Lịch sử Email và SMS của liên hệ

Bắt dầu với Bisfast

Lịch sử gửi/nhận email và SMS từ biểu mẫu liên hệ

Thiết lập

Truy cập Thiết lập tìm kiếm với từ khóa Lịch sử Email và SMS của liên hệ, tích vào module được tìm thấy, Lưu lại để cài đặt tính năng.Hướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt module, lịch sử gửi email và gửi tin của liên hệ sẽ được lưu lại trên form của liên hệ. Trên liên hệ được bổ sung thêm 2 nút tiện ích Email gửi và Email đã nhận. Click vào hiển thị danh sách các email, sms mà liên hệ đã gửi, đã nhận
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.