Quản lý nhiều nhóm bán hàng

CRM Bán hàng


Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Nhóm bán hàng .

Tạo một Nhóm bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng mới , hãy chuyển đến Cấu hình ‣ Nhóm bán hàng .

Ở đó, bạn có thể đặt bí danh email cho nó. Mỗi tin nhắn được gửi đến địa chỉ email đó sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội.


 

Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Bạn có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào; bằng cách đó những thành viên đó sẽ thấy cấu trúc đường ống của kênh bán hàng khi mở nó. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho họ sẽ liên kết đến kênh bán hàng. Do đó, bạn chỉ có thể là thành viên của một kênh.


Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.

Nếu bây giờ bạn lọc đội ngũ bán hàng cụ thể này trong quy trình của mình, bạn sẽ tìm thấy tất cả các cơ hội của kênh đó.


 

Bảng điều khiển nhóm bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ kênh bán hàng nào, người quản lý bán hàng cũng có quyền truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Nó được chia sẻ với toàn bộ hệ sinh thái nên mọi dòng doanh thu đều được bao gồm trong đó: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.