Bán chéo và bán lên

Website eCommerce

Bất kỳ quy trình bán hàng nào cũng là một cơ hội để tối đa hóa doanh thu. Bán kèm và bán thêm là các kỹ thuật bán hàng bao gồm việc bán cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ bổ sung hoặc đắt tiền hơn so với những gì họ mua ban đầu. Đó là một cách tuyệt vời để tối đa hóa giá trị của từng khách hàng của bạn.

Bán chéo có thể được thực hiện thông qua hai tính năng:

  • Sản phẩm tùy chọn khi thêm vào giỏ hàng ;

  • Sản phẩm phụ kiện trên trang thanh toán .

Việc bán thêm chỉ được thực hiện thông qua các sản phẩm thay thế trên trang sản phẩm .

 Xem thêm

Danh mục sản phẩm

Bán chéo

Sản phẩm tùy chọn

Các sản phẩm tùy chọn được đề xuất khi khách hàng nhấp vào Thêm vào giỏ hàng , từ trang sản phẩm hoặc trang danh mục . Khi nhấp vào, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra với các sản phẩm tùy chọn được hiển thị trong phần Tùy chọn khả dụng .

Để bật các sản phẩm tùy chọn , hãy truy cập Trang web ‣ Thương mại điện tử ‣ Sản phẩm , chọn một sản phẩm, chuyển đến tab Bán hàng và nhập các sản phẩm bạn muốn giới thiệu trong trường Sản phẩm tùy chọn . Các sản phẩm tùy chọn được liên kết với (các) sản phẩm mà chúng được thiết lập trên mẫu sản phẩm . Chúng chỉ xuất hiện khi sản phẩm đó được thêm vào giỏ hàng.

 Mẹo

Bạn cũng có thể truy cập tab Bán hàng của mẫu sản phẩm bằng cách chọn một sản phẩm trên trang cửa hàng chính của mình và nhấp vào Sản phẩm ở góc trên cùng bên phải.

sản phẩm phụ kiện

Sản phẩm phụ kiện được hiển thị trong phần Phụ kiện gợi ý trước khi xử lý để thanh toán tại bước Xem lại đơn hàng .

Để bật các sản phẩm phụ kiện , hãy truy cập Trang web ‣ Thương mại điện tử ‣ Sản phẩm , chọn một sản phẩm, chuyển đến tab Bán hàng và nhập các sản phẩm bạn muốn giới thiệu trong trường Sản phẩm phụ kiện . Các sản phẩm phụ kiện được đề xuất được liên kết với (các) sản phẩm mà chúng được thiết lập trên mẫu sản phẩm . Chúng chỉ xuất hiện khi sản phẩm đó đang ở quá trình xem xét quy trình thanh toán.

Bán lên

Sản phẩm thay thế

Các sản phẩm thay thế được đề xuất trên trang sản phẩm và thường khuyến khích khách hàng mua một biến thể hoặc sản phẩm đắt tiền hơn so với sản phẩm mà họ đã mua ban đầu.

Để bật các sản phẩm thay thế , hãy truy cập Trang web ‣ Thương mại điện tử ‣ Sản phẩm , chọn một sản phẩm, chuyển đến tab Bán hàng và nhập các sản phẩm bạn muốn giới thiệu trong trường Sản phẩm thay thế . Sau đó, chuyển đến trang sản phẩm có liên quan bằng cách nhấp vào Truy cập trang web và nhấp vào Chỉnh sửa . Ở trên tab Khối và cuộn xuống phần Nội dung động . Sau đó, kéo và thả khối xây dựng Sản phẩm vào bất kỳ đâu trên trang sản phẩm .

Khi được đặt, ở chế độ Chỉnh sửa , hãy nhấp vào khối để truy cập các cài đặt khác nhau cho khối dựng Sản phẩm đó. Trong trường Bộ lọc , chọn Sản phẩm thay thế . Bạn có thể định cấu hình một số cài đặt bổ sung, chẳng hạn như số lượng phần tử được hiển thị ( Các phần tử đã tìm nạp ), Mẫu được sử dụng, v.v.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.