Email tập san

Thiết lập

Email thông báo là ảnh chụp nhanh định kỳ được gửi đến tổ chức của bạn qua email bao gồm thông tin cấp cao về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bạn.

Điều hướng đến Digest Emails bằng cách đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Thống kê , sau đó kích hoạt tính năng Digest Emails và nhấp vào lưu.

Bạn có thể kiểm soát nhiều cài đặt cho Email thông báo của mình, chẳng hạn như:

  • KPI nào được chia sẻ trong Thông báo

  • tần suất Digest Email được gửi

  • ai trong tổ chức của bạn nhận được Email thông báo

  • tạo các mẫu Email thông báo tùy chỉnh

  • thêm KPI bổ sung (Yêu cầu Studio)

 Ghi chú

Theo mặc định, Email thông báo được bật và Thông báo định kỳ Odoo của bạn đóng vai trò là mẫu chính, bao gồm tất cả các phép đo KPI trên cơ sở dữ liệu Odoo của bạn và được gửi hàng ngày cho quản trị viên.

Tùy chỉnh thông báo định kỳ Odoo của bạn

Để tùy chỉnh Email thông báo mặc định ( Thông báo định kỳ Odoo của bạn ), hãy đi tới Cài đặt ‣ Cài đặt chung ‣ Thống kê ‣ Email thông báo , chọn Thông báo định kỳ Odoo của bạn và nhấp vào liên kết bên ngoài bên cạnh lựa chọn thả xuống.

Một cửa sổ bật lên xuất hiện và hiển thị nhiều cài đặt có thể chỉnh sửa, bao gồm:

  • Tiêu đề Thông báo - bạn muốn đặt tên cho Email Thông báo của mình như thế nào

  • Tính định kỳ - kiểm soát chế độ theo tần suất Email thông báo được gửi

  • KPI - kiểm tra/bỏ chọn từng KPI được tính toán xuất hiện trong Email thông báo

  • Người nhận - thêm/xóa người dùng nhận Email thông báo của bạn

  • Tùy chỉnh - thêm KPI của riêng bạn (Yêu cầu có Studio)

Email thông báo tùy chỉnh

Để làm như vậy, hãy nhấp vào Định cấu hình email thông báo và sau đó nhấp vào Tạo .

Từ đó, hãy đặt tiêu đề cho Email thông báo của bạn, chỉ định chu kỳ và chọn các trường KPI và người nhận mong muốn nếu cần.

Sau khi bạn nhấp vào Lưu , Email Thông báo tùy chỉnh mới của bạn sẽ có sẵn dưới dạng một lựa chọn trong menu thả xuống Cài đặt chung .
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.