Hoạt động nhóm bán hàng đa cấp

CRM Bán hàng

Tổ chức lực lượng bán hàng với hệ thống phân cấp đội ngũ bán hàng.
Đơn giản hóa việc kiểm soát quyền truy cập vào Khách hàng tiềm năng/Cơ hội, Báo giá/Đơn đặt hàng, dựa trên nhóm Bán hàng.

Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa Hoạt động nhóm bán hàng đa cấp, tích vào module được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.Hướng dẫn sử dụng

Các tính năng chính

- Kiểm soát truy cập vào Khách hàng tiềm năng / Cơ hội: Đội trưởng với  quyền Đội trưởng: Tài liệu của đội có thể thấy các khách hàng tiềm năng/cơ hội của nhóm mình và các khách hàng tiềm năng/cơ hội của các nhóm cấp dưới.

- Quản lý tổ chức bán hàng lớn với nhiều nhóm bán hàng theo nhiều cấp độ.

- Kiểm soát truy cập vào Báo giá / Đơn đặt hàng: Đội trưởng với  quyền Đội trưởng: Tài liệu của đội có thể xem đơn bán hàng của nhóm mình và đơn bán hàng của của nhóm cấp dưới

Phân quyền

Bổ sung thêm quyền Bán hàng: Đội trưởng: Tài liệu của đội. Quyền này có thể  truy cập vào tất cả các tài liệu (bao gồm: khách hàng tiềm năng, cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng) của bất kỳ nhóm nào mà anh ấy / cô ấy là thành viên và của tất cả các nhóm cấp dưới.Lưu ý : Một nhóm có thể có nhiều Trưởng nhóm và một thành viên có thể là thành viên của nhiều nhóm.


Nhóm bán hàng

Bổ sung Đội cha trong nhóm bán hàng với cấp bậc không giới hạnVới thiết lập như trên, Người dùng Mitchell Admin sẽ xem được toàn bộ các đơn hàng bán, tiềm năng, cơ hội của chính mình và của người dùng Marc Demo.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.