Năm tài chính và khoá giai đoạn

Kế toán

Cài đặt

Tại giao diện Home của hệ thống, nhấp vào Ứng Dụng

Tại giao diện chính của Ứng dụng, nhập vào thanh tìm kiếm "Fiscal Year" để lọc ra module Fiscal Year & Lock Date, sau đó tại thẻ "Fiscal Year & Lock Date" , nhấp vào nút "KÍCH HOẠT"

Thiết lập

Tại giao diện Home của hệ thống, nhấp vào Thiết lập.

Tại giao diện chính của Thiết lập, chọn thiết lập "Kế toán", sau đó tìm mục Chù kỳ tài chính.

 

Đánh dấu vào ô đánh dấu Năm tài chính.

Sau đó nhấp vào nút "LƯU" để kích hoạt.

Nhấp vào "Năm tài chính" để chuyển sang giao diện năm tài chính.

Tại giao diện danh sách của Năm tài chính, nhấp vào nút "MỚI"

Tại giao diện biểu mẫu của Năm tài chính, nhập vào các trường thông tin:

  • Tên: tên của năm tài chính
  • Ngày bắt đầu: ngày bắt đầu năm tài chính
  • Ngày kết thúc: ngày kết thúc năm tài chính
  • Công ty: lực chọn công ty trong trường hợp đa công ty

Sau đó nhấp vào biểu tượng Lưu để lưu lại.

Tại giao diện thiết lập của Kế toán, có các trường:

  • Ngày cuối cùng: xác định ngày cuối cùng của năm tài chính
  • Ngày khoá của tất cả người dùng: bất kỳ người dùng nào cũng không thể điều chỉnh thông tin của bút toán, hay xoá bỏ các bút toán đã vào sổ có Ngày nhỏ hơn ngày này.
  • Ngày khoá bút toán: ngăn chặn người dùng điều chỉnh bút toán có Ngày nhỏ hơn ngày này (trừ người dùng có nhóm )

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.