Thay đổi định dạng số tiền và đơn vị tính của sản phẩm trong Odoo Bisfast

Thông thường khi mới thiết lập hệ thống nhiều khi chúng ta có nhu cầu thay đổi định dạng số thập phân trong đơn vị tính của sản phẩm và số thập phân của tiền tệ, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi định dạng số trong Odoo Bisfast. 

Ví dụ như bạn thấy trong đơn hàng có các con số đang có độ chính xác là 2 số sau dấu phẩy.


Sau đây là cách thay đổi độ chính xác số thập phân trong các định dạng số nói trên 

Bật chế độ phát triển

Menu: Thiết lập > cuộn xuống cuối cùng > nhấn vào Kích hoạt chế độ phát triển


Hệ thống sẽ load lại và bạn sẽ thấy một biểu tượng con bọ trên thanh menu chính 

Lưu ý: 

Nếu muốn tắt chế độ phát triển có thể nhấn vào con bọ và chọn Thoát chế độ phát triển ở menu thả xuống, tuy nhiên ta cần bật chế độ này để vào các thiết lập kỹ thuật của hệ thống.

Sau khi bật chế độ phát triển bạn sẽ thấy có menu mới: Thiết lập > Kỹ thuật 

Thiết lập độ chính xác thập phân cho các con số

Bạn tìm tới menu nhỏ: Thiết lập > Kỹ thuật > Cấu trúc cơ sở dữ liệu > Độ chính xác thập phân


để ý các độ chính xác thập phân của các dữ liệu số mặc định đang là 2. 

Bạn có thể sửa nó, bạn có thể thấy các cảnh báo tương ứng.

Lưu ý: 

Việc thay đổi không cập nhật các dữ liệu đã có trong hệ thống mà chỉ có giá trị kể từ khi thay đổi thiết lập.Nhấn đồng ý trong thông báo để tắt đi, trong odoo 16 trở lên bạn không cần phải nhấn lưu, nhưng với odoo phiên bản từ 15 trở xuống bạn  nhấn lưu để lưu lại thiết lập. 

Vào lại tài liệu bất kỳ để kiểm tra thành quả. 

Thiết lập độ chính xác thập phân của tiền tệ

menu: Kế toán > Cấu hình > Tiền tệ 


Màn hình chi tiết cấu hình của từng loại tiền tệ: 


lưu ý chỗ Hệ số làm tròn, hệ số làm tròn này quyết định số chữ số lẻ sau đấu thập phân đối với tiền tệ này, Mặc định VNĐ là 1 nghĩa là làm tròn tới 1 đồng, có nghĩa 1.4 đồng = 1 đồng, tức là không có số nào sau dấu phảy.

Tương tự, mặc định USD được làm tròn ở mức 0.01 nghĩa là có 2 số sau dấu phảy. 

Lưu ý: Mỗi công ty sẽ có đồng tiền chính có tỷ giá = 1, tỷ giá của toàn bộ các đồng tiền khác được quy đổi sang đồng tiền này.


To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.