Tạo báo giá từ cơ hội

CRM

Khi bạn đủ điều kiện dẫn đến một cơ hội, rất có thể bạn sẽ cần gửi cho họ một bảng báo giá. Bạn có thể trực tiếp thực hiện việc này trong Ứng dụng CRM với Bisfast.

Tạo một bảng báo giá mới

Bằng cách nhấp vào bất kỳ cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng nào, bạn sẽ thấy nút Báo giá mới , nút này sẽ đưa bạn vào menu mới, nơi bạn có thể quản lý báo giá của mình.


Bạn sẽ tìm thấy tất cả các báo giá của mình cho cơ hội cụ thể đó trong menu Báo giá trên trang đó.

Đánh dấu Thành công/ Thất bại

Bây giờ bạn sẽ cần đánh dấu cơ hội của mình là Thành công hay thất bại để tiếp tục tiến trình.

Nếu bạn đánh dấu chúng là đã thắng, chúng sẽ chuyển đến cột Thành công trong chế độ xem Kanban của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đánh dấu chúng là Thất bại, chúng sẽ được lưu trữ.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.