Gửi báo giá

Bán hàng

Sử dụng mẫu báo giá

Bằng cách tạo các mẫu báo giá tùy chỉnh, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thật vậy, với việc sử dụng các mẫu, bạn sẽ có thể gửi các báo giá hoàn chỉnh với tốc độ nhanh.

Cấu hình

Để bật tính năng này, hãy đi tới Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt và kích hoạt Mẫu báo giá .

Để thuận tiện hơn nữa, bạn cũng nên thêm tính năng Trình tạo báo giá sẽ giúp bạn thiết kế các mẫu báo giá của mình rất dễ dàng. Tùy chọn này sẽ tự động cài đặt Ứng dụng trang web Odoo.

Tạo mẫu đầu tiên của bạn

Các mẫu báo giá nằm trong Bán hàng ‣ Cấu hình .

Bạn có thể tạo mẫu mới hoặc chỉnh sửa mẫu hiện có. Sau khi được đặt tên, bạn sẽ có thể chọn sản phẩm và số lượng cũng như thời gian hết hạn của báo giá.

Thiết kế mẫu của bạn

Bạn sẽ có khả năng thiết kế mẫu của mình và chỉnh sửa giao diện khách hàng để quản lý những gì khách hàng sẽ thấy trước khi chấp nhận và thanh toán báo giá. Ví dụ: bạn sẽ có thể mô tả công ty, dịch vụ và sản phẩm của mình. Để làm như vậy, bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa và bạn sẽ được đưa đến trình tạo báo giá.

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung của mẫu bằng cách kéo và thả các khối xây dựng khác nhau để sắp xếp báo giá của mình. Ví dụ: bạn có thể thêm khối nội dung để mô tả sản phẩm của mình.

Sử dụng mẫu báo giá

Khi tạo báo giá, bạn có thể chọn một mẫu cụ thể.

 Mẹo

Bạn có thể chọn bất kỳ mẫu nào bạn chọn và đề xuất mẫu đó làm mẫu mặc định trong cài đặt Bán hàng .

Xác nhận báo giá

Các mẫu tạo thuận lợi cho quá trình xác nhận bằng cách cho phép khách hàng ký điện tử hoặc thanh toán trực tuyến. Bạn có thể kích hoạt hai tùy chọn này trực tiếp trong chính mẫu báo giá.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.