Chi tiết người dùng đăng nhập

Bảo mật và phân quyền Chung

Module này ghi lại thông tin đăng nhập của người dùng


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Chi tiết người dùng đăng nhập" . Tích vào module Chi tiết người dùng đăng nhập được  tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng quản lý Chi tiết người dùng đăng nhập.


​Cách thức sử dụng

Sau khi người dùng đăng nhập, mỗi lần đăng nhập 1 bản ghi lịch sử đăng nhập có các thông tin: Người dùng đăng nhập, thời gian đăng nhập, IP đăng nhập sẽ được lưu tại Thiết lập/Người dùng & Công ty/Chi tiết đăng nhập.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.