Hoạt động kiểm kê kho

Tồn kho

Hoạt động kiểm kê của một công ty có thể không phải lúc nào cũng đi đúng hướng; các mô tả và quy tắc được đặt ra về hoạt động có thể khả thi trên phương diện lý thuyết nhưng trong thời gian thực các quy tắc và nguyên tắc hoạt động này có thể cần được thay đổi để có một phương pháp luận hoạt động hiệu quả và hiệu quả trong một số trường hợp nhất định.

Việc điều chỉnh hàng tồn kho trong Odoo sẽ cho phép người dùng cập nhập số lượng sản phẩm ở các vị trí cụ thể tương ứng với dữ liệu vật lý hiện có trong kho công ty.

Cập nhật số lượng

Cập nhật tùy chọn số lượng có thể được nhìn thấy trong tất cả các sản phẩm và tính năng nâng cao này sẽ cho phép người dùng cập nhật số lượng đơn vị hoặc số lượng sản phẩm ngay từ cửa sổ sản phẩm.


 

Khi chọn cập nhật số lượng, người dùng sẽ được chuyển đến menu nơi  có thể sửa đổi số lượng đơn vị có sẵn đối với kho vật lý thực tế. Trong menu cập nhật số lượng, người dùng có thể chọn kho, chủ sở hữu, số lượng hiện có, các đơn vị có sẵn và giá trị liên quan đến nó.


 

Khi cập nhật số lượng, số lượng sản phẩm tồn kho trong menu sản phẩm được thay đổi thành giá trị tương ứng đã được cập nhật.Điều chỉnh tồn kho cho nhiều sản phẩm.

Nền tảng này cũng cung cấp cung cấp cho người dùng để quản lý và tạo các hoạt động điều chỉnh hàng tồn kho đối với nhiều sản phẩm dựa trên kho hàng hoặc giá kho của công ty.

Công cụ thông minh này giúp người dùng cập nhật chất lượng và thực hiện các thao tác sửa đổi trực tiếp trên các sản phẩm có sẵn. Có thể thực hiện hoạt động kiểm kê kho bằng cách: Kho Vận -> Hoạt động -> Kiểm kê kho.Một hoạt động kiểm kê kho mới có thể được tạo bằng cách chọn tùy chọn tạo có sẵn. Trong menu tạo, người dùng có thể cung cấp tên tham chiếu hàng tồn kho, các vị trí từ danh sách các vị trí hàng tồn kho được chỉ định trong nền tảng, các sản phẩm cần được phân bổ trong hoạt động kiểm kê, ngày hạch toán và hoạt động số lượng truy cập.

Nếu xác minh và quyết định điều chỉnh hàng tồn kho. Người dùng có thể thay đổi số lượng sản phẩm đã đếm. 

Nếu có sự sai lệch với số lượng hiện có và số lượng cập nhật, nền tảng Odoo sẽ đánh dấu dòng hàng tồn kho bằng màu đỏ với trường hợp số lượng cập nhập giảm; nếu số lượng cập nhập cao hơn số lượng thực tế số lượng chênh lệch sẽ được đánh dấu màu xanh. Dòng này sẽ được làm rõ khi xác nhận hàng tồn kho.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.