Quản lý dự án

Dự án


Dự án Bisfast sử dụng hệ thống quản lý dự án Kanban . Điều này có nghĩa là tất cả các dự án được chia thành các nhiệm vụ, được phân loại trên bảng trắng theo giai đoạn sản xuất của chúng.

Bạn có biết không?

Từ Kanban bắt nguồn từ tiếng Nhật và dùng để chỉ phương pháp quản lý “bảng trực quan”.

Cấu hình

Mở ứng dụng Dự án và nhấp vào Tạo để bắt đầu một dự án mới. Nhập Tên cho dự án của bạn và nhấp vào Tạo dự án .

Bạn có thể tùy chỉnh các dự án hiện tại của mình từ bảng điều khiển bằng cách nhấp vào nút chuyển đổi thả xuống ( ⋮ ) trên thẻ dự án của bạn .

Điều này cho phép một menu mới được chia thành bốn phần:

 • Xem : xem tổng quan về các thành phần của dự án, chẳng hạn như Nhiệm vụ , Cột mốc và Cập nhật dự án . Tùy thuộc vào ứng dụng bạn đã kích hoạt, có thể có nhiều tùy chọn hơn, chẳng hạn như Tài liệu . Bạn có thể tìm thấy tất cả các tệp đã tải lên trong menu này, cũng như trong ứng dụng Tài liệu , bên dưới Dự án ;

 • Báo cáo : phân tích tiến độ và lợi nhuận của dự án của bạn thông qua đồ họa và số liệu thống kê;

 • Màu sắc : tạo một dòng màu xuất hiện ở bên trái của thẻ để dự án của bạn dễ nhận biết hơn;

 • Cài đặt : bạn có thể thay đổi như sau:

  • Tên dự án ;

  • Tên của các nhiệm vụ được tìm thấy trong dự án đó;

  • khách hàng mà dự án dự định;

  • các Thẻ được sử dụng để lọc;

  • Công ty chịu trách nhiệm về dự án;

  • nhân viên được chỉ định làm Giám đốc Dự án ;

  • Ngày dự kiến ​​của dự án;

  • tổng số giờ được phân bổ cho dự án đó.

Ngoài ra, bạn có thể đánh dấu dự án là Ưa thích , cho phép bạn tìm thấy nó bằng cách sử dụng bộ lọc Ưa thích của tôi trên dạng xem Kanban;

Các cài đặt khác có sẵn trong tab Cài đặt . Hầu hết chúng chỉ khả dụng tùy thuộc vào ứng dụng được kích hoạt.

Lập kế hoạch hoạt động

Bạn có thể lên lịch các hoạt động (ví dụ: Cuộc gọi , Cuộc họp , v.v.) cho mỗi dự án bằng cách nhấp vào biểu tượng đồng hồ trên dự án. Làm như vậy sẽ mở ra một danh sách với các hoạt động đã được lên lịch và cho phép lập kế hoạch cho các hoạt động mới bằng cách nhấp vào + Lên lịch cho một hoạt động . Trên cửa sổ bật lên, chọn Loại hoạt động , nhập Tóm tắt cho hoạt động đó, Ngày đến hạn và chỉ định hoạt động đó cho nhân viên. Theo Loại hoạt động , bạn có thể có các tùy chọn bổ sung .

 Ghi chú

Nếu một hoạt động đã được lên lịch, biểu tượng có thể thay đổi thành điện thoại , nhóm người hoặc khác.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.