Chặn xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng

Bảo mật và phân quyền Thiết lập Bán hàng

Tính Năng

Dựa trên chức năng giới hạn tín dụng bán hàng của Odoo, chặn người dùng xác nhận báo giá khi khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng của họ.

Thiết lập

Tại Thiết Lập --> Kế toán, tìm Hạn mức tín dụng bán hàng và tích vào checkbox để kích hoạt chức năng Hạn mức tín dụng bán hàng.


Sau khi tích vào checkbox, hệ thống sẽ hiển thì Hạn mức tín dụng mặc định mà bạn có thể điền vào, số tiền bạn điền vào đây sễ áp dụng mặc định trên toàn bộ Khách Hàng. Bạn có thể điền Hạn mức tín dụng bán hàng trên từng khách hàng cụ thể sau trên phân hệ Liên Hệ.

Nhấp vào nút Lưu để kích hoạt chức năng.

Thiết lập Giới hạn Tín dụng Bán hàng trên Khách Hàng


Ở menu Bán hàng --> Đơn hàng, nhấp vào Khách hàng

Chọn một Khách hàng để đặt Hạn mức tín dụng bán hàng.

Tại giao diện biểu mẫu của Khách hàng, nhấp vào tab Kế Toán, ở tab này, tích vào checkbox Hạn mức tín dụng cho đối tác.

Sau khi tích vào checkbox Hạn mức tín dụng cho đối tác, hệ thống hiển thị Hạn mức tín dụng mặc định, mặc định bằng với số lượng đã được điền ở phần thiết lập

Nhấp vào được đóng khung đỏ ở hình trên để lưu lại thủ công hoặc bạn chỉ cần chuyển sang giao diện khác thì hệ thống sẽ tự động lưu lại cho bạn.


Cách dùng​

Tại giao diện danh sách của Báo giá, nhấp vào nút Tạo.

Trên giao diện biểu mẫu của Báo giá, điền vào toàn bộ những trường cần thiết, và nếu tổng số tiền của báo phí vượt quá Hạn mức tín dụng bán hàng, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo.

Nhấp vào nút XÁC NHẬN.

Hệ thống sẽ ngăn chăn bạn xác nhân báo phí nếu khách hàng vượt quá giới hạn tín dụng bán hàng và cảnh báo bạn bằng cửa sổ bật lên như hình.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.