Hạn chế truy cập theo IP

Bảo mật và phân quyền Chung

Người dùng chỉ có thể truy cập tài khoản của mình từ địa chỉ IP được chỉ định


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập tìm theo từ khóa "Hạn chế truy cập theo IP". Tích vào module "Hạn chế truy cập theo IP" được tìm thấy, Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng Hạn chế truy cập theo IP

Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng. Truy cập người dùng cần thiết lập IP đăng nhập. nhập IP được phép truy cập vào hệ thống.


Cách thức sử dụng

Khi người dùng truy cập từ địa chỉ IP không thuộc danh sách IP được phép truy cập đã thiết lập trên hệ thống, sẽ có cảnh báo tới người dùng và không đăng nhập đượcTo install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.