Quản lý ngân sách

Kế toán

Giới thiệu

Quản lý ngân sách là một phần quan trọng trong hoạt động của một doanh nghiệp. Ngân sách giúp chúng ta sử dụng tiền một cách có chủ đích và hướng dẫn chúng ta tổ chức và ưu tiên công việc để đạt được các mục tiêu tài chính. Quản lý ngân sách cho phép lên kế hoạch cho một kết quả tài chính mong muốn và đo lường hiệu suất thực sự đối với kế hoạch. Hệ thống quản lý ngân sách sử dụng cả tài khoản chung và tài khoản phân tích.

Thiết lập

Vị trí ngân sách

Vị trí ngân sách là các danh sách của các tài khoản mà bạn muốn lên ngân sách (thường là các tài khoản thu nhập và chi phí).


Tại giao diện Home, nhấp vào Kế Toán


Để định nghĩa các vị trí ngân sách, nhấp vào menu Cấu hình -> Quản lý -> Vị trí ngân sách

Tại giao diện danh sách của Vị trí ngân sách, nhấp vào nút Mới để tạo Vị trí ngân sách

Tại giao diện biểu mẫu của Vị trí ngân sách, tạo vị trí ngân sách là Doanh thu, ở bảng Tải Khoản Kế Toán, thêm vào các tài khoản doanh thu mà bạn muốn theo dõi, sau đó nhấp vào biểu tượng Lưu để tạo mới

Tương tự như vậy, tạo một Vị trí ngân sách chi phí

Ngân sách

Tại giao diện chính của Kế toán, nhấp vào menu Kế toán -> Quản lý -> Ngân sách

Tại giao diện danh sách của Ngân sách, nhấp vào nút Mới


Đầu tiên, điền vào Tên ngân sách. Sau đó, chọn Giai đoạn trong đó ngân sách được áp dụng. Tiếp theo, theo vào Vị trí ngân sách bạn muốn theo dõi, định nghĩa Tài khoản phân tích có liên quan, và thêm Số tiền dự kiến. Sau khi hoàn thành tất cả các việc thì nhấp vào biểu tượng lưu để lưu lại.

Số tiền thực tế sẽ thay đổi khi mà một bút toán mới có liên quan đến tài khoản phân tích của bản và một tài khoản kế toán từ vị trí ngân sách của bạn được tạo ra.

Số tiền lý thuyết đại diện cho số tiền bạn có thể sử dụng hoặc có thể nhận được dựa theo ngày. Ví dụ, giả sử ngân sách của bạn là 1200 cho 12 tháng (từ tháng 1 đến tháng 12), và ngày hôm nay là ngày 31 tháng 1. Trong trường hợp này, số tiền lý thuyết sẽ là 100 bởi vì đây là số tiền thực tế đã kiếm được.

Lưu ý: Đối với Vị trí ngân sách bao gồm những tài khoản kế toán là chi phí thì số tiền dự kiến nên được ghi lại với số âm 

Nhấp vào nút XÁC NHẬN để xác nhận Ngân sách

Hãy kiểm tra ngân sách thường xuyên bằng cách vào menu Kế toán -> Quản lý -> Ngân sách để xem theo dõi các biến động của ngân sách.

Tài khoản phân tích

Hệ thống cần phải biết doanh thu hoặc chi phí nào liên quan đến một ngân sách nhất định, như ở tên các tài khoản kế toán có thể được sử dụng cho nhiều dự án khác nhau.

Thiết lập cho Tài khoản phân tích xem tại đây

Tai giao diện biểu mẫu của Tài khoản phân tích, có thể theo dõi các Hang mục ngân sách có liên kết với Tài khoản phân tích.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.