Đóng gói sản phẩm

Tồn kho

Để kích hoạt các khía cạnh đóng gói sản phẩm trong hoạt động của công ty, nền tảng Odoo yêu cầu người dùng ban đầu bật tùy chọn đóng gói sản phẩm có sẵn trong menu cài đặt của module kiểm kê của nền tảng Odoo


Khi chọn tùy chọn đóng gói sản phẩm có sẵn trong menu cài đặt bên dưới đóng gói sản phẩm, người dùng có thể điều hướng đến menu đóng gói sản phẩm nơi có thể tạo các khía cạnh đóng gói khác nhau cho hoạt động trên nền tảng. Trong cửa sổ tạo bao bì, người dùng có thể cung cấp tên bao bì, mô tả sản phẩm, số lượng chứa, mô tả mã vạch nếu có và chỉ định công ty nếu nền tảng quản lý hoạt động của nhiều công ty.


Khi các gói sản phẩm được tạo, người dùng có thể thực hiện báo giá bán hàng cũng như chuyển sản phẩm nội bộ theo gói. Trong khi được tạo trong một báo giá bán hàng trong Module bán hàng, người dùng sẽ được mô tả với thông tin gói hàng tại ví dụ về sản phẩm tương ứng đang được mô tả. Gói sản phẩm có thể được chọn từ cửa sổ gói.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.