Hợp nhất các đơn vị tính

Chung Tồn kho


Tai giao diện Home, nhấp vào Kho vận


Tại giao diện chính của Kho vận, nhấp vào menu Cấu hình --> Đơn vị tính: Đơn vị


Tại giao diện danh sách của Đơn vị tính, nhấp chọn các đơn vị tính cần hợp nhất, sau đó tại menu Hành động, nhấp vào Hợp nhất


Hệ thống hiện thị Trình hợp nhật đơn vị tính, người dùng đọc kỹ thông tin hợp nhất: Các đơn vị tính được chọn sẽ hợp nhất với nhau. Tất cả tài liệu liên kết đến một trong những đơn vị tính này sẽ được chuyển sang đơn vị tính đích. Bạn có thể xóa các đơn vị tính khỏi danh sách này để tránh hợp nhất chúng.

Lưu ý: Các đơn vị tính ở trong bảng sẽ được hợp nhất vào đơn vị tính đích, trừ đơn vị tính đích ra thì toàn bộ các đơn vị tính khác sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống sau khi hợp nhất thành công


Nhấp vào nút "Hợp nhất đơn vị tính" để tiến hành hợp nhất.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.