Phân tích hiệu suất

CRM

Kiểm tra tỷ lệ thắng/thua của bạn

Để xem bạn đang làm tốt như thế nào với quy trình bán hàng của mình, hãy xem tỷ lệ Thắng/Thua.

Để truy cập báo cáo này, hãy chuyển đến chế độ xem Đường ống của bạn trong tab Báo cáo .

Từ đó, bạn có thể lọc những cơ hội mà bạn muốn xem, của bạn, những cơ hội từ kênh bán hàng, toàn bộ công ty của bạn, v.v. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bộ lọc và kiểm tra Thắng/Thua.

Bạn cũng có thể thay đổi Số đo thành Tổng doanh thu .

Bạn cũng có khả năng chuyển sang chế độ xem biểu đồ hình tròn.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.