Quản lý phụ cấp nhân viên

Nhân sự

Cho phép tính lương bao gồm phụ cấp.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Quản lý phụ cấp nhân viên. Tích vào Quản lý phụ cấp nhân viên, lưu lại để cài đặt moduleHướng dẫn sử dụng


Sau khi cài cài đặt module, truy cập hợp đồng nhân viên chúng ta sẽ thấy trên hợp đồng phần Thông tin lương có thêm Thông tin Phụ cấp:
- Phụ cấp: tên phụ cấp nhân viên được hưởng.
- Số tiền: Số tiền phụ cấp nhân viên được hưởng.
- TÍnh thuế thu nhập cá nhân: Nếu được tích, tiền phụ cấp sẽ được tính vào thu nhập cá nhân tính thuế của nhân viên.Sau khi cài module truy cập Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc > Cấu trúc lương cơ bản chúng ta thấy thêm 2 quy tắc:

- Phụ cấp chịu thuế TNCN

- Phụ cấp không chịu thuế TNCNTính lương


Sau khi cài module, sử dụng tính năng tính lương của module Bảng lương Việt Nam, trên phiếu lương sẽ xuất thiện thêm tab Phụ cấp, bao gồm danh sách phụ cấp đã khai báo trên hợp đồng lao động ở trên. Trong tab Tính toán lương cũng xuất hiện thêm dòng Phụ cấp chịu thuế TNCN với số tiền bằng Tổng phụ cấp chịu thuế bên tab Phụ cấp.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.