Đơn vị đo lường

Tồn kho

Thuật ngữ đơn vị đo lường trong Bisfast sẽ mô tả người dùng trên đơn vị đủ điều kiện mà một sản phẩm có thể được đo lường. Các đơn vị này khác nhau giữa các sản phẩm. Ví dụ: chất lỏng luôn được đo bằng lít hoặc ounce, trong khi chất rắn được tính bằng kg, số, pound, v.v. Nền tảng Bisfast cho phép người dùng tạo và quản lý các đơn vị đo lường khác nhau trong nền tảng. Hơn nữa, nhiều đơn vị đo lường có thể được gán cho một sản phẩm để mô tả các đơn vị đo lường.

Thiết lập đơn vị tính

Để sử dụng thuật ngữ đơn vị đo lường vào nền tảng, người dùng ban đầu nên bật tùy chọn đơn vị đo lường trong menu cấu hình. Từ menu cấu hình, người dùng có thể điều hướng đến menu đơn vị tính.


Menu đơn vị tính có thể được lọc và sắp xếp bằng cách sử dụng danh mục khác nhau có sẵn theo mặc định và các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn. Người dùng có thể truy nhập vào menu đơn vị tính theo lộ trình: Phân hệ Kho vận -> thiết lập -> đơn vị tính


Có thể tạo đơn vị đo mới bằng menu tạo có sẵn. Người dùng có thể mô tả Đơn vị tính , danh mục, loại,  và làm tròn đến số chính xác.


Chỉ định đơn vị đo lường cho sản phẩm

Các đơn vị sản phẩm có thể được gán cho một sản phẩm ở tab thông tin chung của sản phẩm. Trong tab mô tả sản phẩm của mỗi sản phẩm, người dùng có thể chỉ định đơn vị đo lường tương ứng từ các đơn vị đo lường đã được mô tả trong nền tảng. Đơn vị đo lường mua hàng có thể khác với đơn vị đo lường của công ty đã mô tả, đơn vị đo lường này có thể được điều chỉnh ngay khi mua.


Đơn vị đo lường chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác

Đơn vị đo lường của sản phẩm đã mua sẽ không giống với đơn vị đo lường của công ty đã cấu hình trước . Sự khác biệt này sẽ tạo ra có thể tạo ra sai sót trong hoạt động kiểm kê. Nền tảng Bisfast có bổ sung các tùy chọn có sẵn sẽ giải quyết vấn đề.

Ví dụ: đơn vị tính của sản phẩm bút bảng tính là đơn vị. Nhưng đơn vị mua hàng lại là cái. Trong đó: 1 đơn vị = 12 cái.

Để minh họa tùy chọn bổ sung tự động có sẵn trong Bisfast cho khía cạnh đơn vị đo lường, bạn có thể tạo báo giá mua hàng.
Trong Module mua hàng, tạo một yêu cầu báo giá mới cho một sản phẩm có đơn vị đo lường khác với đơn vị đo lường đã được cấu hình trong hệ thống.
Để minh họa thêm tạo 1 yêu cầu báo giá đơn vị là dozens (hàng chục) mà người dùng muốn nhận hàng dựa trên đơn vị tính là "Cái"


Sau khi xác nhận đơn đặt hàng, các sản phẩm sẽ được nhận trong cửa sổ nhận hàng . Số lượng sản phẩm được nhận và các đơn vị đo lường trong mô tả sản phẩm được thay đổi thành các đơn vị tương ứng dựa trên các đơn vị được mô tả ở yêu cầu báo giá. Ở đây: yêu cầu báo giá số lượng là 12, đơn vi tính là Cái. Sau khi chuyển sang phiếu nhập kho: số lượng và đơn vị tính đã được thay đổi: số lượng là 1, và đơn vị tính là "đơn vị"
Điều này được giải thích do: ở mục miêu tả đơn vị tính Cái; thì tỉ lệ quy đổi là 1 đơn vị tương đương 12 unit (cái)


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.