Đại diện chi hộ

Cài đặt

Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập

Tại giao diện chính của Thiết lập, ở phần thiết lập của Kế toán, tìm mục Hoá đơn nhà cung cấp, sau đó đánh dấu vào Đại diện chi hộ để tiến hành kích hoạt tính năng.

Sau đó nhấp vào nút "Lưu" để tiến hành kích hoạt.

Vận hành

Tại giao diện chính của Kế toán, nhấp vào menu Nhà cung cấp -> Thanh toán

Tại giao diện danh sách của Thanh toán, nhấp vào nút "MỚI"

Tại giao diện biểu mẫu của Hoá đơn nhà cung cấp, tại trường Đại diện chi hộ, chọn ra 1 đối tác là đại diện chi hộ. Sau đó nhấp vào nút "XÁC NHẬN"


Chi tiết bút toán sinh ra từ Hoá đơn nhà cung cấp sẽ gắn đối tác là đối tác được chọn ở trường Đại diện chi hộ ở dòng chi tiết bút toán có tài khoản "331 phải trả cho người bán hàng", tài khoản kế toán ở dòng chi tiết bút toán này sẽ lấy theo trường Khoản phải trả được quy định ở đối tác được chọn ở Đại diện chi hộ.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.