Duyệt dịch chuyển kho 2 bước

Tồn kho

Người quản lý kho nguồn được phép Gửi yêu cầu chuyển kho(khi click button sẽ chuyển sang trạng thái đã gửi và ko cho phép sửa thông tin hoạt động và hoạt động chi tiết của yêu cầu chuyển kho). Người quản lý kho đích được phép xác nhận yêu cầu chuyển kho


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm theo từ khóa "Duyệt dịch chuyển kho 2 bước". Tích vào module Duyệt dịch chuyển kho 2 bước được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.