Nhắc nhở nhận hàng

Mua hàng
Ghi chú
  • Khi kích hoạt tính năng này. hàng ngày sẽ có thư thông báo được gửi đến nhà cung cấp của các đơn hàng mua chưa được xác nhận về đơn hàng, ngày nhận hàng. Trừ các đơn hàng có sản phẩm loại dịch vụ


Cài đặt Nhắc nhở nhận hàng

Đầu tiên truy cập Thiết lập > Mua hàng > Tích vào Nhắc nhở mua hàng. Lưu lại để cài đặt tính năngHoạt động

Sau khi cài đặt tính năng, trên đơn hàng mua sẽ hiển thị thêm thông tin "Yêu cầu xác nhận X ngày trước". Ngày gửi thư nhắc nhở được tính bằng công thức:
​Ngày gửi thư nhắc nhở = Ngày giao hàng dự kiến - X ngày yêu cầu xác nhận trước

Ví dụ như hình dưới: Ngày 22/09/2023 là ngày hàng về dự kiến và Yêu cầu xác nhận trước 2 ngày. Như vậy ngày 20/09/2023 email sẽ được gửi dến Nhà cung cấp nhắc nhở xác nhận về ngày giao hàng.


Sau khi cài đặt module, 1 hành động định kỳ sẽ được tạo ra, hàng ngày hành động này sẽ chạy 1 lần, quét các đơn hàng ở trạng thái Đơn mua hàng hoặc đã khóa và được tích Yêu cầu xác nhận. Và các đơn này chưa được nhà cung cấp xác nhận thư nhắc nhở.Truy cập menu Thiết lập > Kỹ thuật > Email > Mẫu Email > Mua hàng: Nhắc nhở nhà cung cấp để xem mẫu email gửi tới nhà cung cấp.
 


Lưu ý
  • Người dùng có thể thay đổi nội dung mẫu email cho phù hợp với mẫu của công ty mình. Tuy nhiên cần biết về kỹ thuật để thay đổi cho đúng,  tránh tính trạng lỗi không thể gửi được mail


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.