Kho hàng

Tồn kho

Thiết lập kho hàng

Để bắt đầu hoạt động quản lý đa nhà Kho trong nền tảng Odoo, bạn có thể đi tới menu cài đặt bằng cách vào module Kho Vận -> Cấu hình -> Cài đặt -> Kho hàng -> Tuyến đường nhiều bước.Nếu bạn bật tùy chọn Tuyến đường nhiều bước, bạn có thể xem mũi tên để Đặt tuyến đường kho. Khi chọn biểu tượng này, bạn sẽ được dẫn đến cửa sổ Kho. Bạn cũng có thể truy cập cửa sổ từ tab Cấu hình của Module Kho Vận.Tạo kho hàng mới

Trong cửa sổ Kho này, bạn có thể xem tất cả các kho được tạo trong nền tảng cùng với Kho vị trí, Địa chỉ và Công ty được liên kết với hoạt động này. Bạn cũng có điều kiện tạo kho mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.
Trong cửa sổ Tạo kho, bạn có thể mô tả Tên kho cùng với Tên viết tắt của nó, được sử dụng để xác định kho của bạn. Thông tin chi tiết về Công ty được tự động đặt từ tùy chọn người dùng của bạn.

Trong tab Cấu hình kho, có thể chọn Lô hàng đến và Lô hàng đi từ các tuyến đường mặc định có sẵn. Thông tin tái cung ứng về sản xuất cũng có thể được chọn cùng với cách thức thực hiện quy trình 1 bước, 2 bước hay 3 bước. Hơn nữa, bạn có thể truy cập vào một nút thông minh có tên là Tuyến cung ứng ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ. Khi chọn biểu tượng này, bạn có thể định cấu hình các tuyến hoạt động của nhà kho.

Địa điểm kho

Địa điểm kho trong Odoo sẽ mô tả vị trí chính xác của các sản phẩm trong kho. Một nhà kho ở Odoo có thể có nhiều địa điểm và các hoạt động xuất, nhập kho điều chuyển hàng hóa sẽ được cấu hình dựa trên mô tả và hoạt động kho hàng có sẵn.

Tạo địa điểm kho mới

 Menu địa điệm trong Odoo có thể được truy cập từ trang cài đặt cũng như từ tab cấu hình của Module kiểm kê. Một địa điểm mới có thể được tạo bằng cách sử dụng tùy chọn tạo có sẵn.Trong cửa sổ Vị trí này, bạn có thể xem tất cả các vị trí được mô tả trong nền tảng cùng với Loại vị trí và Công ty. Bạn có thể tạo địa điểm mới bằng cách chọn biểu tượng Tạo sẵn. Hình ảnh của cửa sổ tạo được mô tả bên dưới.


 

Trong cửa sổ tạo này, bạn có thể cung cấp Tên địa điểm cùng với địa điểm gốc.

Sau đó, bạn có thể phân bổ thông tin bổ sung kiểu địa điểm và Công ty mà vị trí được liên kết.

Vị trí có thể được kích hoạt dưới dạng địa điểm phế liệu hoặc địa điểm hàng trả lại.

Phương thức xuất nhập kho

Phương thức xuất nhập kho được cấu hình ở trong tag địa điểm. Bisfast cho phép người dùng cấu hình các phương thức xuất nhập kho khác nhau ở các địa điểm trong Kho của doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo sự thuận tiện trong việc điều chuyển hàng hóa trong kho cũng như tạo lợi thế trong kinh doanh.


Dưới menu Kho Vận ở tag địa điểm. Có 3 phương thức xuất nhập kho:

FIFO (First in First out – Vào trước Ra trước): Với phương pháp này, các lô hàng đầu tiên của hàng hoá nhập vào nhà kho sẽ là hàng hoá đầu tiên được xuất ra khỏi kho – từ đó được gửi vào các cửa hàng hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.

LIFO (Last in First Out – Vào sau Ra trước): Ở phương pháp này, các hàng hoá được nhập vào kho gần nhất sẽ được xuất ra đầu tiên. Hàng hoá mới được sử dụng trước, dùng ưu tiên hơn hàng hoá cũ.

FEFO (First Expiry First Out - Hết hạn trước ra trước)

Hạn sử dụng đầu tiên trước tiên dựa trên khía cạnh mà các sản phẩm có ngày hết hạn. Phương pháp này sẽ cho phép người dùng gửi các sản phẩm hết hạn ban đầu ra ngoài trước rồi gửi ngẫu nhiên các sản phẩm từ kho.

Các chiến lược loại bỏ vị trí này có thể được chọn dựa trên các tùy chọn mặc định có sẵn trong cửa sổ. Điều này có thể được thực hiện dựa trên nhập trước xuất trước (FIFO), nhập sau xuất trước (LIFO) và  hết hạn đầu tiên xuất trước (FEFO).


 

 

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.