vật liệu

dưới đây là ví dụ về hạch toán kế toán tài chính đối với nguyên vật liệu theo phương pháp tự động, các tài khoản chỉ là mang tính ví dụ, tuỳ theo nghiệp vụ và đặc điểm mà ta sẽ cần lựa chọn các tài khoản phụ hợp. Lưu ý rằng việc chia nhóm sản phẩm nên cân nhắc tới nguyên tắc định khoản kế toán và mục đích sử dụng để đảm bảo phù hợp với quy trình kế toán của doanh nghiệp.

Tích hợp Lịch Google


Đồng bộ hóa lịch Google với Bisfast

Đồng bộ hóa Lịch Google với Bisfast để xem và quản lý các cuộc họp từ cả hai nền tảng (cập nhật diễn ra theo cả hai hướng). Sự tích hợp này giúp sắp xếp lịch trình để không bao giờ bỏ lỡ cuộc họp.

Thiết lập trong Google

Chọn (hoặc tạo) một dự án

Tạo dự án API Google mới và bật API Lịch Google. Đầu tiên, hãy truy cập Google API Console và đăng nhập vào tài khoản Google.

Ghi chú
 • Nếu đây là lần đầu tiên truy cập trang này, Google sẽ nhắc người dùng nhập quốc gia và đồng ý với Điều khoản dịch vụ. Chọn một quốc gia từ danh sách thả xuống và đồng ý với Điều khoản dịch vụ .


 Tiếp theo, nhấp vào Chọn dự án và chọn (hoặc tạo) dự án API để định cấu hình OAuth và lưu trữ thông tin xác thực. Bấm vào Dự án mới .

điền tên project vào và nhấn Create


Mẹo
 • Đặt cho Dự án API một cái tên rõ ràng, chẳng hạn như “Bisfast Sync”, để có thể dễ dàng xác định dự án.

Sau khi tạo dự án xong bạn cần chuyển vào dự án đó, hãy chắc chắn tên dự án được chọn như màn hình dướiBật API lịch Google

Bây giờ, hãy nhấp vào API và Dịch vụ đã bật ở menu bên trái. Chọn lại API và dịch vụ đã bật nếu thanh Tìm kiếm không xuất hiện.


Sau đó, tìm kiếm bằng thanh tìm kiếm và chọn API Lịch Google từ kết quả tìm kiếm. Nhấp vào Bật .Google Calendar API


Màn hình đồng ý OAuth

Bây giờ dự án API đã được tạo, bước tiếp theo là tạo ra cấu hình đăng nhập dành cho người dùng

Để làm điều đó, hãy nhấp vào OAuth conent screen ở menu bên trái sau đó chọn loại người dùng và nhấn Create.Lưu ý
 • Nếu bạn là người sử dụng gói gsuite thì bạn có thể chọn loại Internal, theo đó chỉ  những người trong tổ chức của bạn sẽ có thể sử dụng chức năng đăng nhập này. 
 • Nếu bạn chọn External thì tất cả người dùng có tài khoản google đều có thể sử dụng chức năng này, bao gồm các gmail cá nhân.

Ở bước thứ hai, Màn hình đồng ý OAuth , nhập Bisfast vào trường Tên ứng dụng , chọn địa chỉ email cho trường Email hỗ trợ người dùng và nhập địa chỉ email cho phần Thông tin liên hệ của nhà phát triển . Sau đó, nhấp vào Lưu và tiếp tục .


Các phần khác như App logo hay domain thì không quan trọng, trường hợp bạn cần giới hạn app của bạn được áp dụng chỉ cho 1 domain nhất định thì bạn chọn ở đó.


Bỏ qua bước thứ ba, Phạm vi , bằng cách nhấp vào Lưu và Tiếp tục .


Tiếp theo, nếu tiếp tục ở chế độ thử nghiệm (Bên ngoài), hãy thêm các địa chỉ email đang được định cấu hình trong bước Kiểm tra người dùng , bằng cách nhấp vào Thêm người dùng , sau đó nhấp vào nút Lưu và tiếp tục . Một bản tóm tắt đăng ký ứng dụng xuất hiện.


Cuối cùng, cuộn xuống phía dưới và nhấp vào Quay lại Bảng điều khiển .


Trên màn hình bảng điều khiển bạn sẽ thấy nút Public AppĐồng ý bằng cách nhấn nút CONFIRM


Bây giờ, sự đồng ý của OAuth đã được định cấu hình và đã đến lúc tạo thông tin xác thực.

Tạo thông tin xác thực

ID khách hàng và Bí mật khách hàng đều cần thiết để kết nối Lịch Google với Bisfast. Đây là bước cuối cùng trong bảng điều khiển của Google. 

Bắt đầu bằng cách nhấp vào Credentials ở menu bên trái. Sau đó, nhấp vào CREATE CREDENTIALS và chọn ID khách hàng OAuth , Google sẽ mở hướng dẫn tạo thông tin xác thực.


Trong Tạo ID ứng dụng khách OAuth , chọn Ứng dụng trang web cho trường Loại ứng dụng và nhập Tên .My Bisfast Database


 • Trong phần Authorized JavaScript origins , nhấp vào + ADD URI và nhập địa chỉ URL đầy đủ của hệ thống Bisfast ERP của bạn ví dụ demo.bisfast.com
 • Trong phần URI chuyển hướng được ủy quyền , nhấp vào + Thêm URI và nhập địa chỉ URL Bisfast của công ty, theo sau là /google_account/authentication. Cuối cùng, nhấp vào SAVE
 • ID khách hàng và Bí mật khách hàng sẽ xuất hiện, hãy sao chép chúng vào sổ ghi chú, dữ liệu này là những cái mình cần để tiếp tục thiết lập trong Bisfast.

Thiết lập trong Bisfast

Khi đã tìm thấy ID khách hàng và Bí mật khách hàng , hãy mở cơ sở dữ liệu Bisfast và đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Tích hợp ‣ Lịch Google . Chọn hộp bên cạnh Lịch Google .

Tiếp theo, sao chép và dán ID khách hàng và Bí mật khách hàng từ trang thông tin xác thực API Lịch Google vào các trường tương ứng bên dưới hộp kiểm Lịch Google . Sau đó, nhấp vào Lưu .

Đồng bộ lịch trong Bisfast

Cuối cùng, mở ứng dụng Lịch trong Bisfast và nhấp vào nút đồng bộ hóa Google để đồng bộ hóa Lịch Google với Bisfast.

 Ghi chú

Khi đồng bộ hóa Lịch Google với Bisfast lần đầu tiên, trang sẽ chuyển hướng đến Tài khoản Google. Từ đó, chọn Tài khoản email cần có quyền truy cập, sau đó chọn Tiếp tục (nếu ứng dụng chưa được xác minh) và cuối cùng chọn Tiếp tục (để cấp quyền truyền dữ liệu)`.

nhấn ALLOW


Bây giờ, Lịch Bisfast đã được đồng bộ thành công với Lịch Google!

Cảnh báo
 • Bisfast khuyên bạn nên thử nghiệm đồng bộ hóa lịch Google trên cơ sở dữ liệu thử nghiệm và địa chỉ email thử nghiệm (không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác) trước khi thử đồng bộ hóa Lịch Google mong muốn với cơ sở dữ liệu sản xuất của người dùng.
 • Khi người dùng đồng bộ hóa lịch Google của họ với lịch Bisfast:
  • Việc tạo sự kiện trong Bisfast sẽ khiến Google gửi lời mời tới tất cả những người tham dự sự kiện.
  • Việc xóa một sự kiện trong Bisfast sẽ khiến Google gửi thông báo hủy tới tất cả những người tham dự sự kiện.
  • Việc thêm địa chỉ liên hệ vào sự kiện sẽ khiến Google gửi lời mời tới tất cả những người tham dự sự kiện.
  • Việc xóa một liên hệ khỏi một sự kiện sẽ khiến Google gửi thông báo hủy tới tất cả những người tham dự sự kiện.
 • Bạn có thể tạo sự kiện trong Lịch Google mà không cần gửi thông báo bằng cách chọn Không gửi khi được nhắc gửi email mời.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.