Sản phẩm tùy chọn

Bán hàng

Trong nền tảng Bisfast, sản phẩm tùy chọn là một kỹ thuật bán hàng bán kèm nâng cao được sử dụng để khiến khách hàng chi tiêu nhiều hơn bằng cách mua một sản phẩm có liên quan đến những gì đang được mua. Mục đích của chiến lược tiếp thị có lợi nhuận không chỉ là thu được lợi nhuận mà còn cung cấp các sản phẩm hữu ích và kết nối với khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng mua một cây đàn Piano, các sản phẩm tùy chọn có thể được cung cấp như vỏ đàn piano, giá đỡ đàn piano, v.v.

Thêm các sản phẩm tùy chọn vào bảng báo giá của bạn

Trong Module Bán hàng của Bisfast, bạn có điều kiện thêm hoặc sửa đổi các sản phẩm tùy chọn trực tiếp trên bảng báo giá. Hình ảnh của cửa sổ được mô tả bên dưới


Trong tab sản phẩm tùy chọn, bạn có thể phân bổ chi tiết của các sản phẩm tùy chọn và cũng như nếu khách hàng nhận được phiếu mua hàng qua email, họ có thể thêm các sản phẩm được cung cấp vào đơn đặt hàng của họ bằng cách sử dụng các giỏ hàng được liên kết.To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.