Quản lý nhiều trang web

Website

Nhiều trang web của Bisfast mở ra nhiều khả năng đa dạng hóa và phân khúc khách hàng cho doanh nghiệp của bạn. Giờ đây, lượng khán giả được nhân lên và doanh thu tăng lên chỉ cách bạn vài cú nhấp chuột!

Mỗi trang web có thể hoạt động theo một cách hoàn toàn độc lập, với chủ đề, thương hiệu, tên miền, đầu trang và chân trang, trang, ngôn ngữ, sản phẩm, bài đăng trên blog, diễn đàn, trang trình bày, sự kiện, kênh trò chuyện trực tiếp, v.v. Hãy cùng tham quan!

Tạo trang web mới

Để tạo một trang web mới, hãy truy cập Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt . Nút Tạo trang web mới nằm trong phần đầu tiên.


Để tạo một trang web mới, hãy tiến hành như sau:

  1. Đi tới Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt .
  2. Nhấp vào + Trang web mới .
  3. Chỉ định Tên trang web và tên miền trang web . Mỗi trang web phải được xuất bản dưới tên miền riêng của mình .
  4. Điều chỉnh tên Công ty , Ngôn ngữ và Ngôn ngữ mặc định nếu cần.
  5. Nhấp vào nút Tạo .

Sau đó bạn có thể bắt đầu xây dựng trang web mới của mình.

Chuyển từ trang web này sang trang web khác

Để chuyển từ trang web này sang trang web khác, hãy nhấp vào menu bên cạnh nút +Mới ở góc trên cùng bên phải và chọn trang web bạn muốn chuyển sang.

 

Cấu hình dành riêng cho trang web

Hầu hết các cài đặt trang web đều dành riêng cho trang web, nghĩa là chúng có thể được bật/tắt trên mỗi trang web. Để điều chỉnh cài đặt cho trang web, hãy đi tới Trang web ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt . Chọn trang web mong muốn trong trường Cài đặt của Trang web ở đầu trang Cài đặt , trong biểu ngữ màu vàng . Sau đó, điều chỉnh các tùy chọn cho trang web cụ thể đó.


Sau đó, hãy xem các tùy chọn được gắn cờ với biểu tượng trái đất. Điều đó có nghĩa là chúng chỉ tác động đến chính trang web mà bạn đang làm việc.

Ví dụ, bạn có thể đặt cụ thể:

  • Ngôn ngữ,
  • Tên miền,
  • Tên Website
  • Công ty: 

Xuất bản một trang trong tất cả các trang web

Để xuất bản 1 trang trên web: Trang web ‣ Cấu hình ‣ Trang . 


Chuyển trạng thái trang web từ chưa xuất bản -> Đã đăng

Ghi chú
  • Bạn có thể chỉnh sửa nội dung website bằng cách bấm nút