Nhóm sản phẩm Thương mại điện tử

Website eCommerce

Danh mục Thương mại điện tử tương đương với các kệ hàng thực tế của bạn: nó cho phép khách hàng xem những gì bạn cung cấp. Xóa các danh mục, tùy chọn khả dụng, sắp xếp và chuỗi điều hướng giúp bạn cấu trúc nó một cách hiệu quả.

Cấu hình nhóm sản phẩm thương mại điện tử

Đầu tiên các bạn cần thiết lập các Nhóm Thương mại điện tử tại Website > Thương mại điện tử > Nhóm thương mại điện tử.


Nhấn Mới để thực hiện tạo mới Nhóm thương mại điện tử.

Nhập các thông tin nhóm thương mại điện tử, sau đó nhấn Lưu.


Để chọn các sản phẩm thuộc nhóm thương mại điện tử nào, các bạn vào Website > Thương mại điện tử > Sản phẩm. Chọn sản phẩm muốn cấu hình, ví dụ sản phẩm ghế văn phòng.


Trên giao diện sản phẩm, vào tab Bán hàng, chọn nhóm thương mại điện tử tại mục Phân loại.


Nhấn Lưu để áp dụng cài đặt.

Các bạn tiếp tục thực hiện như trên cho tất cả sản phẩm bạn muốn cài đặt.

Cách sử dụng nhóm thương mại điện tử

Khi nhấn vào từng nhóm, phần mềm sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm thuộc nhóm đó.


Ngoài ra, phần mềm thương mại điện tử Bisfast cung cấp tính năng Thu gọn danh sách nhóm thương mại điện tử.

 


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.