Công nợ âm

Kế toán


Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra trong hóa đơn, hàng hóa đã giao, dịch vụ hoặc khoản thanh toán, bạn có thể tạo Công nợ âm cho khách hàng của mình. Bạn có thể tạo Công nợ âm để đảo ngược cả hóa đơn và hóa đơn. Chúng ta đã thảo luận cách tạo Công nợ âm từ hóa đơn của khách hàng. Trong mô-đun Kế toán Bisfast, bạn sẽ có một nền tảng riêng trong menu Khách hàng để quản lý các Công nợ âm đó ở một nơi.

Giao diện của nền tảng này giống như giao diện của nền tảng Hóa đơn. Bạn có thể quan sát Công nợ âm đã được tạo ở đây. Nút Tải lên sẽ có sẵn để tải lên các tài liệu liên quan đến Công nợ âm. Để tạo Công nợ âm thủ công, bạn có thể nhấp vào nút Tạo

Bạn có thể tạo Công nợ âm mới tại đây bằng cách thực hiện theo các bước mà chúng tôi đã thảo luận trong phần tạo hóa đơn mới. Sử dụng nút Xác nhận , bạn có thể xác nhận Công nợ âm và sau đó đăng ký thanh toán sau khi thanh toán số tiền cho khách hàng tương ứng.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.