Quản lý bán hàng với Bisfast

Bán hàng

Bán hàng là một chức năng kinh doanh quan trọng và liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến việc bán sản phẩm và dịch vụ. Trong quá trình giao dịch kinh doanh, nhiều hoạt động và chức năng khác nhau cần phải đáp ứng quy trình bán hàng. Bạn cần phải lên kế hoạch chiến lược phù hợp, phân tích dữ liệu, tuyển dụng và sa thải nhân viên, dự báo, tối ưu quy trình bán hàng, quản lý đội ngũ bán hàng, quản lý khách hàng, chuyển báo giá thành đơn đặt hàng, quản lý đơn hàng bán hàng và nhiều khía cạnh khác.

Việc xử lý tất cả những nhiệm vụ khó khăn này bằng cách thủ công không phải là một công việc dễ dàng. Điều này sẽ luôn gây ra nhiều rắc rối, đau đầu và phức tạp. Đây là lý do tại sao Quản lý bán hàng là một mô-đun quan trọng và cung cấp cho bạn cái nhìn để quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến bán hàng một cách dễ dàng.

Mô-đun Quản lý bán hàng của Bisfast là một nền tảng quản lý bán hàng đầy năng lượng, giúp bạn tạo, chạy, quản lý và phân loại các đơn đặt hàng một cách có hệ thống và có tổ chức. Điều này đảm bảo việc theo dõi và xử lý đầy đủ các đơn đặt hàng, giao hàng và hóa đơn.

Mô-đun Quản lý bán hàng của Bisfast có liên kết trực tiếp với nhiều mô-đun khác như CRM, Quản lý kho, Mua hàng, Liên hệ, Trang web và nhiều mô-đun khác trên nền tảng ERP của Bisfast. Mô-đun này có mối liên hệ chặt chẽ với mô-đun Quản lý kho vì tất cả các hoạt động bán hàng được thực hiện dựa trên tồn kho của công ty.

Tất cả các hoạt động bán hàng được thực hiện dựa trên một sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì vậy, sản phẩm là phần trung tâm hoặc cốt lõi của tất cả các hoạt động bán

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.