Duyệt phân cấp báo giá

Bảo mật và phân quyền Thiết lập Bán hàng

Cài đặt

Tại giao diện Home, nhấp vào Thiết Lập

Tại giao diện chính của Thiết lập, chuyển sang thiết lập cho Bán hàng, Tìm mục Xác thực cấp độ, tích vào checkbox Xác thực cập độ bán hàng

Sau khi tích vào checkbox Xác thực cấp độ bán hàng, nhấp vào nút LƯU để tiến hành kích hoạt Xác thực cấp độ bán hàng


Thiết lập


Thiết lập duyệt báo giá theo thiết lập định nghĩa duyệt cấp, ở hướng dẫn sử dụng này tạo 2 cấp duyệt cho đơn báo giá theo thứ tự lần lượt là Trường nhóm kinh doanh duyệt sau đó đến Trường phòng kinh doan

 

Thao tác


Tại giao diện home menu, nhấp vào Bán hàng

Tại giao diện Báo giá, chọn một Báo giá cần thao tác.


Tại giao diện biểu mẫu của Báo giá, nhấp vào nút Yêu Cầu Duyệt để tiến hành yêu cầu duyệt cấp.

Yêu cầu duyệt cấp sẽ được thông báo đến những người dùng có quyền duyệt cấp để những người dùng đó tiến hành duyệt, người dùng có thể nhấp vào nút KHỞI ĐỘNG LẠI QUY TRÌNH DUYỆT ĐỂ huỷ bỏ yêu cầu duyệt cấp đối với báo giá hiện tại.

Lưu ý: trong quá trình duyệt cấp, người dùng sẽ không thể sửa bất kỳ thông tin nào tại biểu mẫu, người dùng mong muốn sửa thông tin phải nhấp vào nút KHỞI ĐỘNG LẠI QUY TRÌNH DUYỆT, khi nhấp vào nút này thì toàn bộ quá trình duyệt cấp sẽ bị huỷ bỏ bao gồm cả các cấp duyệt đã được thông qua, và người dùng sẽ phải yêu cầu duyệt và duyệt lại từ đầu.

Trưởng nhóm kinh doanh


Trên thanh thông báo, trưởng nhóm kinh doanh kiểm tra những yều cầu duyệt cấp được giao cho mình, nhấp chuột vào thông báo tương ứng để chuyển đến giao diện tiếp theo

Tại giao diện danh sách, nhấp vào báo giá cần để xem xét.

Sau khi xem xét báo giá, nếu báo giá ổn, trưởng nhóm kinh doanh nhấp vào nút Duyệt  để đồng ý, hoặc ngược lại thì nhấp vào nút Tu.

Trường hợp Duyệt


/

Sau khi nhấp vào nút Duyệt, điền vào ghi chú, sau đó nhấp vào nút CHÚ THÍCH


Hê thống thông báo đến người có trách duyệt cấp ở cấp duyệt tiếp theo, và tại bảng lịch sử duyệt cấp ghi lại thời gian duyệt, trạng thái duyệt, cũng như là được duyệt cụ thể bởi người dùng nào.

Trưởng phòng kinh doanh

Thực hiện các thao tác tương tự như trưởng nhóm kinh doanh


Sau khi Trưởng nhóm kinh doanh duyệt và thông qua báo giá, hệ thống sẽ thông báo Bản ghi đã được thông qua!

Nhân viên kinh doanh


Nhân viên kinh doanh nhấp vào nút XÁC NHẬN để chuyển báo giá thành ĐƠN BÁN HÀNG

Kết thúc quy trình duyệt cấp

Trường hợp Từ chối

Điền vào nguyên nhân từ chối, sau đó nhấp vào nút CHÚ THÍCH


Hệ thống sẽ thông báo là Bản ghi đã bị từ chối, nhân viên kinh doanh phải khởi động lại quy trình duyệt cấp để điều chỉnh lại báo giá sau đó yêu cầu duyệt cấp lại từ đầu.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.