Ghi nhận các khoản đóng góp từ lương

Nhân sự

Ghi nhận các khoản đóng góp từ lương như BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn,...

Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Ghi nhận các khoản đóng góp từ lương. Khi tích vào Ghi nhận các khoản đóng góp từ lương sẽ hiện thị thêm mục Lương bảo hiểm. Đây là số tiền mặc định dùng làm cơ sở tính toán BHXH, BHYT, BHTN,... Số tiền này có thể thay đổi 

Hướng dẫn sử dụng


Kiểu đóng góp từ lương

Truy cập Bảng lương > Ghi nhận đóng góp từ lương > Kiểu đóng góp từ lương. Các thông tin

- Tên: Đặt tên cho kiểu đóng bảo hiểm mà bạn muốn tạo. Ví dụ: Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Nhân thọ, v.v. …
- Mã: Đây là mã định danh cho kiểu bảo hiểm, sẽ được sử dụng để tính toán trong quy tắc lương. Hãy chọn mã định danh một cách chính xác để các quy tắc tính lương hoạt động.
- Đóng góp bởi nhân viên - Công ty Đóng góp: Bạn cần chọn một bản ghi đã được tạo tại Ghi nhận Đóng góp để xác định loại bảo hiểm mà bạn muốn tạo thuộc nhóm nào. Lưu ý rằng bạn bắt buộc phải chọn nhóm cho trường Đóng góp bởi Nhân viên, còn trường Công ty Đóng góp sẽ không bắt buộc (trong trường hợp loại bảo hiểm này do người lao động trả hoàn toàn).
- Tỷ lệ đóng góp của nhân viên - Tỷ lệ đóng góp của Công ty (%): Tỷ lệ này sẽ tính phần trăm đóng góp của người lao động, phần trăm đóng góp của công ty. Bạn có thể thay đổi các tỷ lệ này tương ứng với quy định của pháp luật và các quy định khác của công ty.Tạo đăng ký đóng góp từ lương

Để đăng ký bảo hiểm cho người lao động, sử dụng menu chức năng Bảng lương > Ghi nhận đóng góp từ lương > Tạo đăng ký hàng loạt

Các thông tin cần lưu ý:

- Ngày bắt đầu tham gia: trường hợp tạo đăng ký hàng loạt thì ngày bắt đầu tham gia của nhiều hồ sơ sẽ cùng 1 ngày, điều này thường là đúng trong trường hợp tạo mới, nếu ghi nhận hồ sơ có sẵn thì sẽ thêm 1 hợp đồng lao động vào chứ không thêm hàng loạt 
- Cơ sở tính toán: Là mức lương cơ sở đóng bảo hiểm, mức lương này cần lớn hơn hoặc bằng với mức lương cơ sở vùng theo quy định nhà nước. 
- Kiểu, lựa chọn các kiểu đóng góp từ lương muốn tạo hàng loạt, có thể bao gồm các loại bảo hiểm các quỹ công đoàn, … 
- Hợp đồng lao động: bảng này liệt kê các hợp đồng lao động liên quan, có thể ghi nhận cùng lúc nhiều hợp đồng lao động vào đây để xử lý hàng loạt.


Nhấn nút Xử lý để tạo hàng loạt các đóng góp từ lương. Kết quả sẽ tạo ra các đăng ký đóng góp từ lương ở menu Bảng lương > Đăng ký đóng góp từ lương, nếu nhóm nó theo nhân viên ta sẽ có các loại đóng góp từ lương nhóm theo nhân viên như hình dưới. Để ý các hệ số tỷ lệ đóng của công ty và nhân viên đã được tự động điền theo đúng quy định của nhà nước. 


Tính lương

Sau khi cài module truy cập Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc > Cấu trúc lương cơ bản chúng ta thấy thêm các quy tắc tính các khoản đóng góp từ lương:


 Sử dụng tính năng tính lương của module Bảng lương Việt Nam, trên phiếu lương sẽ xuất thiện thêm tab Đóng góp từ lương. bao gồm danh sách các khoản nhân viên phải đóng, các khoản công ty phải đóng.


Trên tab TÍnh toán lương cũng thể hiện số tiền bảo hiểm công ty đóng và số tiền nhân viên đóng. Số tiền nhân viên đóng sẽ được trừ vào lương thực lĩnh.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.