Hỗ trợ trực tuyến

Chung Thiết lập

Module này cung cấp hướng dẫn sử dụng (video/tài liệu) cho người dùng trong hệ thống. Cho phép gắn link tài liệu lên từng trường, từng model.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "Hỗ trợ trực tuyến". Tích vào module được tìm thấy, lưu lại để cài đặt tính năng.Cách thức sử dụng


Để có thể gắn link video, link tài liệu lên model, gắn link tài liệu lên trường, người dùng cần được phân quyền Quản lý hỗ trợ trực tuyến. Truy cập menu Thiết lập/Người dùng & Công ty/Người dùng, chọn người dùng cần phân quyền. Tích vào lựa chọn Quản lý hỗ trợ trực tuyến.
Hỗ trợ model

Để gắn link lên model, người dùng có quyền Quản lý hỗ trợ trực tuyến bấm vào dấu "?" xuất hiện trên các view: list, form, kanban, ... Khi bấm vào dấu hỏi chấm sẽ hiển thị pop up. Nếu model chưa được gắn link video, link tài liệu thì pop up sẽ hiển thị nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ MODEL. Bấm vào nút đó hiển thị pop up khác cho phép điền link video và link tài liệu hỗ trợ. Bấm cập nhật để hoàn thành gắn link vào model.Với các Model đã được gắn link, khi người dùng có quyền bấm vào dấu "?" (trên các view: list, form, kanban, ...) sẽ hiển thị pop up cho phép xem video hỗ trợ hoặc có thể mở link tài liệu hỗ trợ trên pop up . Muốn cập nhật link tài liệu, link video khác thì bấm nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ MODEL rồi làm tương tự như bước trên. Nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ MODEL chỉ hiển thị với những user có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến.Lưu ý: Với người dùng không có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến, nếu model chưa được gắn link hỗ trợ thì sẽ không nhìn thấy dấu "?" trên các view.


Hỗ trợ trên trường

Để gắn link hỗ trợ lên trường người dùng cần quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến. Người dùng chỉ cần click lên nhãn trường để hiển thị pop up liên kết tới trường tương ứng.
Ví dụ chúng ta cần gắn link hướng dẫn lên trường Mẫu báo giá trên Đơn bán hàng. Chúng ta click lên nhãn trường Mẫu báo giá của Đơn bán, nếu trường Mẫu báo giá chưa được gắn link hỗ trợ, xuất hiện pop up cho phép cập nhật liên kết hỗ trợ trường. Bấm nút cập nhật để gắn link hỗ trợ lên trường.Sau khi gắn link hỗ trợ lên trường, khi ngươi dùng click lên nhãn trường sẽ hiển thị pop up có video và link tài liệu hỗ trợ. Muốn cập nhật link hỗ trợ thì bấm nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ TRƯỜNG. Người dùng không có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến sẽ không thấy nút CẬP NHẬT LIÊN KẾT HỖ TRỢ TRƯỜNGLưu ý: Với người dùng không có quyền Quản lý Hỗ trợ trực tuyến, khi click vào những trường chưa được gắn link sẽ không có hành động gì xảy ra.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.