Cách nhập số dư đầu kỳ

Kế toán

Cách nhập số dư đầu kỳ 

video dưới đây nói về cách nhập số dư đầu kỳ. 

và đây là file nhập liệu mẫu cho nhập  liệu số dư đầu kỳ 

cho phiên bản Odoo Bisfast version 13.0 

cho phiên bản Odoo Bisfast version 16.0 


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.