Tạo đơn mua từ đơn hàng bán

Bán hàng Mua hàng

Cho phép người dùng tạo Đơn mua hàng từ Đơn bán hàng.


Thiết lập


Truy cập menu Thiết lập, tìm kiếm với từ khóa "Tạo đơn mua từ đơn hàng bán". Tích vào mô-đun Tạo đơn mua từ đơn hàng bán được tìm thấy, lưu lại thay đổi để cài đặt tính năng.


Cách thức sử dụng


Khi tạo đơn bán hàng nút "Tạo đơn mua" sẽ xuất hiện.

Khi bấm vào nút "Tạo đơn mua" sẽ hiển thị pop up cho phép chúng ta chọn Nhà cung cấp, các dòng đơn bán hàng sẽ được tự động điền trên pop up. Đây là các dòng ta cần tạo trên đơn mua
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.