Gửi email, SMS khi giao hàng

Tồn kho

Các tùy chọn xác nhận email có thể được bật trong nền tảng Bisfast trong tab vận chuyển của Module cài đặt.


 

Trong đơn đặt hàng khi việc giao hàng được thực hiện sau khi hoàn tất xác minh, một thông báo email sẽ được gửi đến khách hàng dựa trên các chi tiết được cung cấp trong cửa sổ mô tả khách hàng.


 

Hình ảnh dưới đây cho thấy chi tiết email được gửi. Các email có thể được xem trong nhật ký của đơn đặt hàng tương ứng trong khi cuộn xuống đơn đặt hàng đến ghi chú nhật ký.


 


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.