Sử dụng nhiều loại tiền tệ trong hệ thống Odoo Bisfast

Kế toán

Hệ thống đa tiền tệ

Bisfast cho phép bạn phát hành hóa đơn, nhận hóa đơn và ghi lại các giao dịch bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ chính được định cấu hình cho công ty của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập tài khoản ngân hàng bằng các loại tiền tệ khác và chạy báo cáo về hoạt động ngoại tệ của mình.

Cấu hình

Tiền tệ chính

Đồng tiền chính được xác định theo mặc định theo quốc gia của công ty. Bạn có thể thay đổi nó bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Thiết lập và thay đổi loại tiền tệ trong cài đặt Tiền tệ chính .

image


Kích hoạt ngoại tệ

Đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ và bật loại tiền tệ bạn muốn sử dụng bằng cách chuyển đổi nút Hoạt động .Tỷ giá tiền tệ

Cập nhật thủ công

Để tạo và đặt tỷ giá tiền tệ theo cách thủ công, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Tiền tệ , nhấp vào loại tiền bạn muốn thay đổi tỷ giá và trong tab Tỷ giá , nhấp vào Thêm dòng để tạo tỷ giá mới.


Cập nhật tự động

Khi bạn kích hoạt loại tiền thứ hai lần đầu tiên, Tỷ giá tiền tệ tự động sẽ xuất hiện trong Bảng điều khiển kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Tiền tệ . Theo mặc định, bạn phải nhấp vào nút Cập nhật ngay ( 🗘 ) để cập nhật giá.

Bisfast có thể cập nhật giá định kỳ. Để làm như vậy, hãy thay đổi Khoảng thời gian từ Thủ công thành Hàng ngày , Hàng tuần hoặc Hàng tháng . Bạn cũng có thể chọn dịch vụ web mà bạn muốn truy xuất tỷ giá tiền tệ mới nhất bằng cách nhấp vào trường Dịch vụ .

Trao đổi các mục chênh lệch

Bisfast tự động ghi lại các mục chênh lệch tỷ giá hối đoái trên các tài khoản chuyên dụng, vào nhật ký chuyên dụng.

Bạn có thể xác định nhật ký và tài khoản nào sẽ sử dụng để đăng các mục chênh lệch tỷ giá hối đoái bằng cách đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Cài đặt ‣ Tài khoản mặc định và chỉnh sửa Nhật ký , Tài khoản lãi và Tài khoản lỗ .


 Ví dụ

Nếu bạn nhận được khoản thanh toán cho hóa đơn của khách hàng một tháng sau khi hóa đơn được phát hành thì tỷ giá hối đoái có thể đã thay đổi kể từ đó. Do đó, biến động này hàm ý một số khoản lãi hoặc lỗ do chênh lệch tỷ giá mà Bisfast tự động ghi lại vào nhật ký Chênh lệch tỷ giá mặc định .

Sơ đồ tài khoản

Mỗi tài khoản có thể có một loại tiền tệ nhất định. Khi làm như vậy, mọi động thái liên quan đến tài khoản đều buộc phải có loại tiền tệ của tài khoản đó.

Để làm như vậy, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Biểu đồ tài khoản và chọn loại tiền tệ trong trường Tiền tệ tài khoản . Nếu để trống, tất cả các loại tiền tệ đang hoạt động sẽ được xử lý thay vì chỉ một loại tiền tệ.


Sổ nhật ký

Nếu một loại tiền tệ được đặt trên nhật ký thì nhật ký đó chỉ xử lý các giao dịch bằng loại tiền đó.

Để làm như vậy, hãy đi tới Kế toán ‣ Cấu hình ‣ Nhật ký , mở Sổ nhật ký bạn muốn chỉnh sửa và chọn loại tiền tệ trong trường Tiền tệ .Kế toán đa tiền tệ

Hóa đơn, hóa đơn và các tài liệu khác

Đối với tất cả các tài liệu, bạn có thể chọn loại tiền tệ và nhật ký để sử dụng cho giao dịch trên chính tài liệu đó.Đăng ký thanh toán

Để đăng ký thanh toán bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ chính của công ty bạn, hãy nhấp vào nút thanh toán Đăng ký thanh toán trong tài liệu của bạn và trong cửa sổ bật lên, hãy chọn loại tiền tệ trong trường Số tiền .


Giao dịch ngân hàng

Khi tạo hoặc nhập các giao dịch ngân hàng, số tiền được tính bằng loại tiền chính của công ty. Để nhập ngoại tệ , chọn loại tiền tệ trong Ngoại tệ . Sau khi được chọn, hãy nhập Số tiền bằng loại tiền tệ chính của bạn để nó tự động được chuyển đổi sang ngoại tệ trong trường Số tiền bằng loại tiền tệ .

Khi đối chiếu, Bisfast hiển thị cả số tiền ngoại tệ và số tiền tương đương bằng loại tiền chính của công ty bạn.

Nhật ký tỷ giá hối đoái

Để xem các bút toán chênh lệch tỷ giá hối đoái , hãy đi tới Bảng điều khiển kế toán ‣ Kế toán > Cấu hình > Kế toán > Các sổ nhật ký, chọn sổ nhật ký Exchange Difference và nhấn vào nút Bút toán phát sinh To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.