Động viên và khen thưởng đội ngũ bán hàng

CRM

Làm thế nào để động viên và khen thưởng nhân viên bán hàng của tôi?

Thách thức nhân viên của bạn đạt được các mục tiêu cụ thể bằng các mục tiêu và phần thưởng là một cách tuyệt vời để củng cố những thói quen tốt và cải thiện năng suất của nhân viên bán hàng của bạn. Mô-đun Gamification cung cấp cho bạn những cách đơn giản và sáng tạo để thúc đẩy và đánh giá nhân viên của bạn bằng sự công nhận và huy hiệu theo thời gian thực lấy cảm hứng từ cơ chế trò chơi. 


Cấu hình

Vào menu Ứng dụng và tìm kiếm Gamification để cài đặt chức năng này

Cài đặt mô-đun Gamification hoặc mô-đun trò chơi CRM , bổ sung một số dữ liệu hữu ích (mục tiêu và thách thức) có thể được sử dụng trên CRM/Bán hàng .

Tạo một thử thách

Bây giờ, hãy tạo thử thách đầu tiên của bạn bằng cách đi tới Cài đặt ‣ Công cụ Gamification ‣ Thử thách .


Ghi chú
Vì công cụ trò chơi hóa là thiết lập kỹ thuật một lần, bạn cần kích hoạt các tính năng kỹ thuật để truy cập cấu hình. Để làm như vậy, hãy đi tới Cài đặt và Kích hoạt chế độ nhà phát triển .


Sau đó bạn sẽ tìm thấy nó trong menu Thiết lập chung > Gamification Tools, 

Lưu ý: Nút dấu + để hiển thị ra các menu khác trong trường hợp không đủ kích thước màn hình để hiển thị tất cả các menu.

Thử thách là một nhiệm vụ mà bạn gửi cho đội ngũ bán hàng của mình. Nó có thể bao gồm một hoặc một số mục tiêu, được thiết lập trong một khoảng thời gian cụ thể. Định cấu hình thử thách của bạn như sau:

  1. Chỉ định nhân viên bán hàng được thử thách;
  2. Chỉ định một người chịu trách nhiệm;
  3. Thiết lập chu kỳ cùng với ngày bắt đầu và ngày kết thúc;
  4. Chọn mục tiêu của bạn;
  5. Thiết lập phần thưởng của bạn (huy hiệu).

 Ghi chú

Huy hiệu được cấp khi thử thách kết thúc. Đây có thể là vào cuối khoảng thời gian chạy (ví dụ: cuối tháng đối với thử thách hàng tháng), vào ngày kết thúc thử thách (nếu không có định kỳ nào được đặt) hoặc khi thử thách được đóng theo cách thủ công.

 Trong ví dụ bên dưới, 2 nhân viên đang được thử thách với Mục tiêu bán hàng hàng tháng . Thử thách dựa trên 2 mục tiêu: tổng số tiền được lập hóa đơn và số lượng khách hàng tiềm năng mới được tạo. Vào cuối tháng, người chiến thắng sẽ được cấp huy hiệu.

Thiết lập mục tiêu

Người dùng có thể được đánh giá bằng cách sử dụng các mục tiêu và mục tiêu số để đạt được.

Các mục tiêu được chỉ định thông qua các thử thách đánh giá (xem hình trên) và so sánh các thành viên của nhóm trong suốt thời gian.Bạn có thể tạo mục tiêu mới nhanh chóng từ Thử thách bằng cách nhấp vào Thêm mục mới , bên dưới Mục tiêu . Chọn đối tượng kinh doanh theo nhu cầu của công ty bạn. Ví dụ: số lượng khách hàng tiềm năng mới, thời gian để xác định khách hàng tiềm năng, tổng số tiền được lập hóa đơn trong một tuần, tháng cụ thể hoặc bất kỳ khung thời gian nào khác dựa trên tùy chọn quản lý của bạn, v.v.

Ghi chú

Các mục tiêu cũng có thể bao gồm thiết lập cơ sở dữ liệu của bạn (ví dụ: đặt dữ liệu công ty và múi giờ, tạo người dùng mới, v.v.).

Thiết lập phần thưởng

Các huy chương này có thể được trao tự động thông qua Thử thách hoặc Huy chương có thể được cấp cho người dùng trong trường hợp đó không phải là từ một thử thách hay kết quả đo được bằng số. Khi đó các nhân viên có thể trao huy chương cho nhau, từ một lời cảm ơn đơn giản đến một thành tích đặc biệt, huy hiệu là một cách dễ dàng để bày tỏ lòng biết ơn đối với người dùng vì họ đã làm việc tốt. Các huy chương này có thể được trao tự động thông qua Thử thách hoặc sử dụng để các nhân viên trao tặng cho nhau để cảm ơn họ về việc đã làm một việc tốt.

Để tạo và cấp huy chương cho nhân viên của bạn dựa trên hiệu suất của họ, hãy đi tới Cài đặt ‣ Công cụ trò chơi ‣ Huy chương .To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.