Quản lý Thu nhập khác trong tính lương nhân viên

Nhân sự

Tính lương bao gồm thu nhập khác.

Thiết lập

Truy cập menu Thiết lập > Nhân sự Việt Nam > Thu nhập khác.Tích vào module Thu nhập khác, lưu lại để cài đặt tính năngHướng dẫn sử dụng

Sau khi cài đặt module, khi trên bảng lương xuất hiện thêm nút Import Thu nhập, cho phép nhập dữ liệu thu nhập khác của nhân viên bằng excel. Nhân vào file mẫu để tải file mẫu.
Các thông tin trên file mẫu:

- Mã nhân viên: Mã nhân viên được điền trong  hồ sơ nhân viên. Trường này bắt buộc phải nhập


- Tên nhân viên: Tên của nhân viên cần import thu nhập khác

- Số tiền: Sô tiền thu nhập cần import

- Chịu thuế TNCN: Thu nhập này của nhân viên có chịu thuế hay không. Nếu là TNCN chịu thuế điền Yes nếu không bỏ trống.

- Miêu tả: mô tả ngắn về thu nhập khác cần import.


Tính lương

Sau khi cài module truy cập Bảng lương > Cấu hình > Cấu trúc > Cấu trúc lương cơ bản chúng ta thấy thêm 2 quy tắc tính lương:
- Thu nhập khác không chịu thuế TNCN
- Thu nhập khác chịu thuế TNCNSau khi import file thu nhập khác của nhân viên, trên phiếu lương của nhân viên thêm tab Thu nhập khác. bao gồm danh sách thu nhập khác, tổng thu nhập khác chịu thuế và không chịu thuế.
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.