Giới thiệu về Quản lý dự án trong Bisfast

Dự án

Kích hoạt phân hệ Dự án

Bạn vào Ứng dụng, tìm Dự án và nhấn vào Kích hoạt ở kết quả tìm kiếm để kích hoạt tính năng dự án

Truy cập module dự án

Phân quyền quản lý dự án

Khi tham gia dự án sẽ có rất nhiều nhân sự cùng tham gia với những quyền hạn khác nhau. Phần mềm Bisfast cho phép thiết lập điều đó.

Thiết lập quyền hạn cho người dùng

Để thiết lập quyền hạn cho người dùng, bạn cần truy cập vào mục Thiết lập > Thiết lập chung > Người dùng > Quản lý người dùng, chọn người dùng cần thiết lập.


Trong phần Dự án có 3 lựa chọn:

 • Để trống: Người dùng sẽ chỉ được xem các dự án có tính riêng tư là Tất cả người dùng nội bộ.
 • Người dùng: Người dùng có thể tạo/sửa/xóa dự án và nhiệm vụ của mình.
 • Người quản trị: Người dùng có quyền truy cập, tạo, sửa, xóa tất cả các dự án và nhiệm vụ.

Thiết lập chung

Để thiết lập các thông tin cơ bản của Dự án, bạn cần truy cập vào mục Dự án > Cấu hình > Thiết lập.

Chọn các tuỳ chọn cần thiết và nhấn Lưu trong màn hình thiết lập dự án

 • Nhiệm vụ phụ: Phân chia công việc của bạn để tổ chức công việc của bạn thành các mốc nhỏ hơn
 • Tính phụ thuộc nhiệm vụ: Xác định thứ tự thực hiện nhiệm vụ
 • Công việc định kỳ:Tự động tạo nhiệm vụ cho các hoạt động thường xuyên
 • Giai đoạn dự án: Theo dõi tiến trình của dự án
 • Dự án Base: Thêm các trường cho dự án trong trong phần thiết lập dự án
 • Nhật kí công việc: Theo dõi thời gian dành cho các dự án và nhiệm vụ
 • Khách hàng đánh giá: Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng đối với các nhiệm vụ
 • Quy trình duyệt cấp cho Dự án: Cho phép thiết lập quy trình duyệt cấp trên Dự án, đây là một tính năng nâng cao, cho phép phân quyền các công việc theo giai đoạn và cho phép thiết lập quy trình nâng cao bao gồm duyệt

Nhấn lưu để hoàn tất thiết lập các tuỳ chọn của dự án.

Lưu ý: Thiết lập này ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của chức năng quản lý dự án

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.