Biến thể sản phẩm trong Bisfast

Sản xuất Bán hàng Tồn kho Mua hàng Website eCommerce

Biến thể sản phẩm là gì?

Các biến thể của sản phẩm cho phép người dùng xem qua tất cả các loại của cùng một sản phẩm. Điều đó có nghĩa là các giống khác nhau về kích thước, màu sắc hoặc số đo.

Nó cho phép sử dụng một mục ở cấp độ bố trí (cho tất cả các loại). CNTT cũng cho phép sử dụng các sản phẩm ở cấp độ thay đổi (thuộc tính cụ thể).

Ví dụ: một doanh nghiệp bán áo sơ mi có thể có các mặt hàng sau:

Áo phông A&B

Kích thước: S, M, L, XL, XXL

Màu sắc: Xanh lam, đỏ, trắng, đen

Ở đây, A&B T-Shirt được gọi là bố cục vật phẩm. A&B T-Shirt, S, Red là một biến thể. Kích thước và màu sắc là thuộc tính hoặc thuộc tính.

Hướng dẫn thiết lập Biến thể sản phẩm trong Bisfast

Để cho phép lựa chọn, bạn có thể đi tới Bán hàng / Cấu hình / Cài đặt và Kích hoạt các biến thể trong Tùy chọn danh mục sản phẩm.


Khi nhấp vào nút thuộc tính, một cửa sổ mới, như bên dưới sẽ xuất hiện.


Để tạo một thuộc tính mới, bạn có thể nhấp vào nút Tạo tại đây. Bên cạnh đó, bạn có thể thêm các thuộc tính với sự trợ giúp của menu tóm tắt.


 

Ở đây bạn có thể tìm thấy

Tên thuộc tính: đặt tên cho thuộc tính

Loại hiển thị: Loại này hiển thị loại được sử dụng trong trình cấu hình sản phẩm.


Chế độ tạo biến thể:

Có ba tùy chọn

  • Ngay lập tức: Tại đây, chúng tôi có thể thêm tất cả các biến thể có thể có ngay sau khi thuộc tính và các giá trị của thuộc tính được thêm vào sản phẩm
  • Động: Ở đây, mỗi biến thể chỉ được tạo nếu các thuộc tính và giá trị tương ứng của nó được thêm vào đơn đặt hàng.
  • Không bao giờ: Trong trường hợp này, các biến thể không bao giờ được tạo cho thuộc tính.

Lưu ý: Cần lưu ý rằng không thể thay đổi chế độ tạo biến thể sau khi thuộc tính được sử dụng trên ít nhất một sản phẩm.

Tạo biến thể sản phẩm

Mở ra sản phẩm và chọn 1 sản phẩm muốn tạo bổ sung biến thể. VD: Sản phẩm bảng trắng

Mở tab Thuộc tính và biến thể của sản phẩm. 

Hiện tại sản phẩm bảng trắng không có giá trị biến thể. Bổ sung thêm các thuộc tính của sản phẩm về kích thước sản phẩm: S,M,L