Hướng dẫn cách hợp nhất / gộp liên hệ (khách hàng, nhà cung cấp) trong Odoo Bisfast

Bắt dầu với Bisfast Chung

Có nhiều tình huống kinh doanh mà dẫn tới rất nhiều khách hàng bị trùng nhau. Có thể do nhiều người cùng làm việc với khách hàng hoặc nhà cung cấp nhưng không cẩn thận tìm kiếm trong hệ thống mà tạo mới. Điều này dẫn tới việc trong hệ thống sẽ có nhiều khách hàng nhưng thực chất đó chỉ là một khách hàng.

Điều này dẫn tới khó khăn trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, các tài liệu cũng như công nợ không được tập trung và gây khó khăn trong quá trình tạo các tài liệu liên quan tới khách hàng ví dụ làm đơn hàng cho khách hàng mà thấy có nhiều khách hàng trùng thông tin. 

Sau đây tôi hướng dẫn cách gộp các khách hàng trùng lặp thành 1 khách hàng

vào menu Bán hàng > Khách hàng hoặc Liên hệ > Chuyển sang kiểu xem danh sách, 

bạn có thể gõ tên hoặc số điện thoại hoặc bất cứ thông tin gì để tìm kiếm những bản ghi khách hàng giống nhau. 

Tick chọn những khách hàng cần hợp nhất > Thực hiện > Hợp nhất

Hệ thống sinh ra hộp thoại

Nguy hiểm
  • Lưu ý trường dữ liệu Liên hệ đích, cái nào được chọn sẽ được giữ lại, nếu dữ liệu trùng thì liên hệ đích sẽ được ưu tiên, nếu liên hệ đích không có trường dữ liệu nào đó thì dữ liệu từ các liên hệ khác sẽ bổ sung vào
  • Ngoài ra các tài liệu như công nợ, hoá đơn, đơn hàng liên quan tới tất cả các liên hệ này đều sẽ được hợp nhấtLưu ý bạn cần chọn liên hệ đích, liên hệ đích sẽ được giữ lại và thông tin của các liên hệ khác sẽ được đổ sang liên hệ đích. 

Bạn có thể xoá các liên hệ trong danh sách này nếu thấy bị sai sót 

Nhấn GỘP LIÊN HỆ để gộp lại

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.