Tạo Nhiệm vụ của Dự án từ Bí danh Email

Dự án


Khi bạn đã có một địa chỉ email mà khách hàng biết từ đầu, thay đổi nó là điều cuối cùng bạn muốn làm. Thay vào đó, hãy liên kết địa chỉ đó với dự án của bạn và biến những cuộc trò chuyện đó thành công việc có cấu trúc. Nó tự động tạo một nhiệm vụ trong giai đoạn đầu tiên của một dự án.

Thiết lập máy chủ email đến

Trên ứng dụng Cài đặt , bật Máy chủ Email Bên ngoài và xác định bí danh email đến mà bạn muốn sử dụng.Để biết thêm thông tin : Gửi và nhận email trong Odoo bằng máy chủ email

Định cấu hình bí danh email trong dự án của bạn

Bây giờ bạn đã thiết lập máy chủ email đến, hãy chuyển đến Dự án ‣ Cấu hình ‣ Dự án ‣ Chỉnh sửa . Trong tab Email , xác định bí danh email mong muốn và chọn chính sách để nhận thư.Ngoài ra, bây giờ bạn có thể trực tiếp thiết lập nó khi tạo một dự án mới.

 Quan trọng

Tất cả những người nhận email (Tới/Cc/Bcc) sẽ tự động được thêm làm người theo dõi nhiệm vụ.

Email có thể được nhìn thấy dưới tên dự án của bạn trên bảng điều khiển.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.