Nhập dòng đơn bán từ excel

Bán hàng

Cung cấp tính năng nhập nhiều dòng lệnh bán của đơn bán hàng từ excel.


Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập tìm kiếm với từ khóa "Nhập dòng đơn bán" . Tích vào module Nhập dòng đơn bán được  tìm thấy. Lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng  Nhập dòng đơn bán từ excel.


Cách thức sử dụng

Mở đơn bán cần nhập nhiều dòng. Bấm vào "Click here to download" để tải bản mẫu import bằng excel về máy. Sau khi chỉnh sửa file import, bấm nút "TẢI LÊN TẬP TIN CỦA BẠN", chọn đến file cần nhập. Nhấn Nhập dữ liệu để hoàn thành.


Mẫu nhập dòng đơn bán bằng excel

  • Mã sản phẩm: đây là mã của sản phẩm cần nhập. Nếu nhập sai mã trên cột này khi nhập sẽ không thành công và xuất hiện cảnh báo "Không thể tìm thấy sản phẩm có mã ....
  • Số lượng: Số lượng của sản phẩm cần nhập lên dòng đơn bán
  • Giá bán: Giá của sản phẩm muốn bánTo install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.