Sử dụng dropshipping để vận chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng

Tồn kho Mua hàng

Sử dụng dropshipping để vận chuyển trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng

Dropshipping là một chiến lược thực hiện đơn hàng cho phép người bán vận chuyển các mặt hàng trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng. Thông thường, người bán mua sản phẩm từ nhà cung cấp, lưu trữ sản phẩm trong kho của họ và vận chuyển đến khách hàng cuối sau khi đơn đặt hàng được đặt. Với dropshipping, nhà cung cấp chịu trách nhiệm lưu trữ và vận chuyển mặt hàng. Điều này mang lại lợi ích cho người bán bằng cách giảm chi phí tồn kho, bao gồm cả giá vận hành kho.

Định cấu hình sản phẩm để được dropshipping

Để sử dụng dropshiping làm chiến lược thực hiện đơn hàng, hãy điều hướng đến ứng dụng Mua hàng và chọn Cấu hình ‣ Cài đặt . Trong tiêu đề Hậu cần , hãy nhấp vào hộp kiểm Dropshipping và Lưu để hoàn tất.


Tiếp theo, đi tới ứng dụng Bán hàng , nhấp vào Sản phẩm ‣ Sản phẩm và chọn sản phẩm hiện có hoặc chọn Tạo để định cấu hình sản phẩm mới. Trên trang Sản phẩm , đảm bảo rằng các hộp kiểm Có thể bán và Có thể mua được bật.

Nhấp vào tab Mua hàng và chỉ định nhà cung cấp cũng như mức giá mà họ bán sản phẩm. Có thể thêm nhiều nhà cung cấp, nhưng nhà cung cấp ở đầu danh sách sẽ là nhà cung cấp được chọn tự động cho các đơn đặt hàng.

Cuối cùng, chọn tab Kho và bật hộp kiểm Dropship trong phần Tuyến.

Thực hiện đơn hàng bằng dropshipping

Khi khách hàng hoàn tất giao dịch mua hàng trực tuyến cho một sản phẩm được dropshipping, một đơn đặt hàng sẽ được tạo tự động cùng với yêu cầu báo giá ( RFQ ) liên quan cho nhà cung cấp. Bạn có thể xem Đơn đặt hàng trong ứng dụng Bán hàng bằng cách chọn Đơn hàng ‣ Đơn hàng . Nhấp vào nút Mua thông minh ở trên cùng bên phải của đơn đặt hàng để xem RFQ liên quan .

Mẹo
  • Bạn cũng có thể tạo thủ công các đơn đặt hàng bán hàng dropship thông qua ứng dụng Bán hàng bằng cách chọn Đơn hàng ‣ Đơn hàng ‣ Tạo và thêm sản phẩm được định cấu hình cho dropshipping.


Sau khi RFQ được xác nhận, nó sẽ trở thành đơn đặt hàng và biên nhận dropship được tạo và liên kết với nó. Có thể xem biên lai bằng cách nhấp vào nút 1 Dropship ở góc trên bên phải của mẫu đơn đặt hàng.


Phiếu giao hàng dropship sẽ liệt kê nhà cung cấp trong phần Nhận từ và khách hàng trong phần Vị trí đích . Sau khi giao sản phẩm cho khách hàng, hãy nhấp vào nút Xác thực ở trên cùng bên trái của biên lai dropship để xác nhận số lượng đã giao.

Để xem tất cả các đơn đặt hàng dropship, chỉ cần điều hướng đến bảng điều khiển Tổng quan hàng tồn kho và nhấp vào nút màu xanh  # ĐỂ XỬ LÝ trên thẻ Dropship .


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.